موشکهای هوا به هوا

AAM . Air to Air Missiles

55 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 56 پاسخ
  • 12,504 نمایش ها
 1. Vympel R-73

  • 9 پاسخ
  • 4,411 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,026 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,582 نمایش ها
 2. شمشیر تایوانی

  • 1 پاسخ
  • 3,340 نمایش ها
 3. موشک AIM-54 Phoenix

  • 58 پاسخ
  • 24,507 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,619 نمایش ها
  • 171 پاسخ
  • 70,760 نمایش ها
 4. موشک کوتاه برد IRIS-T

  • 22 پاسخ
  • 10,529 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,650 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,267 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,029 نمایش ها
 5. AIM-152 OR AIM 54D

  • 4 پاسخ
  • 6,035 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,482 نمایش ها
 6. موشک مدرن آر-74

  • 6 پاسخ
  • 4,949 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,953 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,810 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,047 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,744 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 9,289 نمایش ها
 7. AIM-132 اسرام

  • 3 پاسخ
  • 4,232 نمایش ها
 8. موشک AIM-7 SPARROW

  • 0 پاسخ
  • 4,139 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,378 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,651 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,557 نمایش ها
 9. R 550 جادوی فرانسوی

  • 24 پاسخ
  • 10,200 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,135 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,898 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,397 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,051 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,473 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,211 نمایش ها
 10. R-172 ،موشک افسانه ای

  • 17 پاسخ
  • 10,020 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,741 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,255 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,352 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,986 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,300 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,636 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,892 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,600 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,832 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,580 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,113 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,607 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,985 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,174 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,695 نمایش ها
 11. موشک کروزBrahMos PJ-10

  • 0 پاسخ
  • 1,189 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,750 نمایش ها