فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 4,166 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,011 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,008 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,425 نمایش ها
 1. Martin Marietta X-24B : یک گام جلو تر

  • 0 پاسخ
  • 3,440 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,917 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,666 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,077 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,811 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,932 نمایش ها
 2. Molnyia ، پیغام رسان سرخ

  • 1 پاسخ
  • 2,935 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,560 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,233 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,153 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,904 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,957 نمایش ها
 3. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 4,408 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,726 نمایش ها
 4. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 3,526 نمایش ها
 5. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 11,469 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,486 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,403 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,318 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,353 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,035 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,176 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,930 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,579 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 13,626 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,603 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,784 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,380 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,904 نمایش ها
 6. فضانورد افغان

  • 10 پاسخ
  • 3,749 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 987 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,955 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,843 نمایش ها
 7. برنامه فضایی برزیل

  • 5 پاسخ
  • 2,125 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,343 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,138 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 7,853 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,916 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,345 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,459 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,975 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,185 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 786 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,673 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 990 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,448 نمایش ها