سایر تجهیزات انفرادی

در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
Other Infantry Gear

65 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 128 پاسخ
  • 126,895 نمایش ها
  • 195 پاسخ
  • 261,560 نمایش ها
 1. انواع چاقو .

  • 10 پاسخ
  • 88,585 نمایش ها
 2. اسپری فلفل

  • 45 پاسخ
  • 88,175 نمایش ها
 3. تفنگ های فیل کش !

  • 25 پاسخ
  • 39,739 نمایش ها
 4. بالیسانگ

  • 21 پاسخ
  • 36,711 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 30,382 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 30,274 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 27,940 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 26,029 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 24,448 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 21,096 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 19,872 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 19,407 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 19,153 نمایش ها
 5. دید در تاریکی مطلق

  • 11 پاسخ
  • 19,056 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 18,476 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 17,873 نمایش ها
 6. سرباز سرو

  • 6 پاسخ
  • 16,932 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 16,380 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 16,158 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 14,986 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 14,054 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 13,116 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 11,657 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 11,411 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 11,256 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 11,087 نمایش ها
 7. قنداق لوله ای

  • 16 پاسخ
  • 11,044 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 10,836 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 10,758 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 9,895 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,729 نمایش ها
 8. تیغه های مرگبار!

  • 7 پاسخ
  • 9,492 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,474 نمایش ها
 9. شوکر ( shocker )

  • 0 پاسخ
  • 8,867 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,591 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,299 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,289 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,078 نمایش ها
 10. دوربین حرارتی

  • 4 پاسخ
  • 7,078 نمایش ها
 11. جلیقه پوست اژدها

  • 3 پاسخ
  • 6,984 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,557 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,483 نمایش ها
 12. معرفی TASER XREP

  • 4 پاسخ
  • 5,586 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,481 نمایش ها
 13. شمشیر کاتانا

  • 0 پاسخ
  • 5,410 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,167 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,966 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,667 نمایش ها