50 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 491 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,301 نمایش ها
 1. موشکهای ضد کشتی ایران

  • 54 پاسخ
  • 39,285 نمایش ها
  • 86 پاسخ
  • 23,281 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,296 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,809 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,741 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 20,844 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,631 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 41,028 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 13,540 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 37,987 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,389 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,535 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 22,089 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 33,143 نمایش ها
  • 77 پاسخ
  • 49,688 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 59,860 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,934 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,477 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,760 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,296 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,719 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 12,040 نمایش ها
 2. موشک RPK-7 Veter / RPK-6 Vodopad

  • 9 پاسخ
  • 11,831 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 10,195 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 19,761 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 17,262 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,627 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,550 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 18,372 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,234 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 17,747 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,308 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,888 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 19,253 نمایش ها
 3. AGM 119 پنگوئن شکارچی

  • 10 پاسخ
  • 7,850 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 25,822 نمایش ها
 4. موشکهای Sineva

  • 3 پاسخ
  • 5,974 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,324 نمایش ها
 5. موشک polyphem غول يك چشم

  • 1 پاسخ
  • 5,998 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,824 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,867 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,855 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,062 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 21,929 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,759 نمایش ها
 6. موشك هارپون(AGM-84 Harpoon

  • 5 پاسخ
  • 8,211 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,311 نمایش ها
 7. موشک ضدکشتی KH-35 URAM

  • 0 پاسخ
  • 4,964 نمایش ها