موتورهای هوایی

مطالب مربوط به انواع موتورهای بکار رفته در هواگردها و موشکها و ...
Aerial Engine Missile&plane

46 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 5,356 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,894 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,327 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,054 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 14,015 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,169 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,618 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,897 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,031 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,087 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,919 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,351 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,646 نمایش ها
 1. TF 30 و F 100 موتور های F 14

  • 18 پاسخ
  • 12,857 نمایش ها
 2. آشنایی با موتور F117-PW-100

  • 0 پاسخ
  • 2,850 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,329 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,778 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,887 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,787 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,158 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,742 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,418 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,265 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,562 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,808 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,039 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,750 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,126 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,974 نمایش ها
 3. موتور جنگنده ملی

  • 48 پاسخ
  • 24,323 نمایش ها
 4. J85 ، قلب تپنده تایگرها

  • 10 پاسخ
  • 7,650 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,574 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,593 نمایش ها
 5. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 2,426 نمایش ها
 6. موتور های جت

  • 27 پاسخ
  • 9,564 نمایش ها
 7. پیشرانش یونی

  • 2 پاسخ
  • 3,371 نمایش ها
 8. آینده پیشرانش

  • 10 پاسخ
  • 3,190 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 14,091 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,432 نمایش ها
 9. پیشران ها

  • 2 پاسخ
  • 5,107 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,532 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,938 نمایش ها
 10. RamJet Engines

  • 5 پاسخ
  • 3,933 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,955 نمایش ها
 11. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 7,353 نمایش ها
 12. موتور هواپيما

  • 0 پاسخ
  • 9,283 نمایش ها