موشکهای هوا به هوا

AAM . Air to Air Missiles

55 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 56 پاسخ
  • 10,384 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,746 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,288 نمایش ها
 1. شمشیر تایوانی

  • 1 پاسخ
  • 2,998 نمایش ها
 2. موشک AIM-54 Phoenix

  • 58 پاسخ
  • 23,240 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,341 نمایش ها
  • 172 پاسخ
  • 69,744 نمایش ها
 3. موشک کوتاه برد IRIS-T

  • 22 پاسخ
  • 9,708 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,954 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,872 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,744 نمایش ها
 4. AIM-152 OR AIM 54D

  • 4 پاسخ
  • 5,763 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,154 نمایش ها
 5. موشک مدرن آر-74

  • 6 پاسخ
  • 4,585 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,635 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,486 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,687 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,414 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,612 نمایش ها
 6. AIM-132 اسرام

  • 3 پاسخ
  • 3,889 نمایش ها
 7. موشک AIM-7 SPARROW

  • 0 پاسخ
  • 3,765 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,107 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,384 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,897 نمایش ها
 8. R 550 جادوی فرانسوی

  • 24 پاسخ
  • 9,595 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,450 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,589 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,054 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,713 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,203 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,587 نمایش ها
 9. R-172 ،موشک افسانه ای

  • 17 پاسخ
  • 9,233 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,461 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,068 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,097 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,208 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,988 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,343 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,221 نمایش ها
 10. Vympel R-73

  • 5 پاسخ
  • 3,590 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,540 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,471 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,283 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,821 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,352 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,669 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 916 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,425 نمایش ها
 11. موشک کروزBrahMos PJ-10

  • 0 پاسخ
  • 1,019 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,448 نمایش ها