موشکهای هوا به هوا

AAM . Air to Air Missiles

55 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 56 پاسخ
  • 11,272 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,862 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,407 نمایش ها
 1. شمشیر تایوانی

  • 1 پاسخ
  • 3,132 نمایش ها
 2. موشک AIM-54 Phoenix

  • 58 پاسخ
  • 23,797 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,466 نمایش ها
  • 171 پاسخ
  • 70,187 نمایش ها
 3. موشک کوتاه برد IRIS-T

  • 22 پاسخ
  • 10,074 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,289 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,022 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,873 نمایش ها
 4. AIM-152 OR AIM 54D

  • 4 پاسخ
  • 5,886 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,308 نمایش ها
 5. موشک مدرن آر-74

  • 6 پاسخ
  • 4,731 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,765 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,626 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,811 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,560 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,928 نمایش ها
 6. AIM-132 اسرام

  • 3 پاسخ
  • 4,022 نمایش ها
 7. موشک AIM-7 SPARROW

  • 0 پاسخ
  • 3,901 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,226 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,485 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,193 نمایش ها
 8. R 550 جادوی فرانسوی

  • 24 پاسخ
  • 9,905 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,773 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,709 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,232 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,836 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,308 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,892 نمایش ها
 9. R-172 ،موشک افسانه ای

  • 17 پاسخ
  • 9,611 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,572 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,166 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,207 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,549 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,102 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,470 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,345 نمایش ها
 10. Vympel R-73

  • 5 پاسخ
  • 3,704 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,555 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,606 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,397 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,947 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,466 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,791 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,039 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,565 نمایش ها
 11. موشک کروزBrahMos PJ-10

  • 0 پاسخ
  • 1,109 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,564 نمایش ها