نفربرها و خودروی های رزمی پیاده نظام

IPV , APCs Infrantry Vehicle & Armored Personal Carriers

160 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 11,447 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 11,065 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,498 نمایش ها
 1. شکارچی سنگاپوری

  • 3 پاسخ
  • 609 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 357 نمایش ها
 2. Ratel گورکن آفریقای جنوبی

  • 8 پاسخ
  • 2,515 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,950 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,741 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,471 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,123 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,757 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,903 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,759 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,700 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,913 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,527 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,488 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,267 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,964 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 8,986 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,236 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,198 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,375 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,655 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,954 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,595 نمایش ها
 3. نفربر TYPE 73 ACP ژاپن

  • 1 پاسخ
  • 2,877 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,894 نمایش ها
 4. نفربر Anoa

  • 4 پاسخ
  • 3,871 نمایش ها
 5. وی.زی-551

  • 0 پاسخ
  • 2,527 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 10,033 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,928 نمایش ها
 6. نفربر زرهی BDX

  • 0 پاسخ
  • 2,723 نمایش ها
 7. نفربر خشایار

  • 9 پاسخ
  • 8,282 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,473 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,964 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,759 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,959 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,666 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,987 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,861 نمایش ها
 8. نفربر BMP-55 اکراینی

  • 10 پاسخ
  • 3,744 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,966 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,754 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,583 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,139 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,183 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,187 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,812 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,498 نمایش ها