بالگردهای ترابری

Cargo & Airlift helicopters

50 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 16 پاسخ
  • 16,034 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,313 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,556 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 8,930 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,504 نمایش ها
 1. بالگرد کاموف 60

  • 26 پاسخ
  • 11,328 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 19,204 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 20,659 نمایش ها
 2. CH-53K

  • 6 پاسخ
  • 4,271 نمایش ها
 3. X49A SpeedHawk

  • 6 پاسخ
  • 3,798 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 22,345 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,807 نمایش ها
 4. کاموف ۲۲

  • 0 پاسخ
  • 2,835 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,151 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,430 نمایش ها
 5. هلی کوپتر CH-46 Sea Knight

  • 3 پاسخ
  • 4,894 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,709 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,982 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,165 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,917 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,139 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,855 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,093 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 13,217 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 13,705 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,097 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,880 نمایش ها
 6. آشنايي با CH-53 و SH-3

  • 11 پاسخ
  • 6,126 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,743 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,016 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,258 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,599 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,425 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,561 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,597 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,188 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,754 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,126 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,185 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,453 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,937 نمایش ها
 7. بالگرد NH 90

  • 0 پاسخ
  • 1,690 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,243 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,756 نمایش ها
 8. Bell 204 / 205 UH-1H Huey

  • 0 پاسخ
  • 2,176 نمایش ها
 9. CH-53E Super Stallion

  • 0 پاسخ
  • 1,748 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,157 نمایش ها
 10. هلیکوپتر ch_54

  • 2 پاسخ
  • 1,886 نمایش ها
 11. Eurocopter Puma AS 332

  • 0 پاسخ
  • 1,250 نمایش ها
 12. V-22

  • 0 پاسخ
  • 1,191 نمایش ها