نفربرها و خودروی های رزمی پیاده نظام

IPV , APCs Infrantry Vehicle & Armored Personal Carriers

161 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. خودرو زرهی CV-90

  • 4 پاسخ
  • 4,903 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 298 نمایش ها
 2. خودروی زرهی استرایکر

  • 15 پاسخ
  • 12,110 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 11,602 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,191 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,777 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,674 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,603 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,147 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 13,978 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,291 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 11,485 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,563 نمایش ها
 3. شکارچی سنگاپوری

  • 3 پاسخ
  • 1,405 نمایش ها
 4. Ratel گورکن آفریقای جنوبی

  • 8 پاسخ
  • 3,450 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,677 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,790 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,682 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,507 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,799 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 14,210 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 13,821 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,977 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,937 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 11,780 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,083 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,667 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,603 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,319 نمایش ها
 5. نفربر TYPE 73 ACP ژاپن

  • 1 پاسخ
  • 3,491 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,525 نمایش ها
 6. نفربر Anoa

  • 4 پاسخ
  • 4,555 نمایش ها
 7. وی.زی-551

  • 0 پاسخ
  • 3,186 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 12,028 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,663 نمایش ها
 8. نفربر زرهی BDX

  • 0 پاسخ
  • 3,397 نمایش ها
 9. نفربر خشایار

  • 9 پاسخ
  • 9,867 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,175 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,740 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,436 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,688 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,340 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,844 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,593 نمایش ها
 10. نفربر BMP-55 اکراینی

  • 10 پاسخ
  • 4,473 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,807 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,863 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,243 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,821 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,776 نمایش ها