پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

39 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 5,852 نمایش ها
 1. بویینگ 747 و کاربری نظامی

  • 2 پاسخ
  • 1,360 نمایش ها
 2. بوئینگ -707

  • 28 پاسخ
  • 21,745 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 46,052 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,754 نمایش ها
 3. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 4,213 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,608 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,162 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,301 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 9,772 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,468 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,758 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,463 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,134 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 29,354 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,405 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,822 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,301 نمایش ها
 4. ایرباس A 400M

  • 34 پاسخ
  • 16,680 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,936 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 10,279 نمایش ها
 5. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 12,091 نمایش ها
 6. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 3,868 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,005 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,831 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 17,112 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,763 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 22,852 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,053 نمایش ها
 7. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 4,594 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,310 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,153 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 17,753 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,145 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,478 نمایش ها
 8. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 2,614 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,712 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,572 نمایش ها
 9. هواپيماي نظامي فالكون 20

  • 0 پاسخ
  • 1,833 نمایش ها