فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

151 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 3,645 نمایش ها
 1. Pegasus : اسطوره ی هایپرسونیک

  • 2 پاسخ
  • 3,575 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,756 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,723 نمایش ها
 2. Martin Marietta X-24B : یک گام جلو تر

  • 0 پاسخ
  • 3,102 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,562 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,382 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,652 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,636 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,771 نمایش ها
 3. Molnyia ، پیغام رسان سرخ

  • 1 پاسخ
  • 2,613 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,207 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,767 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,724 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,479 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,495 نمایش ها
 4. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 3,912 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,482 نمایش ها
 5. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 3,124 نمایش ها
 6. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 10,501 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,229 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,114 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,220 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,255 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,948 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,780 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,458 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,467 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 12,829 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,117 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,281 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,175 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,741 نمایش ها
 7. فضانورد افغان

  • 10 پاسخ
  • 3,356 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 948 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,959 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,668 نمایش ها
 8. برنامه فضایی برزیل

  • 5 پاسخ
  • 2,011 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,964 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,086 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 7,619 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,658 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,308 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,084 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,856 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,132 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 764 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,011 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 948 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,428 نمایش ها