پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

38 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. بوئینگ -707

  • 28 پاسخ
  • 19,966 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 42,563 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,931 نمایش ها
 2. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 3,619 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,840 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,212 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,746 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,407 نمایش ها
 3. هواپیمای ترابری Y-20

  • 4 پاسخ
  • 4,954 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,990 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,907 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,691 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,627 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 26,745 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,929 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,290 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,802 نمایش ها
 4. ایرباس A 400M

  • 34 پاسخ
  • 14,989 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,378 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,035 نمایش ها
 5. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 10,669 نمایش ها
 6. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 3,365 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,784 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,340 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 15,321 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,920 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 20,793 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,637 نمایش ها
 7. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 4,062 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,113 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,528 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 16,260 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,451 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,770 نمایش ها
 8. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 2,157 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,187 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,174 نمایش ها
 9. هواپيماي نظامي فالكون 20

  • 0 پاسخ
  • 1,445 نمایش ها