فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 4,117 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,378 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,296 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,942 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,828 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,988 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,489 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,106 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 11,374 نمایش ها
 2. سلاحهای لیزری

  • 8 پاسخ
  • 1,457 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,874 نمایش ها
 3. Martin Marietta X-24B : یک گام جلو تر

  • 0 پاسخ
  • 3,389 نمایش ها
 4. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 3,478 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,611 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,011 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,660 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,524 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,699 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,042 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,413 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,778 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,112 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,567 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,895 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 25,112 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,510 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,718 نمایش ها
 5. Molnyia ، پیغام رسان سرخ

  • 1 پاسخ
  • 2,891 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,155 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,106 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,728 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,872 نمایش ها
 6. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 4,315 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,910 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,294 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,465 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,767 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,374 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,000 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,328 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,336 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,017 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,143 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,893 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,843 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 13,497 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,293 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,471 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,083 نمایش ها
 7. فضانورد افغان

  • 10 پاسخ
  • 3,690 نمایش ها