موشکهای هوا به هوا

AAM . Air to Air Missiles

71 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 56 پاسخ
  • 8,714 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,487 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,032 نمایش ها
 1. شمشیر تایوانی

  • 1 پاسخ
  • 2,733 نمایش ها
 2. موشک AIM-54 Phoenix

  • 12 پاسخ
  • 4,444 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,423 نمایش ها
  • 77 پاسخ
  • 39,450 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,802 نمایش ها
 3. موشک کوتاه برد IRIS-T

  • 22 پاسخ
  • 8,991 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,268 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,573 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,490 نمایش ها
 4. AIM-152 OR AIM 54D

  • 4 پاسخ
  • 5,515 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,844 نمایش ها
 5. موشک مدرن آر-74

  • 6 پاسخ
  • 4,273 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,892 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,208 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,361 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,144 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 7,941 نمایش ها
 6. AIM-132 اسرام

  • 3 پاسخ
  • 3,586 نمایش ها
 7. موشک AIM-7 SPARROW

  • 0 پاسخ
  • 3,435 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,834 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,142 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,182 نمایش ها
 8. R 550 جادوی فرانسوی

  • 24 پاسخ
  • 8,919 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,772 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,309 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,413 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,931 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,819 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,683 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,912 نمایش ها
 9. R-172 ،موشک افسانه ای

  • 14 پاسخ
  • 7,593 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,198 نمایش ها
 10. توانایهای موشک سجیل

  • 48 پاسخ
  • 14,016 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,863 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,851 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,496 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,235 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,735 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,068 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,541 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,932 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,498 نمایش ها
 11. Vympel R-73

  • 3 پاسخ
  • 2,267 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,078 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,193 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,137 نمایش ها
 12. Hughes AIM-54 Phoenix

  • 0 پاسخ
  • 1,525 نمایش ها