52 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. موشکهای ضد کشتی ایران

  • 53 پاسخ
  • 22,265 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 5,970 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 4,464 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,674 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 25,534 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 368 نمایش ها
  • 84 پاسخ
  • 4,341 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 10,378 نمایش ها
 2. موشک حوت

  • 54 پاسخ
  • 24,181 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,060 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,687 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,602 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,841 نمایش ها
 3. موشك اگزوسه(Exocet)

  • 3 پاسخ
  • 4,799 نمایش ها
 4. موشک RPK-7 Veter / RPK-6 Vodopad

  • 9 پاسخ
  • 7,373 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,933 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,930 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,313 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,891 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,400 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,765 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,705 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,662 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,689 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,565 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,034 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,974 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,558 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,592 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 21,031 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,456 نمایش ها
 5. AGM 119 پنگوئن شکارچی

  • 10 پاسخ
  • 4,792 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 17,144 نمایش ها
 6. اژدر اشكوال

  • 12 پاسخ
  • 4,353 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,906 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 15,465 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 14,640 نمایش ها
 7. عقاب دریا-Sea Eagle

  • 3 پاسخ
  • 3,566 نمایش ها
 8. موشکهای Sineva

  • 3 پاسخ
  • 3,235 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,363 نمایش ها
 9. موشک polyphem غول يك چشم

  • 1 پاسخ
  • 3,330 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,793 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,688 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,165 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,017 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,270 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 13,398 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,951 نمایش ها
 10. موشك هارپون(AGM-84 Harpoon

  • 5 پاسخ
  • 4,753 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,855 نمایش ها