پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

39 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. بویینگ 747 و کاربری نظامی

  • 2 پاسخ
  • 864 نمایش ها
 2. بوئینگ -707

  • 28 پاسخ
  • 20,844 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 44,120 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,396 نمایش ها
 3. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 3,924 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,262 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,654 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,030 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,980 نمایش ها
 4. هواپیمای ترابری Y-20

  • 4 پاسخ
  • 5,184 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,208 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,266 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,147 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,860 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 28,134 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,151 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,542 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,491 نمایش ها
 5. ایرباس A 400M

  • 34 پاسخ
  • 15,690 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,646 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,527 نمایش ها
 6. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 11,295 نمایش ها
 7. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 3,586 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,266 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,568 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 16,128 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,302 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 21,629 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,910 نمایش ها
 8. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 4,301 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,562 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,748 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 16,987 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,868 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,182 نمایش ها
 9. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 2,346 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,447 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,322 نمایش ها
 10. هواپيماي نظامي فالكون 20

  • 0 پاسخ
  • 1,587 نمایش ها