53 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 4 پاسخ
  • 4,542 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,914 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,138 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,119 نمایش ها
 1. موشك اگزوسه(Exocet)

  • 3 پاسخ
  • 4,338 نمایش ها
 2. موشک RPK-7 Veter / RPK-6 Vodopad

  • 9 پاسخ
  • 6,645 نمایش ها
 3. موشکهای ضد کشتی ایران

  • 32 پاسخ
  • 16,970 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,411 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,395 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,370 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,924 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,494 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,953 نمایش ها
 4. موشک حوت

  • 28 پاسخ
  • 15,368 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,637 نمایش ها
 5. معرفي موشک ضدکشتي Shkval

  • 2 پاسخ
  • 4,052 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,213 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,497 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,516 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,274 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,505 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,461 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,099 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,467 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,136 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 20,608 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,255 نمایش ها
 6. AGM 119 پنگوئن شکارچی

  • 10 پاسخ
  • 4,304 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,787 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 15,726 نمایش ها
 7. اژدر اشكوال

  • 12 پاسخ
  • 3,934 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,182 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 13,989 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,359 نمایش ها
 8. عقاب دریا-Sea Eagle

  • 3 پاسخ
  • 3,162 نمایش ها
 9. موشکهای Sineva

  • 3 پاسخ
  • 2,851 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,396 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,978 نمایش ها
 10. موشک polyphem غول يك چشم

  • 1 پاسخ
  • 2,927 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,318 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,210 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,815 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,566 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,815 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,270 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,595 نمایش ها
 11. موشك هارپون(AGM-84 Harpoon

  • 5 پاسخ
  • 4,187 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,499 نمایش ها
 12. موشک ضد کشتی C-802 (نور)

  • 7 پاسخ
  • 13,428 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,040 نمایش ها