موشکهای هوا به هوا

AAM . Air to Air Missiles

55 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 58 پاسخ
  • 15,220 نمایش ها
 1. Vympel R-73

  • 9 پاسخ
  • 4,823 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,305 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,894 نمایش ها
 2. شمشیر تایوانی

  • 1 پاسخ
  • 3,640 نمایش ها
 3. موشک AIM-54 Phoenix

  • 58 پاسخ
  • 25,910 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,899 نمایش ها
  • 171 پاسخ
  • 71,896 نمایش ها
 4. موشک کوتاه برد IRIS-T

  • 22 پاسخ
  • 11,323 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,419 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,618 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,291 نمایش ها
 5. AIM-152 OR AIM 54D

  • 4 پاسخ
  • 6,323 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,796 نمایش ها
 6. موشک مدرن آر-74

  • 6 پاسخ
  • 5,304 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,237 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,111 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,416 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,044 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 9,953 نمایش ها
 7. AIM-132 اسرام

  • 3 پاسخ
  • 4,598 نمایش ها
 8. موشک AIM-7 SPARROW

  • 0 پاسخ
  • 4,531 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,638 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,914 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,302 نمایش ها
 9. R 550 جادوی فرانسوی

  • 24 پاسخ
  • 10,767 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,763 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,165 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,707 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,377 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,741 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,832 نمایش ها
 10. R-172 ،موشک افسانه ای

  • 17 پاسخ
  • 10,779 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,980 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,459 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,559 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,624 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,592 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,902 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,292 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,664 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,190 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,874 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,456 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,875 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,280 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,428 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,935 نمایش ها
 11. موشک کروزBrahMos PJ-10

  • 0 پاسخ
  • 1,352 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,013 نمایش ها