نفربرها و خودروی های رزمی پیاده نظام

IPV , APCs Infrantry Vehicle & Armored Personal Carriers

158 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 11 پاسخ
  • 11,297 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,654 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 14,647 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,276 نمایش ها
 1. نفربر زرهی پوما ( Puma)

  • 26 پاسخ
  • 11,980 نمایش ها
 2. خودرو زرهی CV-90

  • 5 پاسخ
  • 6,819 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 18,853 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,251 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,972 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,948 نمایش ها
 3. خودروی زرهی استرایکر

  • 15 پاسخ
  • 16,660 نمایش ها
  • 86 پاسخ
  • 26,857 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 13,286 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,351 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,438 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 19,041 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 16,723 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 12,680 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 10,905 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,267 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,594 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 16,147 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 13,698 نمایش ها
 4. شکارچی سنگاپوری

  • 3 پاسخ
  • 2,891 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,289 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,281 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,990 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,269 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 18,829 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,455 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 286 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,529 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,471 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,490 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,048 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,671 نمایش ها
 5. نفربر TYPE 73 ACP ژاپن

  • 1 پاسخ
  • 4,807 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,829 نمایش ها
 6. نفربر Anoa

  • 4 پاسخ
  • 5,981 نمایش ها
 7. وی.زی-551

  • 0 پاسخ
  • 4,535 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 16,044 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,986 نمایش ها
 8. نفربر زرهی BDX

  • 0 پاسخ
  • 4,694 نمایش ها
 9. نفربر خشایار

  • 9 پاسخ
  • 11,807 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,597 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,216 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,753 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,115 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,211 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,792 نمایش ها