ناوهای هواپیمابر و بالگرد بر

Aircraft and Helicopter Carriers

50 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 23 پاسخ
  • 2,921 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,160 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 10,000 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,626 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,310 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,120 نمایش ها
 1. Zuikaku (قسمت اول)

  • 0 پاسخ
  • 8,813 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 13,615 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 10,923 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,679 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,352 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,632 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,717 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,910 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,475 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,012 نمایش ها
 2. Adios Enterprise !

  • 4 پاسخ
  • 6,338 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 13,635 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 12,467 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,123 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,490 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,735 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,336 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,608 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 22,078 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 39,656 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 19,159 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 24,506 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 20,174 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 10,814 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 22,554 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,394 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,174 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 18,405 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,006 نمایش ها
 3. ناوهای هواپیمابر تجاری

  • 10 پاسخ
  • 6,813 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 18,295 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 16,365 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 30,246 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 19,031 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,553 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,063 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,059 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,096 نمایش ها
 4. ناو هواپیمابر 1143.5 Kuznetsov

  • 15 پاسخ
  • 20,562 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,591 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 31,022 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,258 نمایش ها
 5. ناوهای هواپیمابر

  • 41 پاسخ
  • 34,034 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,194 نمایش ها