موتورهای هوایی

مطالب مربوط به انواع موتورهای بکار رفته در هواگردها و موشکها و ...
Aerial Engine Missile&plane

46 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. موتور جنگنده ملی

  • 50 پاسخ
  • 25,389 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,558 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,020 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,411 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,216 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 14,215 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,241 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,679 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,023 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,106 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,196 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,985 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,396 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,709 نمایش ها
 2. TF 30 و F 100 موتور های F 14

  • 18 پاسخ
  • 13,309 نمایش ها
 3. آشنایی با موتور F117-PW-100

  • 0 پاسخ
  • 2,910 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,451 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,136 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,986 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,917 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,328 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,855 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,538 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,412 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,918 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,012 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,257 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,908 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,412 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,220 نمایش ها
 4. J85 ، قلب تپنده تایگرها

  • 10 پاسخ
  • 7,839 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,811 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,075 نمایش ها
 5. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 2,461 نمایش ها
 6. موتور های جت

  • 27 پاسخ
  • 9,694 نمایش ها
 7. پیشرانش یونی

  • 2 پاسخ
  • 3,425 نمایش ها
 8. آینده پیشرانش

  • 10 پاسخ
  • 3,271 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 14,766 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,802 نمایش ها
 9. پیشران ها

  • 2 پاسخ
  • 5,241 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,730 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,768 نمایش ها
 10. RamJet Engines

  • 5 پاسخ
  • 4,029 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,988 نمایش ها
 11. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 7,425 نمایش ها
 12. موتور هواپيما

  • 0 پاسخ
  • 9,385 نمایش ها