موتورهای هوایی

مطالب مربوط به انواع موتورهای بکار رفته در هواگردها و موشکها و ...
Aerial Engine Missile&plane

50 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 4,504 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,245 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,179 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,790 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 13,388 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,822 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,260 نمایش ها
  • 131 پاسخ
  • 42,561 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,752 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,699 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,700 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,542 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,045 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,462 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,281 نمایش ها
 1. TF 30 و F 100 موتور های F 14

  • 18 پاسخ
  • 11,394 نمایش ها
 2. آشنایی با موتور F117-PW-100

  • 0 پاسخ
  • 2,528 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,864 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,595 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,454 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,883 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,374 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,667 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,333 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,970 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,819 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,105 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,528 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,530 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,190 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,567 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,295 نمایش ها
 3. موتور جنگنده ملی

  • 48 پاسخ
  • 22,518 نمایش ها
 4. J85 ، قلب تپنده تایگرها

  • 10 پاسخ
  • 7,088 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,508 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,677 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,710 نمایش ها
 5. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 2,122 نمایش ها
 6. موتور های جت

  • 27 پاسخ
  • 8,681 نمایش ها
 7. پیشرانش یونی

  • 2 پاسخ
  • 3,052 نمایش ها
 8. آینده پیشرانش

  • 10 پاسخ
  • 2,848 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 12,666 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,719 نمایش ها
 9. پیشران ها

  • 2 پاسخ
  • 4,657 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,077 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,521 نمایش ها
 10. RamJet Engines

  • 5 پاسخ
  • 3,554 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,643 نمایش ها
 11. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 6,999 نمایش ها
 12. موتور هواپيما

  • 0 پاسخ
  • 8,920 نمایش ها