نفربرها و خودروی های رزمی پیاده نظام

IPV , APCs Infrantry Vehicle & Armored Personal Carriers

158 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 11,293 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,214 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,505 نمایش ها
 1. Ratel گورکن آفریقای جنوبی

  • 0 پاسخ
  • 1,722 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,874 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,862 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,653 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,272 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,400 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,214 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,271 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,502 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,117 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,225 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,895 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,383 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 7,559 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,681 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,764 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,632 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,199 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,498 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,171 نمایش ها
 2. نفربر TYPE 73 ACP ژاپن

  • 1 پاسخ
  • 2,572 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,556 نمایش ها
 3. نفربر Anoa

  • 4 پاسخ
  • 3,497 نمایش ها
 4. وی.زی-551

  • 0 پاسخ
  • 2,185 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 9,090 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,579 نمایش ها
 5. نفربر زرهی BDX

  • 0 پاسخ
  • 2,383 نمایش ها
 6. نفربر خشایار

  • 9 پاسخ
  • 6,661 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,078 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,522 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,394 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,552 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,290 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,523 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,483 نمایش ها
 7. نفربر BMP-55 اکراینی

  • 10 پاسخ
  • 3,388 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,683 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,549 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,184 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,267 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,753 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,845 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,241 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,446 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,099 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,875 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 14,018 نمایش ها