پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

39 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 5,566 نمایش ها
 1. بویینگ 747 و کاربری نظامی

  • 2 پاسخ
  • 1,122 نمایش ها
 2. بوئینگ -707

  • 28 پاسخ
  • 21,098 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 44,662 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,503 نمایش ها
 3. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 4,007 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,346 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,790 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,092 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 9,172 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,273 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,386 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,237 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,924 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 28,503 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,215 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,615 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,684 نمایش ها
 4. ایرباس A 400M

  • 34 پاسخ
  • 15,906 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,717 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,705 نمایش ها
 5. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 11,494 نمایش ها
 6. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 3,656 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,419 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,633 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 16,445 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,410 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 21,892 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,973 نمایش ها
 7. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 4,379 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,729 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,835 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 17,147 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,933 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,271 نمایش ها
 8. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 2,413 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,511 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,378 نمایش ها
 9. هواپيماي نظامي فالكون 20

  • 0 پاسخ
  • 1,642 نمایش ها