موتورهای هوایی

مطالب مربوط به انواع موتورهای بکار رفته در هواگردها و موشکها و ...
Aerial Engine Missile&plane

46 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 183 پاسخ
  • 41,678 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,179 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 16,084 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,549 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,064 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,609 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,647 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 15,013 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,762 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,203 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,334 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,600 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,758 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,488 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,833 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,209 نمایش ها
 1. TF 30 و F 100 موتور های F 14

  • 18 پاسخ
  • 15,318 نمایش ها
 2. آشنایی با موتور F117-PW-100

  • 0 پاسخ
  • 3,397 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 6,132 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,965 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,543 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,514 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,081 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,462 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,147 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,068 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,610 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,496 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,085 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,670 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,420 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,157 نمایش ها
 3. J85 ، قلب تپنده تایگرها

  • 10 پاسخ
  • 8,639 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 11,325 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,590 نمایش ها
 4. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 2,901 نمایش ها
 5. موتور های جت

  • 27 پاسخ
  • 11,077 نمایش ها
 6. پیشرانش یونی

  • 2 پاسخ
  • 3,901 نمایش ها
 7. آینده پیشرانش

  • 10 پاسخ
  • 3,801 نمایش ها
 8. پیشران ها

  • 2 پاسخ
  • 5,859 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,510 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,730 نمایش ها
 9. RamJet Engines

  • 5 پاسخ
  • 4,592 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,438 نمایش ها
 10. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 7,974 نمایش ها
 11. موتور هواپيما

  • 0 پاسخ
  • 9,944 نمایش ها