بالگردهای ترابری

Cargo & Airlift helicopters

69 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 213 پاسخ
  • 58,284 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 14,426 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,708 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,188 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 7,703 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,009 نمایش ها
 1. بالگرد کاموف 60

  • 26 پاسخ
  • 10,113 نمایش ها
 2. شاهین سیاه

  • 13 پاسخ
  • 5,095 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 18,780 نمایش ها
 3. CH-53K

  • 6 پاسخ
  • 3,820 نمایش ها
 4. X49A SpeedHawk

  • 6 پاسخ
  • 3,338 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,832 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,313 نمایش ها
 5. کاموف ۲۲

  • 0 پاسخ
  • 2,425 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,992 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,563 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,876 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,102 نمایش ها
 6. هلی کوپتر CH-46 Sea Knight

  • 3 پاسخ
  • 4,448 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,266 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,571 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,445 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,697 نمایش ها
  • 71 پاسخ
  • 25,174 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,467 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,680 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,381 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,614 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 11,527 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 12,232 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,308 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,032 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,348 نمایش ها
 7. آشنايي با CH-53 و SH-3

  • 11 پاسخ
  • 5,660 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,342 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,887 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 10,302 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,777 نمایش ها
 8. نسل آینده Black Hawk

  • 4 پاسخ
  • 3,762 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,155 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,910 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,237 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,985 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,700 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,286 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,585 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,048 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 9,081 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,967 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,990 نمایش ها