موشکهای هوا به هوا

AAM . Air to Air Missiles

55 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 56 پاسخ
  • 12,166 نمایش ها
 1. Vympel R-73

  • 9 پاسخ
  • 4,293 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,974 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,541 نمایش ها
 2. شمشیر تایوانی

  • 1 پاسخ
  • 3,283 نمایش ها
 3. موشک AIM-54 Phoenix

  • 58 پاسخ
  • 24,310 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,587 نمایش ها
  • 171 پاسخ
  • 70,599 نمایش ها
 4. موشک کوتاه برد IRIS-T

  • 22 پاسخ
  • 10,410 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,555 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,200 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,989 نمایش ها
 5. AIM-152 OR AIM 54D

  • 4 پاسخ
  • 5,991 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,434 نمایش ها
 6. موشک مدرن آر-74

  • 6 پاسخ
  • 4,879 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,896 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,751 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,974 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,687 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 9,200 نمایش ها
 7. AIM-132 اسرام

  • 3 پاسخ
  • 4,178 نمایش ها
 8. موشک AIM-7 SPARROW

  • 0 پاسخ
  • 4,061 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,337 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,606 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,472 نمایش ها
 9. R 550 جادوی فرانسوی

  • 24 پاسخ
  • 10,127 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,055 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,857 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,364 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,002 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,426 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,138 نمایش ها
 10. R-172 ،موشک افسانه ای

  • 17 پاسخ
  • 9,917 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,685 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,241 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,318 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,889 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,232 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,598 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,488 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,583 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,759 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,520 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,071 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,574 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,929 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,138 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,659 نمایش ها
 11. موشک کروزBrahMos PJ-10

  • 0 پاسخ
  • 1,172 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,698 نمایش ها