پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

39 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 6,106 نمایش ها
 1. بویینگ 747 و کاربری نظامی

  • 2 پاسخ
  • 1,572 نمایش ها
 2. بوئینگ -707

  • 28 پاسخ
  • 22,396 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 47,398 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,994 نمایش ها
 3. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 4,403 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,823 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,474 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,492 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 10,326 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,642 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,099 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,669 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,311 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 30,140 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,574 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,024 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,872 نمایش ها
 4. ایرباس A 400M

  • 34 پاسخ
  • 17,427 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,144 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,838 نمایش ها
 5. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 12,680 نمایش ها
 6. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 4,055 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,563 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,020 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 17,721 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,081 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 23,760 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,143 نمایش ها
 7. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 4,780 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,850 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,432 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 18,332 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,354 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,686 نمایش ها
 8. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 2,785 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,889 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,748 نمایش ها
 9. هواپيماي نظامي فالكون 20

  • 0 پاسخ
  • 1,995 نمایش ها