موشکهای هوا به هوا

AAM . Air to Air Missiles

71 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 56 پاسخ
  • 9,515 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,612 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,154 نمایش ها
 1. شمشیر تایوانی

  • 1 پاسخ
  • 2,868 نمایش ها
 2. موشک AIM-54 Phoenix

  • 12 پاسخ
  • 4,618 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,782 نمایش ها
  • 77 پاسخ
  • 40,191 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,963 نمایش ها
 3. موشک کوتاه برد IRIS-T

  • 22 پاسخ
  • 9,350 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,602 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,729 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,607 نمایش ها
 4. AIM-152 OR AIM 54D

  • 4 پاسخ
  • 5,639 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,987 نمایش ها
 5. موشک مدرن آر-74

  • 6 پاسخ
  • 4,430 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,015 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,333 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,518 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,279 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,274 نمایش ها
 6. AIM-132 اسرام

  • 3 پاسخ
  • 3,734 نمایش ها
 7. موشک AIM-7 SPARROW

  • 0 پاسخ
  • 3,597 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,969 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,258 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,537 نمایش ها
 8. R 550 جادوی فرانسوی

  • 24 پاسخ
  • 9,235 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,099 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,438 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,555 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,058 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,172 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,812 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,233 نمایش ها
 9. R-172 ،موشک افسانه ای

  • 14 پاسخ
  • 7,801 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,321 نمایش ها
 10. توانایهای موشک سجیل

  • 48 پاسخ
  • 14,570 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,959 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,976 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,838 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,361 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,862 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,201 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,682 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,064 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,591 نمایش ها
 11. Vympel R-73

  • 3 پاسخ
  • 2,382 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,221 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,292 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,155 نمایش ها
 12. Hughes AIM-54 Phoenix

  • 0 پاسخ
  • 1,613 نمایش ها