موشکهای هوا به هوا

AAM . Air to Air Missiles

55 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 58 پاسخ
  • 14,395 نمایش ها
 1. Vympel R-73

  • 9 پاسخ
  • 4,671 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,176 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,765 نمایش ها
 2. شمشیر تایوانی

  • 1 پاسخ
  • 3,526 نمایش ها
 3. موشک AIM-54 Phoenix

  • 58 پاسخ
  • 25,260 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,770 نمایش ها
  • 171 پاسخ
  • 71,330 نمایش ها
 4. موشک کوتاه برد IRIS-T

  • 22 پاسخ
  • 10,965 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,066 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,485 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,170 نمایش ها
 5. AIM-152 OR AIM 54D

  • 4 پاسخ
  • 6,193 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,658 نمایش ها
 6. موشک مدرن آر-74

  • 6 پاسخ
  • 5,152 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,111 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,974 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,277 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,913 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 9,616 نمایش ها
 7. AIM-132 اسرام

  • 3 پاسخ
  • 4,467 نمایش ها
 8. موشک AIM-7 SPARROW

  • 0 پاسخ
  • 4,391 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,519 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,794 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,958 نمایش ها
 9. R 550 جادوی فرانسوی

  • 24 پاسخ
  • 10,452 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,427 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,037 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,514 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,248 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,612 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,515 نمایش ها
 10. R-172 ،موشک افسانه ای

  • 17 پاسخ
  • 10,454 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,869 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,353 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,444 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,303 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,470 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,779 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,164 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,648 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,064 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,750 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,331 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,759 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,160 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,315 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,815 نمایش ها
 11. موشک کروزBrahMos PJ-10

  • 0 پاسخ
  • 1,254 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,890 نمایش ها