پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

38 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 105 پاسخ
  • 43,247 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 27,368 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 21,178 نمایش ها
 1. بوئینگ -707

  • 28 پاسخ
  • 20,369 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 16,605 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 15,719 نمایش ها
 2. ایرباس A 400M

  • 34 پاسخ
  • 15,351 نمایش ها
 3. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 10,962 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,111 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,296 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,695 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,642 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,057 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,341 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,426 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,103 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,142 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,098 نمایش ها
 4. هواپیمای ترابری Y-20

  • 4 پاسخ
  • 5,090 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,994 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,938 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,751 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,517 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,398 نمایش ها
 5. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 4,183 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,865 نمایش ها
 6. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 3,749 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,649 نمایش ها
 7. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 3,487 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,447 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,295 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,254 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,113 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,038 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,838 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,753 نمایش ها
 8. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 2,246 نمایش ها
 9. هواپيماي نظامي فالكون 20

  • 0 پاسخ
  • 1,520 نمایش ها