82 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 17 پاسخ
  • 5,040 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 31,980 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,524 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 16,636 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 24,915 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 10,932 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,244 نمایش ها
  • 92 پاسخ
  • 35,275 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,771 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,864 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,605 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,841 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,336 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 13,841 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,183 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,820 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,864 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,884 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,047 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,446 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,684 نمایش ها
 1. هویتزر خود کششی SH1

  • 2 پاسخ
  • 3,001 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,244 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,062 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,829 نمایش ها
 2. هویتزر M109A7

  • 0 پاسخ
  • 4,217 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,516 نمایش ها
 3. هویتزر خودکششی PLL-09

  • 2 پاسخ
  • 3,511 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,144 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,943 نمایش ها
 4. PLZ05

  • 0 پاسخ
  • 3,817 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,816 نمایش ها
 5. توپ هویتزر M198

  • 0 پاسخ
  • 3,731 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 12,314 نمایش ها
 6. توپخانه Type 70-I

  • 2 پاسخ
  • 3,397 نمایش ها
 7. G6-52

  • 7 پاسخ
  • 4,320 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,234 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,207 نمایش ها
 8. ابر توپ v3

  • 0 پاسخ
  • 4,518 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,629 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,864 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,676 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,663 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,238 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,337 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,158 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,375 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,352 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,854 نمایش ها
 9. توپ خود کششی SH2

  • 13 پاسخ
  • 4,528 نمایش ها