54 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 3,130 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,584 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,249 نمایش ها
 1. موشك اگزوسه(Exocet)

  • 3 پاسخ
  • 3,827 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,280 نمایش ها
 2. موشک RPK-7 Veter / RPK-6 Vodopad

  • 9 پاسخ
  • 5,755 نمایش ها
 3. موشکهای ضد کشتی ایران

  • 32 پاسخ
  • 15,169 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,554 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,816 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,763 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,495 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,086 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,754 نمایش ها
 4. موشک حوت

  • 28 پاسخ
  • 13,637 نمایش ها
  • 119 پاسخ
  • 21,058 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 6,490 نمایش ها
 5. معرفي موشک ضدکشتي Shkval

  • 2 پاسخ
  • 3,507 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,695 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,288 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,323 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,000 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,014 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,941 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,535 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,378 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,623 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 20,076 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,947 نمایش ها
 6. AGM 119 پنگوئن شکارچی

  • 10 پاسخ
  • 3,839 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,367 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 14,305 نمایش ها
 7. اژدر اشكوال

  • 12 پاسخ
  • 3,430 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,536 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 12,713 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,996 نمایش ها
 8. عقاب دریا-Sea Eagle

  • 3 پاسخ
  • 2,712 نمایش ها
 9. موشکهای Sineva

  • 3 پاسخ
  • 2,438 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,291 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,589 نمایش ها
 10. موشک polyphem غول يك چشم

  • 1 پاسخ
  • 2,534 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,779 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,678 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,449 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,076 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,284 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,107 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,221 نمایش ها
 11. موشك هارپون(AGM-84 Harpoon

  • 5 پاسخ
  • 3,560 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,111 نمایش ها
 12. موشک ضد کشتی C-802 (نور)

  • 7 پاسخ
  • 12,674 نمایش ها