پشتیبانی و ترابری

Logistics , Cargo & Airlift crafts

39 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. بویینگ 747 و کاربری نظامی

  • 2 پاسخ
  • 805 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,363 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,203 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,620 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 8,931 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,001 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,187 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,240 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,837 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,113 نمایش ها
 2. هواپیمای ترابری Y-20

  • 4 پاسخ
  • 5,161 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,121 نمایش ها
 3. Bell X-22

  • 0 پاسخ
  • 3,905 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,621 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,479 نمایش ها
 4. یکم نیروی هوایی

  • 5 پاسخ
  • 3,564 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,543 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,231 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,279 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,868 نمایش ها
 5. Y-9 سی130 چینی

  • 4 پاسخ
  • 4,279 نمایش ها
 6. هواپیمای Avro Lancaster

  • 29 پاسخ
  • 11,244 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,520 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,740 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,427 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 16,922 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,832 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,141 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,512 نمایش ها
 7. Airbus Beluga

  • 1 پاسخ
  • 2,331 نمایش ها
 8. ایرباس A 400M

  • 34 پاسخ
  • 15,616 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,422 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 16,046 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 27,995 نمایش ها
 9. بوئینگ -707

  • 28 پاسخ
  • 20,756 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,312 نمایش ها
 10. هواپيماي نظامي فالكون 20

  • 0 پاسخ
  • 1,577 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 21,507 نمایش ها
  • 105 پاسخ
  • 43,916 نمایش ها