سایر تجهیزات انفرادی

در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
Other Infantry Gear

65 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 128 پاسخ
  • 128,977 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 11,712 نمایش ها
 1. بالیسانگ

  • 21 پاسخ
  • 37,650 نمایش ها
 2. سرباز سرو

  • 6 پاسخ
  • 17,517 نمایش ها
  • 195 پاسخ
  • 263,344 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,022 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,339 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 16,853 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 14,509 نمایش ها
 3. انواع چاقو .

  • 10 پاسخ
  • 89,045 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 30,454 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 10,339 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 18,869 نمایش ها
 4. تفنگ های فیل کش !

  • 25 پاسخ
  • 41,187 نمایش ها
 5. قنداق لوله ای

  • 16 پاسخ
  • 11,634 نمایش ها
 6. دید در تاریکی مطلق

  • 11 پاسخ
  • 19,304 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,335 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,680 نمایش ها
 7. تیغه های مرگبار!

  • 7 پاسخ
  • 9,706 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 24,848 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,818 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 21,960 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 26,638 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,654 نمایش ها
 8. دستگاه دید در شب

  • 0 پاسخ
  • 4,344 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 11,048 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 18,545 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,484 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,940 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,164 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,754 نمایش ها
 9. چاقوهای سرامیکی

  • 0 پاسخ
  • 4,741 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,442 نمایش ها
 10. شمشیر کاتانا

  • 0 پاسخ
  • 5,642 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 20,099 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,796 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 31,122 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,710 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 20,004 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 20,717 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,712 نمایش ها
 11. اسپری فلفل

  • 45 پاسخ
  • 89,339 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 15,608 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,833 نمایش ها
 12. جلیقه پوست اژدها

  • 3 پاسخ
  • 7,205 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 11,875 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 28,803 نمایش ها
 13. دوربین حرارتی

  • 4 پاسخ
  • 7,281 نمایش ها
 14. معرفی TASER XREP

  • 4 پاسخ
  • 5,786 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,368 نمایش ها