بالگردهای ترابری

Cargo & Airlift helicopters

50 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 16 پاسخ
  • 16,136 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,367 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,619 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 9,000 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,544 نمایش ها
 1. بالگرد کاموف 60

  • 26 پاسخ
  • 11,382 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 19,252 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 20,740 نمایش ها
 2. CH-53K

  • 6 پاسخ
  • 4,320 نمایش ها
 3. X49A SpeedHawk

  • 6 پاسخ
  • 3,840 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 22,409 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,836 نمایش ها
 4. کاموف ۲۲

  • 0 پاسخ
  • 2,862 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,196 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,502 نمایش ها
 5. هلی کوپتر CH-46 Sea Knight

  • 3 پاسخ
  • 4,920 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,740 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,039 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,199 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,944 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,168 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,882 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,115 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 13,349 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 13,779 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,136 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,927 نمایش ها
 6. آشنايي با CH-53 و SH-3

  • 11 پاسخ
  • 6,161 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,759 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,063 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,295 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,622 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,459 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,607 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,643 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,232 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,777 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,165 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,231 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,478 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,950 نمایش ها
 7. بالگرد NH 90

  • 0 پاسخ
  • 1,702 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,262 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,782 نمایش ها
 8. Bell 204 / 205 UH-1H Huey

  • 0 پاسخ
  • 2,198 نمایش ها
 9. CH-53E Super Stallion

  • 0 پاسخ
  • 1,891 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,170 نمایش ها
 10. هلیکوپتر ch_54

  • 2 پاسخ
  • 1,905 نمایش ها
 11. Eurocopter Puma AS 332

  • 0 پاسخ
  • 1,270 نمایش ها
 12. V-22

  • 0 پاسخ
  • 1,214 نمایش ها