موتورهای هوایی

مطالب مربوط به انواع موتورهای بکار رفته در هواگردها و موشکها و ...
Aerial Engine Missile&plane

46 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 5,090 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,701 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,276 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,972 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 13,789 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,058 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,504 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,844 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,934 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,970 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,805 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,263 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,543 نمایش ها
 1. TF 30 و F 100 موتور های F 14

  • 18 پاسخ
  • 12,432 نمایش ها
 2. آشنایی با موتور F117-PW-100

  • 0 پاسخ
  • 2,765 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,188 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,455 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,766 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,662 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,014 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,616 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,283 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,141 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,416 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,745 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,887 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,605 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,961 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,774 نمایش ها
 3. موتور جنگنده ملی

  • 48 پاسخ
  • 23,742 نمایش ها
 4. J85 ، قلب تپنده تایگرها

  • 10 پاسخ
  • 7,524 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,252 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 7,389 نمایش ها
 5. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 2,337 نمایش ها
 6. موتور های جت

  • 27 پاسخ
  • 9,307 نمایش ها
 7. پیشرانش یونی

  • 2 پاسخ
  • 3,274 نمایش ها
 8. آینده پیشرانش

  • 10 پاسخ
  • 3,079 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 13,592 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,170 نمایش ها
 9. پیشران ها

  • 2 پاسخ
  • 4,970 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,400 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,814 نمایش ها
 10. RamJet Engines

  • 5 پاسخ
  • 3,826 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,863 نمایش ها
 11. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 7,253 نمایش ها
 12. موتور هواپيما

  • 0 پاسخ
  • 9,177 نمایش ها