پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

38 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 2 پاسخ
  • 5,144 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,997 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,400 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,698 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,865 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,113 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,100 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,754 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,840 نمایش ها
 1. هواپیمای ترابری Y-20

  • 4 پاسخ
  • 5,095 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,039 نمایش ها
 2. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 3,750 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,519 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,298 نمایش ها
 3. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 3,488 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,450 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,059 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,105 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,755 نمایش ها
 4. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 4,184 نمایش ها
 5. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 10,966 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,343 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,651 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,116 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 16,608 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,642 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,940 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,427 نمایش ها
 6. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 2,247 نمایش ها
 7. ایرباس A 400M

  • 34 پاسخ
  • 15,352 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,295 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 15,723 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 27,371 نمایش ها
 8. بوئینگ -707

  • 28 پاسخ
  • 20,373 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,255 نمایش ها
 9. هواپيماي نظامي فالكون 20

  • 0 پاسخ
  • 1,521 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 21,181 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 43,254 نمایش ها