پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

39 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. بویینگ 747 و کاربری نظامی

  • 2 پاسخ
  • 745 نمایش ها
 2. بوئینگ -707

  • 28 پاسخ
  • 20,670 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 43,803 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,308 نمایش ها
 3. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 3,885 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,156 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,573 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,965 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,882 نمایش ها
 4. هواپیمای ترابری Y-20

  • 4 پاسخ
  • 5,153 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,173 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,220 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,966 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,825 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 27,843 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,107 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,491 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,331 نمایش ها
 5. ایرباس A 400M

  • 34 پاسخ
  • 15,567 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,610 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,449 نمایش ها
 6. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 11,205 نمایش ها
 7. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 3,552 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,210 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,527 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 15,974 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,237 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 21,439 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,823 نمایش ها
 8. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 4,265 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,488 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,728 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 16,841 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,804 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,095 نمایش ها
 9. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 2,313 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,398 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,305 نمایش ها
 10. هواپيماي نظامي فالكون 20

  • 0 پاسخ
  • 1,573 نمایش ها