پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

52 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 13 پاسخ
  • 6,648 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,744 نمایش ها
 1. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 3,484 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,677 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,992 نمایش ها
 2. C-130 Hercules

  • 6 پاسخ
  • 4,071 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,606 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,064 نمایش ها
 3. هواپیمای ترابری Y-20

  • 4 پاسخ
  • 4,824 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,863 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,697 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,550 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,494 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,863 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,805 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,160 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,442 نمایش ها
 4. ایرباس A 400M

  • 23 پاسخ
  • 7,823 نمایش ها
 5. هواپیمای KC-135 Stratotanker

  • 1 پاسخ
  • 2,895 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,258 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,250 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,702 نمایش ها
 6. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 10,320 نمایش ها
 7. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 3,241 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,430 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,207 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,624 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 19,989 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,708 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 12,046 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,599 نمایش ها
 8. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 3,937 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,784 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,356 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,642 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 15,885 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,757 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,896 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,209 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,624 نمایش ها
 9. هواپیمای An-74

  • 2 پاسخ
  • 3,524 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,078 نمایش ها
 10. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 2,037 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,064 نمایش ها
 11. هواپیمای KC-135 Stratotanker

  • 1 پاسخ
  • 2,488 نمایش ها
 12. Il-76

  • 0 پاسخ
  • 2,229 نمایش ها
 13. آنتونوف 225

  • 3 پاسخ
  • 2,164 نمایش ها
 14. B-707

  • 0 پاسخ
  • 2,504 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,065 نمایش ها
 15. آنتونوف 225

  • 1 پاسخ
  • 2,161 نمایش ها