پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

38 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. بوئینگ -707

  • 28 پاسخ
  • 20,310 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 43,142 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,102 نمایش ها
 2. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 3,725 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,967 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,373 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,849 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,656 نمایش ها
 3. هواپیمای ترابری Y-20

  • 4 پاسخ
  • 5,070 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,094 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,069 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,819 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,732 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 27,246 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,024 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,400 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,068 نمایش ها
 4. ایرباس A 400M

  • 34 پاسخ
  • 15,301 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,492 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,265 نمایش ها
 5. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 10,925 نمایش ها
 6. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 3,464 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,025 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,434 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 15,656 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,075 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 21,145 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,728 نمایش ها
 7. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 4,165 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,317 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,636 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 16,561 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,618 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,905 نمایش ها
 8. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 2,234 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,283 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,247 نمایش ها
 9. هواپيماي نظامي فالكون 20

  • 0 پاسخ
  • 1,512 نمایش ها