بالگردهای ترابری

Cargo & Airlift helicopters

69 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 213 پاسخ
  • 59,805 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 14,849 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,865 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,275 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 8,002 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,131 نمایش ها
 1. بالگرد کاموف 60

  • 26 پاسخ
  • 10,403 نمایش ها
 2. شاهین سیاه

  • 13 پاسخ
  • 5,223 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 19,225 نمایش ها
 3. CH-53K

  • 6 پاسخ
  • 3,937 نمایش ها
 4. X49A SpeedHawk

  • 6 پاسخ
  • 3,459 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,955 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,429 نمایش ها
 5. کاموف ۲۲

  • 0 پاسخ
  • 2,523 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,284 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,686 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,999 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,301 نمایش ها
 6. هلی کوپتر CH-46 Sea Knight

  • 3 پاسخ
  • 4,567 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,377 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,703 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,575 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,811 نمایش ها
  • 71 پاسخ
  • 25,762 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,572 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,797 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,507 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,739 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 11,975 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 12,641 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,511 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,313 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,480 نمایش ها
 7. آشنايي با CH-53 و SH-3

  • 11 پاسخ
  • 5,781 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,444 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,179 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 10,492 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,894 نمایش ها
 8. نسل آینده Black Hawk

  • 4 پاسخ
  • 3,866 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,267 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,043 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,647 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,146 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,820 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,414 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,716 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,347 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 9,301 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,099 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,096 نمایش ها