نفربرها و خودروی های رزمی پیاده نظام

IPV , APCs Infrantry Vehicle & Armored Personal Carriers

160 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 39 پاسخ
  • 20,848 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,549 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 12,821 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 192 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,120 نمایش ها
 1. خودرو زرهی CV-90

  • 6 پاسخ
  • 8,814 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 8,849 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,309 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,670 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,989 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,991 نمایش ها
 2. خودروی زرهی استرایکر

  • 17 پاسخ
  • 21,943 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 13,616 نمایش ها
 3. نفربر زرهی پوما ( Puma)

  • 26 پاسخ
  • 16,602 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 24,890 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,580 نمایش ها
  • 86 پاسخ
  • 36,497 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 17,560 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,057 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 24,283 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,099 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 18,313 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,169 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 21,701 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 16,800 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 12,834 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,198 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 21,142 نمایش ها
 4. شکارچی سنگاپوری

  • 3 پاسخ
  • 4,338 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 8,124 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,153 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,602 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,756 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 23,792 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,962 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,298 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,103 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 10,429 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,723 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,987 نمایش ها
 5. نفربر TYPE 73 ACP ژاپن

  • 1 پاسخ
  • 6,098 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,080 نمایش ها
 6. نفربر Anoa

  • 4 پاسخ
  • 7,614 نمایش ها
 7. وی.زی-551

  • 0 پاسخ
  • 5,841 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 19,875 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,291 نمایش ها
 8. نفربر زرهی BDX

  • 0 پاسخ
  • 5,902 نمایش ها
 9. نفربر خشایار

  • 9 پاسخ
  • 14,471 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,004 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,663 نمایش ها