بالگردهای ترابری

Cargo & Airlift helicopters

50 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 16 پاسخ
  • 15,932 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,256 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,504 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 8,863 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,475 نمایش ها
 1. بالگرد کاموف 60

  • 26 پاسخ
  • 11,271 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 19,156 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 20,575 نمایش ها
 2. CH-53K

  • 6 پاسخ
  • 4,241 نمایش ها
 3. X49A SpeedHawk

  • 6 پاسخ
  • 3,778 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 22,280 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,776 نمایش ها
 4. کاموف ۲۲

  • 0 پاسخ
  • 2,815 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,096 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,372 نمایش ها
 5. هلی کوپتر CH-46 Sea Knight

  • 3 پاسخ
  • 4,870 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,686 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,924 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,139 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,891 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,114 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,826 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,064 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 13,126 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 13,639 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,056 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,839 نمایش ها
 6. آشنايي با CH-53 و SH-3

  • 11 پاسخ
  • 6,091 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,728 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,969 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,226 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,570 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,392 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,511 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,523 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,154 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,713 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,091 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,139 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,418 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,918 نمایش ها
 7. بالگرد NH 90

  • 0 پاسخ
  • 1,674 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,229 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,733 نمایش ها
 8. Bell 204 / 205 UH-1H Huey

  • 0 پاسخ
  • 2,155 نمایش ها
 9. CH-53E Super Stallion

  • 0 پاسخ
  • 1,734 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,148 نمایش ها
 10. هلیکوپتر ch_54

  • 2 پاسخ
  • 1,867 نمایش ها
 11. Eurocopter Puma AS 332

  • 0 پاسخ
  • 1,229 نمایش ها
 12. V-22

  • 0 پاسخ
  • 1,174 نمایش ها