موشکهای هوا به هوا

AAM . Air to Air Missiles

55 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 56 پاسخ
  • 13,208 نمایش ها
 1. Vympel R-73

  • 9 پاسخ
  • 4,561 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,111 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,708 نمایش ها
 2. شمشیر تایوانی

  • 1 پاسخ
  • 3,447 نمایش ها
 3. موشک AIM-54 Phoenix

  • 58 پاسخ
  • 24,868 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,684 نمایش ها
  • 171 پاسخ
  • 71,086 نمایش ها
 4. موشک کوتاه برد IRIS-T

  • 22 پاسخ
  • 10,792 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,909 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,394 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,112 نمایش ها
 5. AIM-152 OR AIM 54D

  • 4 پاسخ
  • 6,138 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,577 نمایش ها
 6. موشک مدرن آر-74

  • 6 پاسخ
  • 5,053 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,051 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,897 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,184 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,843 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 9,469 نمایش ها
 7. AIM-132 اسرام

  • 3 پاسخ
  • 4,361 نمایش ها
 8. موشک AIM-7 SPARROW

  • 0 پاسخ
  • 4,286 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,460 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,727 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,827 نمایش ها
 9. R 550 جادوی فرانسوی

  • 24 پاسخ
  • 10,344 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,317 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,973 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,487 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,171 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,551 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,393 نمایش ها
 10. R-172 ،موشک افسانه ای

  • 17 پاسخ
  • 10,309 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,824 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,317 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,401 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,168 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,406 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,719 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,068 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,633 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,998 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,666 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,250 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,689 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,086 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,248 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,770 نمایش ها
 11. موشک کروزBrahMos PJ-10

  • 0 پاسخ
  • 1,228 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,817 نمایش ها