نفربرها و خودروی های رزمی پیاده نظام

IPV , APCs Infrantry Vehicle & Armored Personal Carriers

162 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 11,488 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 244 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 335 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 678 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 11,487 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,702 نمایش ها
 1. شکارچی سنگاپوری

  • 3 پاسخ
  • 701 نمایش ها
 2. Ratel گورکن آفریقای جنوبی

  • 8 پاسخ
  • 2,693 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,170 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,946 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,580 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,237 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,879 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,040 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,895 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,837 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,054 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,836 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,812 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,341 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,105 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 9,390 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,346 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,337 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,563 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,778 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,154 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,672 نمایش ها
 3. نفربر TYPE 73 ACP ژاپن

  • 1 پاسخ
  • 2,918 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,942 نمایش ها
 4. نفربر Anoa

  • 4 پاسخ
  • 3,932 نمایش ها
 5. وی.زی-551

  • 0 پاسخ
  • 2,580 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 10,201 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,001 نمایش ها
 6. نفربر زرهی BDX

  • 0 پاسخ
  • 2,803 نمایش ها
 7. نفربر خشایار

  • 9 پاسخ
  • 8,644 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,554 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,051 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,828 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,031 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,735 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,151 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,970 نمایش ها
 8. نفربر BMP-55 اکراینی

  • 10 پاسخ
  • 3,816 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,105 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,854 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,655 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,208 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,226 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,367 نمایش ها