موتورهای هوایی

مطالب مربوط به انواع موتورهای بکار رفته در هواگردها و موشکها و ...
Aerial Engine Missile&plane

48 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 238 پاسخ
  • 92,174 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,135 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,500 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 20,147 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 15,103 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 20,452 نمایش ها
 1. موتور موشک

  • 4 پاسخ
  • 5,881 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,537 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 11,066 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,432 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,319 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 18,842 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,577 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,862 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,190 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,316 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,769 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,223 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,356 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 9,986 نمایش ها
 2. TF 30 و F 100 موتور های F 14

  • 18 پاسخ
  • 24,488 نمایش ها
 3. آشنایی با موتور F117-PW-100

  • 0 پاسخ
  • 6,104 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,249 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 18,457 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,176 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,450 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,631 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,096 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 12,170 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,633 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,904 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,914 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 12,032 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 13,148 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 12,725 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 12,884 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 19,599 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 14,068 نمایش ها
 4. موتور های جت

  • 27 پاسخ
  • 19,440 نمایش ها
 5. پیشرانش یونی

  • 2 پاسخ
  • 6,540 نمایش ها
 6. آینده پیشرانش

  • 10 پاسخ
  • 6,867 نمایش ها
 7. پیشران ها

  • 2 پاسخ
  • 8,896 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 11,288 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,575 نمایش ها
 8. RamJet Engines

  • 5 پاسخ
  • 7,814 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,032 نمایش ها
 9. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 10,643 نمایش ها
 10. موتور هواپيما

  • 0 پاسخ
  • 12,630 نمایش ها