موتورهای هوایی

مطالب مربوط به انواع موتورهای بکار رفته در هواگردها و موشکها و ...
Aerial Engine Missile&plane

48 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 4,825 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,504 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,237 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,902 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 13,607 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,953 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,400 نمایش ها
  • 131 پاسخ
  • 43,015 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,797 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,827 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,853 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,694 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,165 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,421 نمایش ها
 1. TF 30 و F 100 موتور های F 14

  • 18 پاسخ
  • 11,980 نمایش ها
 2. آشنایی با موتور F117-PW-100

  • 0 پاسخ
  • 2,662 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,041 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,081 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,627 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,127 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,533 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,864 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,488 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,143 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,993 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,283 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,659 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,732 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,429 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,791 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,570 نمایش ها
 3. موتور جنگنده ملی

  • 48 پاسخ
  • 23,182 نمایش ها
 4. J85 ، قلب تپنده تایگرها

  • 10 پاسخ
  • 7,363 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,922 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,098 نمایش ها
 5. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 2,242 نمایش ها
 6. موتور های جت

  • 27 پاسخ
  • 9,019 نمایش ها
 7. پیشرانش یونی

  • 2 پاسخ
  • 3,172 نمایش ها
 8. آینده پیشرانش

  • 10 پاسخ
  • 2,975 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 13,208 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,963 نمایش ها
 9. پیشران ها

  • 2 پاسخ
  • 4,827 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,263 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,677 نمایش ها
 10. RamJet Engines

  • 5 پاسخ
  • 3,705 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,763 نمایش ها
 11. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 7,143 نمایش ها
 12. موتور هواپيما

  • 0 پاسخ
  • 9,063 نمایش ها