سایر تجهیزات انفرادی

در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
Other Infantry Gear

65 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 128 پاسخ
  • 126,915 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 11,414 نمایش ها
 1. سرباز سرو

  • 6 پاسخ
  • 16,935 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 14,059 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 9,900 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 18,480 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 16,167 نمایش ها
 2. بالیسانگ

  • 21 پاسخ
  • 36,725 نمایش ها
 3. تفنگ های فیل کش !

  • 25 پاسخ
  • 39,754 نمایش ها
 4. قنداق لوله ای

  • 16 پاسخ
  • 11,051 نمایش ها
 5. انواع چاقو .

  • 10 پاسخ
  • 88,593 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 24,453 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,627 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,092 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 26,039 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,295 نمایش ها
 6. دستگاه دید در شب

  • 0 پاسخ
  • 4,155 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,484 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 10,839 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 30,385 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,732 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 17,883 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,972 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,668 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 21,108 نمایش ها
 7. چاقوهای سرامیکی

  • 0 پاسخ
  • 4,521 نمایش ها
 8. شمشیر کاتانا

  • 0 پاسخ
  • 5,413 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,299 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 19,419 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,561 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,486 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 30,285 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 19,161 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 16,387 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 19,885 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,476 نمایش ها
 9. اسپری فلفل

  • 45 پاسخ
  • 88,190 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 14,993 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,593 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,259 نمایش ها
 10. جلیقه پوست اژدها

  • 3 پاسخ
  • 6,986 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 11,659 نمایش ها
  • 195 پاسخ
  • 261,577 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 27,952 نمایش ها
 11. تیغه های مرگبار!

  • 7 پاسخ
  • 9,496 نمایش ها
 12. دوربین حرارتی

  • 4 پاسخ
  • 7,082 نمایش ها
 13. معرفی TASER XREP

  • 4 پاسخ
  • 5,588 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,170 نمایش ها
 14. شوکر ( shocker )

  • 0 پاسخ
  • 8,868 نمایش ها
 15. قطب نمای M1

  • 0 پاسخ
  • 3,931 نمایش ها