پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

38 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. بوئینگ -707

  • 28 پاسخ
  • 20,220 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 42,990 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,035 نمایش ها
 2. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 3,689 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,916 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,324 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,818 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,593 نمایش ها
 3. هواپیمای ترابری Y-20

  • 4 پاسخ
  • 5,030 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,065 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,017 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,771 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,699 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 27,080 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,994 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,367 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,994 نمایش ها
 4. ایرباس A 400M

  • 34 پاسخ
  • 15,234 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,454 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,208 نمایش ها
 5. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 10,862 نمایش ها
 6. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 3,431 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,956 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,404 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 15,550 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,024 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 21,085 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,687 نمایش ها
 7. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 4,130 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,268 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,618 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 16,489 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,566 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,855 نمایش ها
 8. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 2,215 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,258 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,232 نمایش ها
 9. هواپيماي نظامي فالكون 20

  • 0 پاسخ
  • 1,500 نمایش ها