پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

39 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 6,444 نمایش ها
 1. بویینگ 747 و کاربری نظامی

  • 2 پاسخ
  • 1,850 نمایش ها
 2. بوئینگ -707

  • 28 پاسخ
  • 23,270 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 49,222 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,313 نمایش ها
 3. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 4,657 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,109 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,851 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,747 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 11,093 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,872 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,545 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,937 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,545 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 31,215 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,803 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,292 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,449 نمایش ها
 4. ایرباس A 400M

  • 34 پاسخ
  • 18,473 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,426 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,602 نمایش ها
 5. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 13,431 نمایش ها
 6. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 4,304 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,267 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,258 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 18,489 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,455 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 24,995 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,251 نمایش ها
 7. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 5,040 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,572 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,747 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 19,083 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,634 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,957 نمایش ها
 8. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 3,014 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,125 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,973 نمایش ها
 9. هواپيماي نظامي فالكون 20

  • 0 پاسخ
  • 2,224 نمایش ها