پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

39 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. بویینگ 747 و کاربری نظامی

  • 2 پاسخ
  • 1,042 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,475 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,432 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,289 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,694 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 9,036 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,046 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,225 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,303 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,877 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,178 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,166 نمایش ها
 2. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 3,951 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,669 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,571 نمایش ها
 3. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 3,606 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,585 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,290 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,328 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,941 نمایش ها
 4. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 4,323 نمایش ها
 5. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 11,348 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,595 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,766 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,540 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 17,027 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,885 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,212 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,566 نمایش ها
 6. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 2,361 نمایش ها
 7. ایرباس A 400M

  • 34 پاسخ
  • 15,748 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,464 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 16,226 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 28,261 نمایش ها
 8. بوئینگ -707

  • 28 پاسخ
  • 20,922 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,337 نمایش ها
 9. هواپيماي نظامي فالكون 20

  • 0 پاسخ
  • 1,595 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 21,685 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 44,292 نمایش ها