نفربرها و خودروی های رزمی پیاده نظام

IPV , APCs Infrantry Vehicle & Armored Personal Carriers

160 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 39 پاسخ
  • 26,273 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,805 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 13,354 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,287 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,343 نمایش ها
 1. خودرو زرهی CV-90

  • 6 پاسخ
  • 8,996 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 12,874 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,494 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,531 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,163 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,188 نمایش ها
 2. خودروی زرهی استرایکر

  • 17 پاسخ
  • 22,693 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 13,840 نمایش ها
 3. نفربر زرهی پوما ( Puma)

  • 26 پاسخ
  • 16,997 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 25,489 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,724 نمایش ها
  • 86 پاسخ
  • 37,621 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 17,941 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,204 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 26,461 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,226 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 18,618 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,326 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 22,209 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 17,194 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 19,339 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,344 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 21,538 نمایش ها
 4. شکارچی سنگاپوری

  • 3 پاسخ
  • 4,461 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,356 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,328 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,772 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,900 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 24,286 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,148 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,483 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,257 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 10,681 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,907 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,081 نمایش ها
 5. نفربر TYPE 73 ACP ژاپن

  • 1 پاسخ
  • 6,192 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,187 نمایش ها
 6. نفربر Anoa

  • 4 پاسخ
  • 7,729 نمایش ها
 7. وی.زی-551

  • 0 پاسخ
  • 6,163 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 20,212 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,376 نمایش ها
 8. نفربر زرهی BDX

  • 0 پاسخ
  • 5,969 نمایش ها
 9. نفربر خشایار

  • 9 پاسخ
  • 14,851 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,976 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,811 نمایش ها