53 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 4 پاسخ
  • 4,313 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,743 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,980 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,879 نمایش ها
 1. موشك اگزوسه(Exocet)

  • 3 پاسخ
  • 4,194 نمایش ها
 2. موشک RPK-7 Veter / RPK-6 Vodopad

  • 9 پاسخ
  • 6,300 نمایش ها
 3. موشکهای ضد کشتی ایران

  • 32 پاسخ
  • 16,474 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,191 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,238 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,180 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,829 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,274 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,670 نمایش ها
 4. موشک حوت

  • 28 پاسخ
  • 14,850 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,382 نمایش ها
 5. معرفي موشک ضدکشتي Shkval

  • 2 پاسخ
  • 3,873 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,077 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,400 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,424 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,969 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,366 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,307 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,911 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,254 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,992 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 20,429 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,982 نمایش ها
 6. AGM 119 پنگوئن شکارچی

  • 10 پاسخ
  • 4,184 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,692 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 15,430 نمایش ها
 7. اژدر اشكوال

  • 12 پاسخ
  • 3,789 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,061 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 13,745 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,039 نمایش ها
 8. عقاب دریا-Sea Eagle

  • 3 پاسخ
  • 3,045 نمایش ها
 9. موشکهای Sineva

  • 3 پاسخ
  • 2,756 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,165 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,892 نمایش ها
 10. موشک polyphem غول يك چشم

  • 1 پاسخ
  • 2,833 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,168 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,080 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,747 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,454 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,690 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,987 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,520 نمایش ها
 11. موشك هارپون(AGM-84 Harpoon

  • 5 پاسخ
  • 3,990 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,416 نمایش ها
 12. موشک ضد کشتی C-802 (نور)

  • 7 پاسخ
  • 13,137 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,999 نمایش ها