نفربرها و خودروی های رزمی پیاده نظام

IPV , APCs Infrantry Vehicle & Armored Personal Carriers

160 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. خودروی زرهی استرایکر

  • 15 پاسخ
  • 11,240 نمایش ها
 2. خودرو زرهی CV-90

  • 3 پاسخ
  • 4,529 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 11,566 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,069 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 890 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 13,153 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,977 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,086 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,673 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,149 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,873 نمایش ها
 3. شکارچی سنگاپوری

  • 3 پاسخ
  • 1,131 نمایش ها
 4. Ratel گورکن آفریقای جنوبی

  • 8 پاسخ
  • 3,165 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,260 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,680 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,497 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,396 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,253 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,500 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 13,306 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 13,029 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,703 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,642 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 10,870 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,792 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,264 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,316 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,072 نمایش ها
 5. نفربر TYPE 73 ACP ژاپن

  • 1 پاسخ
  • 3,269 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,309 نمایش ها
 6. نفربر Anoa

  • 4 پاسخ
  • 4,315 نمایش ها
 7. وی.زی-551

  • 0 پاسخ
  • 2,963 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 11,313 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,436 نمایش ها
 8. نفربر زرهی BDX

  • 0 پاسخ
  • 3,179 نمایش ها
 9. نفربر خشایار

  • 9 پاسخ
  • 9,426 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,934 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,461 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,202 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,422 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,102 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,612 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,342 نمایش ها
 10. نفربر BMP-55 اکراینی

  • 10 پاسخ
  • 4,222 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,543 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,474 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,014 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,581 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,569 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,184 نمایش ها