فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 3,834 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,690 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,850 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,928 نمایش ها
 1. Martin Marietta X-24B : یک گام جلو تر

  • 0 پاسخ
  • 3,209 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,687 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,440 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,815 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,684 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,815 نمایش ها
 2. Molnyia ، پیغام رسان سرخ

  • 1 پاسخ
  • 2,724 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,331 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,925 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,879 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,643 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,660 نمایش ها
 3. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 4,065 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,532 نمایش ها
 4. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 3,257 نمایش ها
 5. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 10,869 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,345 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,230 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,253 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,291 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,983 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,938 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,659 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,844 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 13,084 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,282 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,467 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,223 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,779 نمایش ها
 6. فضانورد افغان

  • 10 پاسخ
  • 3,482 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 959 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,287 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,707 نمایش ها
 7. برنامه فضایی برزیل

  • 5 پاسخ
  • 2,036 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,092 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,098 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 7,661 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,713 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,315 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,247 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,893 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,140 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 769 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,197 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 954 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,436 نمایش ها