فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 14 پاسخ
  • 4,028 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,810 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,949 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,133 نمایش ها
 1. Martin Marietta X-24B : یک گام جلو تر

  • 0 پاسخ
  • 3,328 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,805 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,512 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,981 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,745 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,865 نمایش ها
 2. Molnyia ، پیغام رسان سرخ

  • 1 پاسخ
  • 2,830 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,435 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,059 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,028 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,799 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,829 نمایش ها
 3. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 4,221 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,603 نمایش ها
 4. پروژه ی مورفیوس

  • 11 پاسخ
  • 3,394 نمایش ها
 5. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 11,187 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,430 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,332 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,275 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,320 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,004 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,091 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,832 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,455 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 13,332 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,424 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,645 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,274 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,819 نمایش ها
 6. فضانورد افغان

  • 10 پاسخ
  • 3,613 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 969 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,637 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,750 نمایش ها
 7. برنامه فضایی برزیل

  • 5 پاسخ
  • 2,061 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,218 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,112 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 7,710 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,788 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,328 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,372 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,921 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,150 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 775 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,363 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 963 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,441 نمایش ها