پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

39 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. بویینگ 747 و کاربری نظامی

  • 2 پاسخ
  • 736 نمایش ها
 2. بوئینگ -707

  • 28 پاسخ
  • 20,659 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 43,745 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,290 نمایش ها
 3. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 3,876 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,136 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,541 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,955 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,861 نمایش ها
 4. هواپیمای ترابری Y-20

  • 4 پاسخ
  • 5,152 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,169 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,207 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,953 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,824 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 27,784 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,100 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,487 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,311 نمایش ها
 5. ایرباس A 400M

  • 34 پاسخ
  • 15,554 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,597 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,438 نمایش ها
 6. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 11,167 نمایش ها
 7. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 3,546 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,202 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,511 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 15,960 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,232 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 21,424 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,819 نمایش ها
 8. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 4,262 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,480 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,725 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 16,831 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,791 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,061 نمایش ها
 9. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 2,310 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,369 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,304 نمایش ها
 10. هواپيماي نظامي فالكون 20

  • 0 پاسخ
  • 1,571 نمایش ها