53 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 4 پاسخ
  • 4,412 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,827 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,045 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,990 نمایش ها
 1. موشك اگزوسه(Exocet)

  • 3 پاسخ
  • 4,255 نمایش ها
 2. موشک RPK-7 Veter / RPK-6 Vodopad

  • 9 پاسخ
  • 6,427 نمایش ها
 3. موشکهای ضد کشتی ایران

  • 32 پاسخ
  • 16,734 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,295 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,311 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,263 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,881 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,331 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,814 نمایش ها
 4. موشک حوت

  • 28 پاسخ
  • 15,094 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,518 نمایش ها
 5. معرفي موشک ضدکشتي Shkval

  • 2 پاسخ
  • 3,952 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,138 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,434 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,453 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,133 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,441 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,387 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,003 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,392 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,063 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 20,512 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,155 نمایش ها
 6. AGM 119 پنگوئن شکارچی

  • 10 پاسخ
  • 4,243 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,744 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 15,610 نمایش ها
 7. اژدر اشكوال

  • 12 پاسخ
  • 3,862 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,139 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 13,884 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,203 نمایش ها
 8. عقاب دریا-Sea Eagle

  • 3 پاسخ
  • 3,099 نمایش ها
 9. موشکهای Sineva

  • 3 پاسخ
  • 2,808 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,308 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,941 نمایش ها
 10. موشک polyphem غول يك چشم

  • 1 پاسخ
  • 2,881 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,225 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,132 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,789 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,513 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,752 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,158 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,566 نمایش ها
 11. موشك هارپون(AGM-84 Harpoon

  • 5 پاسخ
  • 4,083 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,471 نمایش ها
 12. موشک ضد کشتی C-802 (نور)

  • 7 پاسخ
  • 13,240 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,009 نمایش ها