موشکهای هوا به هوا

AAM . Air to Air Missiles

55 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 59 پاسخ
  • 19,214 نمایش ها
 1. Vympel R-73

  • 9 پاسخ
  • 5,409 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,858 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,453 نمایش ها
 2. شمشیر تایوانی

  • 1 پاسخ
  • 4,194 نمایش ها
 3. موشک AIM-54 Phoenix

  • 58 پاسخ
  • 28,575 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,441 نمایش ها
  • 171 پاسخ
  • 74,364 نمایش ها
 4. موشک کوتاه برد IRIS-T

  • 22 پاسخ
  • 12,862 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,948 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,203 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,826 نمایش ها
 5. AIM-152 OR AIM 54D

  • 4 پاسخ
  • 6,809 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,384 نمایش ها
 6. موشک مدرن آر-74

  • 6 پاسخ
  • 5,891 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,769 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,626 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,962 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,565 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 11,388 نمایش ها
 7. AIM-132 اسرام

  • 3 پاسخ
  • 5,156 نمایش ها
 8. موشک AIM-7 SPARROW

  • 0 پاسخ
  • 5,068 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,128 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,423 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,728 نمایش ها
 9. R 550 جادوی فرانسوی

  • 24 پاسخ
  • 12,128 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,102 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,658 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,435 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,941 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,289 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,248 نمایش ها
 10. R-172 ،موشک افسانه ای

  • 17 پاسخ
  • 12,182 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,472 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,877 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,030 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,024 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,086 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,389 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,821 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,715 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,725 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,374 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,010 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,363 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,837 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,909 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,411 نمایش ها
 11. موشک کروزBrahMos PJ-10

  • 0 پاسخ
  • 1,758 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,478 نمایش ها