بالگردهای ترابری

Cargo & Airlift helicopters

50 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 9 پاسخ
  • 6,203 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 16,352 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,468 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,784 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 9,202 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,660 نمایش ها
 1. بالگرد کاموف 60

  • 26 پاسخ
  • 11,555 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 19,404 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 21,049 نمایش ها
 2. CH-53K

  • 6 پاسخ
  • 4,391 نمایش ها
 3. X49A SpeedHawk

  • 6 پاسخ
  • 3,921 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 22,622 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,913 نمایش ها
 4. کاموف ۲۲

  • 0 پاسخ
  • 2,922 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,334 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,658 نمایش ها
 5. هلی کوپتر CH-46 Sea Knight

  • 3 پاسخ
  • 4,996 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,796 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,122 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,266 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,996 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,241 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,979 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,205 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 13,680 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 13,962 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,245 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,062 نمایش ها
 6. آشنايي با CH-53 و SH-3

  • 11 پاسخ
  • 6,280 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,824 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,187 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,355 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,665 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,541 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,857 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,762 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,315 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,869 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,253 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,353 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,558 نمایش ها
 7. بالگرد NH 90

  • 0 پاسخ
  • 1,752 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,307 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,837 نمایش ها
 8. Bell 204 / 205 UH-1H Huey

  • 0 پاسخ
  • 2,263 نمایش ها
 9. CH-53E Super Stallion

  • 0 پاسخ
  • 1,943 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,230 نمایش ها
 10. هلیکوپتر ch_54

  • 2 پاسخ
  • 1,967 نمایش ها
 11. Eurocopter Puma AS 332

  • 0 پاسخ
  • 1,316 نمایش ها
 12. V-22

  • 0 پاسخ
  • 1,256 نمایش ها