بالگردهای ترابری

Cargo & Airlift helicopters

50 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 16 پاسخ
  • 15,688 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,176 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,442 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 8,689 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,406 نمایش ها
 1. بالگرد کاموف 60

  • 26 پاسخ
  • 11,098 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 18,963 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 20,301 نمایش ها
 2. CH-53K

  • 6 پاسخ
  • 4,179 نمایش ها
 3. X49A SpeedHawk

  • 6 پاسخ
  • 3,712 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 22,238 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,706 نمایش ها
 4. کاموف ۲۲

  • 0 پاسخ
  • 2,761 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,949 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,297 نمایش ها
 5. هلی کوپتر CH-46 Sea Knight

  • 3 پاسخ
  • 4,812 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,628 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,850 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,074 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,818 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,056 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,762 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,006 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 12,915 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 13,457 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,962 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,761 نمایش ها
 6. آشنايي با CH-53 و SH-3

  • 11 پاسخ
  • 6,020 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,675 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,823 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,162 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,507 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,323 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,352 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,445 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,072 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,651 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,013 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,990 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,348 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,864 نمایش ها
 7. بالگرد NH 90

  • 0 پاسخ
  • 1,623 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,171 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,672 نمایش ها
 8. Bell 204 / 205 UH-1H Huey

  • 0 پاسخ
  • 2,094 نمایش ها
 9. CH-53E Super Stallion

  • 0 پاسخ
  • 1,679 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,099 نمایش ها
 10. هلیکوپتر ch_54

  • 2 پاسخ
  • 1,808 نمایش ها
 11. Eurocopter Puma AS 332

  • 0 پاسخ
  • 1,178 نمایش ها
 12. V-22

  • 0 پاسخ
  • 1,115 نمایش ها