نفربرها و خودروی های رزمی پیاده نظام

IPV , APCs Infrantry Vehicle & Armored Personal Carriers

160 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 11,427 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,571 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,420 نمایش ها
 1. شکارچی سنگاپوری

  • 3 پاسخ
  • 566 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 307 نمایش ها
 2. Ratel گورکن آفریقای جنوبی

  • 8 پاسخ
  • 2,455 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,860 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,678 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,449 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,092 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,709 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,864 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,689 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,664 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,878 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,396 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,382 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,243 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,897 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,849 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,185 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,170 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,298 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,622 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,931 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,560 نمایش ها
 3. نفربر TYPE 73 ACP ژاپن

  • 1 پاسخ
  • 2,868 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,867 نمایش ها
 4. نفربر Anoa

  • 4 پاسخ
  • 3,843 نمایش ها
 5. وی.زی-551

  • 0 پاسخ
  • 2,507 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 9,992 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,910 نمایش ها
 6. نفربر زرهی BDX

  • 0 پاسخ
  • 2,700 نمایش ها
 7. نفربر خشایار

  • 9 پاسخ
  • 8,074 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,443 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,929 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,726 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,934 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,646 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,933 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,835 نمایش ها
 8. نفربر BMP-55 اکراینی

  • 10 پاسخ
  • 3,718 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,930 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,724 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,570 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,117 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,168 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,141 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,789 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,457 نمایش ها