پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

38 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 2,247 نمایش ها
 2. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 3,750 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,113 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 43,249 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,696 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,752 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,427 نمایش ها
 3. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 4,184 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,099 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 16,607 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,058 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,938 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,642 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,449 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,112 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 21,179 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,650 نمایش ها
 4. ایرباس A 400M

  • 34 پاسخ
  • 15,351 نمایش ها
 5. بوئینگ -707

  • 28 پاسخ
  • 20,370 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 27,370 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,995 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,400 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,039 نمایش ها
 6. هواپيماي نظامي فالكون 20

  • 0 پاسخ
  • 1,521 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,865 نمایش ها
 7. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 10,964 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,754 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,104 نمایش ها
 8. هواپیمای ترابری Y-20

  • 4 پاسخ
  • 5,091 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,518 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 15,721 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,839 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,343 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,143 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,297 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,295 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,255 نمایش ها
 9. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 3,487 نمایش ها