موتورهای هوایی

مطالب مربوط به انواع موتورهای بکار رفته در هواگردها و موشکها و ...
Aerial Engine Missile&plane

46 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. موتور جنگنده ملی

  • 50 پاسخ
  • 25,009 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,510 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,971 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,369 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,143 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 14,147 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,214 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,656 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,965 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,082 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,149 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,962 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,381 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,687 نمایش ها
 2. TF 30 و F 100 موتور های F 14

  • 18 پاسخ
  • 13,136 نمایش ها
 3. آشنایی با موتور F117-PW-100

  • 0 پاسخ
  • 2,887 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,412 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,001 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,954 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,865 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,273 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,812 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,497 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,349 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,777 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,936 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,173 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,839 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,308 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,106 نمایش ها
 4. J85 ، قلب تپنده تایگرها

  • 10 پاسخ
  • 7,760 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,713 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,869 نمایش ها
 5. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 2,449 نمایش ها
 6. موتور های جت

  • 27 پاسخ
  • 9,658 نمایش ها
 7. پیشرانش یونی

  • 2 پاسخ
  • 3,403 نمایش ها
 8. آینده پیشرانش

  • 10 پاسخ
  • 3,240 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 14,525 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,638 نمایش ها
 9. پیشران ها

  • 2 پاسخ
  • 5,191 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,654 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,019 نمایش ها
 10. RamJet Engines

  • 5 پاسخ
  • 3,988 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,978 نمایش ها
 11. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 7,401 نمایش ها
 12. موتور هواپيما

  • 0 پاسخ
  • 9,350 نمایش ها