موتورهای هوایی

مطالب مربوط به انواع موتورهای بکار رفته در هواگردها و موشکها و ...
Aerial Engine Missile&plane

48 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 233 پاسخ
  • 81,822 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 19,933 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 18,960 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,315 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,240 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,733 نمایش ها
 1. TF 30 و F 100 موتور های F 14

  • 18 پاسخ
  • 23,764 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 19,070 نمایش ها
 2. موتور های جت

  • 27 پاسخ
  • 18,864 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 18,442 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 17,907 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 13,588 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,791 نمایش ها
 3. موتور هواپيما

  • 0 پاسخ
  • 12,495 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 12,413 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 12,004 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 11,903 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 11,511 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,204 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 10,810 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 10,779 نمایش ها
 4. موتور موشک

  • 0 پاسخ
  • 10,463 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 9,796 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,170 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,169 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,054 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,015 نمایش ها
 5. پیشران ها

  • 2 پاسخ
  • 8,525 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,192 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,058 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,625 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,583 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,494 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,463 نمایش ها
 6. RamJet Engines

  • 5 پاسخ
  • 7,393 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,393 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,890 نمایش ها
 7. آینده پیشرانش

  • 10 پاسخ
  • 6,587 نمایش ها
 8. پیشرانش یونی

  • 2 پاسخ
  • 6,391 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,114 نمایش ها
 9. آشنایی با موتور F117-PW-100

  • 0 پاسخ
  • 5,947 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,884 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,720 نمایش ها
 10. موتور موشک

  • 4 پاسخ
  • 5,691 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,331 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,239 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,975 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,199 نمایش ها