موتورهای هوایی

مطالب مربوط به انواع موتورهای بکار رفته در هواگردها و موشکها و ...
Aerial Engine Missile&plane

48 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 238 پاسخ
  • 87,250 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,874 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,342 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 19,501 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,775 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 20,184 نمایش ها
 1. موتور موشک

  • 4 پاسخ
  • 5,768 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,331 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 10,926 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,299 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,059 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 18,639 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,419 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,789 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,065 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,223 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,597 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,115 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,291 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 9,871 نمایش ها
 2. TF 30 و F 100 موتور های F 14

  • 18 پاسخ
  • 24,084 نمایش ها
 3. آشنایی با موتور F117-PW-100

  • 0 پاسخ
  • 6,026 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,099 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 18,138 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,106 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,323 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,362 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,859 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 12,008 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,385 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,724 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,662 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,737 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,951 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 12,379 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 12,659 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 19,309 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 13,827 نمایش ها
 4. موتور های جت

  • 27 پاسخ
  • 19,077 نمایش ها
 5. پیشرانش یونی

  • 2 پاسخ
  • 6,455 نمایش ها
 6. آینده پیشرانش

  • 10 پاسخ
  • 6,689 نمایش ها
 7. پیشران ها

  • 2 پاسخ
  • 8,777 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 11,066 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,465 نمایش ها
 8. RamJet Engines

  • 5 پاسخ
  • 7,646 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,950 نمایش ها
 9. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 10,542 نمایش ها
 10. موتور هواپيما

  • 0 پاسخ
  • 12,557 نمایش ها