پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

52 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 13 پاسخ
  • 6,370 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,550 نمایش ها
 1. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 3,341 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,513 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,771 نمایش ها
 2. C-130 Hercules

  • 6 پاسخ
  • 3,925 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,467 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 7,694 نمایش ها
 3. هواپیمای ترابری Y-20

  • 4 پاسخ
  • 4,675 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,728 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,452 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,398 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,353 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,713 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,670 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,024 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,049 نمایش ها
 4. ایرباس A 400M

  • 23 پاسخ
  • 7,436 نمایش ها
 5. هواپیمای KC-135 Stratotanker

  • 1 پاسخ
  • 2,746 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,091 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,102 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,324 نمایش ها
 6. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 9,944 نمایش ها
 7. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 3,101 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,044 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,052 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,450 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 19,506 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,483 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,976 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,546 نمایش ها
 8. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 3,797 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,429 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,159 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,520 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 15,451 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,599 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,665 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,031 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,455 نمایش ها
 9. هواپیمای An-74

  • 2 پاسخ
  • 3,407 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,952 نمایش ها
 10. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 1,914 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,935 نمایش ها
 11. هواپیمای KC-135 Stratotanker

  • 1 پاسخ
  • 2,352 نمایش ها
 12. Il-76

  • 0 پاسخ
  • 2,110 نمایش ها
 13. آنتونوف 225

  • 3 پاسخ
  • 2,045 نمایش ها
 14. B-707

  • 0 پاسخ
  • 2,370 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,953 نمایش ها
 15. آنتونوف 225

  • 1 پاسخ
  • 2,034 نمایش ها