موشکهای هوا به هوا

AAM . Air to Air Missiles

55 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 56 پاسخ
  • 11,833 نمایش ها
 1. Vympel R-73

  • 9 پاسخ
  • 4,129 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,939 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,499 نمایش ها
 2. شمشیر تایوانی

  • 1 پاسخ
  • 3,232 نمایش ها
 3. موشک AIM-54 Phoenix

  • 58 پاسخ
  • 24,135 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,536 نمایش ها
  • 171 پاسخ
  • 70,442 نمایش ها
 4. موشک کوتاه برد IRIS-T

  • 22 پاسخ
  • 10,277 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,468 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,123 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,945 نمایش ها
 5. AIM-152 OR AIM 54D

  • 4 پاسخ
  • 5,955 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,381 نمایش ها
 6. موشک مدرن آر-74

  • 6 پاسخ
  • 4,823 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,845 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,693 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,907 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,641 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 9,107 نمایش ها
 7. AIM-132 اسرام

  • 3 پاسخ
  • 4,112 نمایش ها
 8. موشک AIM-7 SPARROW

  • 0 پاسخ
  • 3,993 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,299 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,565 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,376 نمایش ها
 9. R 550 جادوی فرانسوی

  • 24 پاسخ
  • 10,064 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,956 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,799 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,323 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,939 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,385 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,068 نمایش ها
 10. R-172 ،موشک افسانه ای

  • 17 پاسخ
  • 9,841 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,648 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,223 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,285 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,753 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,185 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,554 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,428 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,564 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,699 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,472 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,017 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,536 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,879 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,107 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,631 نمایش ها
 11. موشک کروزBrahMos PJ-10

  • 0 پاسخ
  • 1,162 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,651 نمایش ها