بالگردهای ترابری

Cargo & Airlift helicopters

50 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 16 پاسخ
  • 15,272 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,021 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,360 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 8,369 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,286 نمایش ها
 1. بالگرد کاموف 60

  • 26 پاسخ
  • 10,769 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 18,558 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 19,743 نمایش ها
 2. CH-53K

  • 6 پاسخ
  • 4,067 نمایش ها
 3. X49A SpeedHawk

  • 6 پاسخ
  • 3,595 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 22,157 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,574 نمایش ها
 4. کاموف ۲۲

  • 0 پاسخ
  • 2,655 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,653 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,161 نمایش ها
 5. هلی کوپتر CH-46 Sea Knight

  • 3 پاسخ
  • 4,702 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,515 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,723 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,958 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,709 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,939 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,647 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,879 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 12,479 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 13,089 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,757 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,628 نمایش ها
 6. آشنايي با CH-53 و SH-3

  • 11 پاسخ
  • 5,910 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,565 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,531 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,035 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,403 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,198 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,030 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,309 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,958 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,541 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,860 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,687 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,225 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,761 نمایش ها
 7. بالگرد NH 90

  • 0 پاسخ
  • 1,524 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,073 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,571 نمایش ها
 8. Bell 204 / 205 UH-1H Huey

  • 0 پاسخ
  • 1,982 نمایش ها
 9. CH-53E Super Stallion

  • 0 پاسخ
  • 1,563 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,997 نمایش ها
 10. هلیکوپتر ch_54

  • 2 پاسخ
  • 1,701 نمایش ها
 11. Eurocopter Puma AS 332

  • 0 پاسخ
  • 1,075 نمایش ها
 12. V-22

  • 0 پاسخ
  • 1,014 نمایش ها