پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

52 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 2 پاسخ
  • 4,321 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,572 نمایش ها
 1. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 3,229 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,365 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,590 نمایش ها
 2. C-130 Hercules

  • 6 پاسخ
  • 3,795 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,353 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 7,402 نمایش ها
 3. هواپیمای ترابری Y-20

  • 4 پاسخ
  • 4,575 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,622 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,244 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,276 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,230 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,583 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,559 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,919 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,733 نمایش ها
 4. ایرباس A 400M

  • 23 پاسخ
  • 7,129 نمایش ها
 5. هواپیمای KC-135 Stratotanker

  • 1 پاسخ
  • 2,640 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,883 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,986 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,027 نمایش ها
 6. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 9,631 نمایش ها
 7. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 2,994 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,745 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,935 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,305 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 19,045 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,285 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,904 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,520 نمایش ها
 8. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 3,686 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,135 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,999 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,417 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 14,979 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,446 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,443 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,838 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,272 نمایش ها
 9. هواپیمای An-74

  • 2 پاسخ
  • 3,298 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,850 نمایش ها
 10. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 1,813 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,817 نمایش ها
 11. هواپیمای KC-135 Stratotanker

  • 1 پاسخ
  • 2,245 نمایش ها
 12. Il-76

  • 0 پاسخ
  • 2,014 نمایش ها
 13. آنتونوف 225

  • 3 پاسخ
  • 1,944 نمایش ها
 14. B-707

  • 0 پاسخ
  • 2,256 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,859 نمایش ها
 15. آنتونوف 225

  • 1 پاسخ
  • 1,926 نمایش ها