ناوهای هواپیمابر و بالگرد بر

Aircraft and Helicopter Carriers

50 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 7,161 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 3,001 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 39,690 نمایش ها
 1. ناوهای هواپیمابر

  • 41 پاسخ
  • 34,052 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 31,058 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 30,265 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 24,527 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 22,573 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 22,088 نمایش ها
 2. ناو هواپیمابر 1143.5 Kuznetsov

  • 15 پاسخ
  • 20,567 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 20,182 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 19,174 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 19,048 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 18,417 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 18,308 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,497 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 16,378 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 13,639 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 13,631 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 12,471 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,610 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,102 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,019 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 10,935 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 10,816 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 10,013 نمایش ها
 3. Zuikaku (قسمت اول)

  • 0 پاسخ
  • 8,815 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,683 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,633 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,555 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,194 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,176 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,125 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,124 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,741 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,628 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,592 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,401 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,354 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,060 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,006 نمایش ها
 4. ناوهای هواپیمابر تجاری

  • 10 پاسخ
  • 6,817 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,496 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,340 نمایش ها
 5. Adios Enterprise !

  • 4 پاسخ
  • 6,340 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,911 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,718 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,260 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,318 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,065 نمایش ها