موتورهای هوایی

مطالب مربوط به انواع موتورهای بکار رفته در هواگردها و موشکها و ...
Aerial Engine Missile&plane

46 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 16 پاسخ
  • 8,424 نمایش ها
 1. موتور جنگنده ملی

  • 50 پاسخ
  • 25,854 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,728 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,174 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,472 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,355 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 14,425 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,303 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,760 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,116 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,153 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,280 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,042 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,426 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,775 نمایش ها
 2. TF 30 و F 100 موتور های F 14

  • 18 پاسخ
  • 13,603 نمایش ها
 3. آشنایی با موتور F117-PW-100

  • 0 پاسخ
  • 2,968 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,580 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,385 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,083 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,991 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,460 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,927 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,631 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,524 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,087 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,147 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,404 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,093 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,653 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,458 نمایش ها
 4. J85 ، قلب تپنده تایگرها

  • 10 پاسخ
  • 7,983 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,989 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,374 نمایش ها
 5. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 2,494 نمایش ها
 6. موتور های جت

  • 27 پاسخ
  • 9,813 نمایش ها
 7. پیشرانش یونی

  • 2 پاسخ
  • 3,465 نمایش ها
 8. آینده پیشرانش

  • 10 پاسخ
  • 3,333 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 15,084 نمایش ها
 9. پیشران ها

  • 2 پاسخ
  • 5,353 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,854 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,042 نمایش ها
 10. RamJet Engines

  • 5 پاسخ
  • 4,108 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,029 نمایش ها
 11. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 7,537 نمایش ها
 12. موتور هواپيما

  • 0 پاسخ
  • 9,477 نمایش ها