پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

39 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. بویینگ 747 و کاربری نظامی

  • 2 پاسخ
  • 1,047 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,482 نمایش ها
 2. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 2,363 نمایش ها
 3. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 3,954 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,228 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 44,334 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 9,044 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,946 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,570 نمایش ها
 4. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 4,325 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,309 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 17,035 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,298 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,217 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,889 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,588 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,552 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 21,701 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,769 نمایش ها
 5. ایرباس A 400M

  • 34 پاسخ
  • 15,755 نمایش ها
 6. بوئینگ -707

  • 28 پاسخ
  • 20,945 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 28,271 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,291 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,704 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,169 نمایش ها
 7. هواپيماي نظامي فالكون 20

  • 0 پاسخ
  • 1,597 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,049 نمایش ها
 8. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 11,358 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,881 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,331 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,671 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 16,241 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,181 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,603 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,438 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,580 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,468 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,339 نمایش ها
 9. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 3,609 نمایش ها