53 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 4 پاسخ
  • 4,482 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,876 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,089 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,054 نمایش ها
 1. موشك اگزوسه(Exocet)

  • 3 پاسخ
  • 4,296 نمایش ها
 2. موشک RPK-7 Veter / RPK-6 Vodopad

  • 9 پاسخ
  • 6,529 نمایش ها
 3. موشکهای ضد کشتی ایران

  • 32 پاسخ
  • 16,853 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,360 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,345 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,315 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,902 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,431 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,881 نمایش ها
 4. موشک حوت

  • 28 پاسخ
  • 15,241 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,576 نمایش ها
 5. معرفي موشک ضدکشتي Shkval

  • 2 پاسخ
  • 4,005 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,168 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,455 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,491 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,213 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,475 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,435 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,060 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,424 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,101 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 20,569 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,199 نمایش ها
 6. AGM 119 پنگوئن شکارچی

  • 10 پاسخ
  • 4,276 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,767 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 15,668 نمایش ها
 7. اژدر اشكوال

  • 12 پاسخ
  • 3,897 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,160 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 13,928 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,277 نمایش ها
 8. عقاب دریا-Sea Eagle

  • 3 پاسخ
  • 3,129 نمایش ها
 9. موشکهای Sineva

  • 3 پاسخ
  • 2,821 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,349 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,961 نمایش ها
 10. موشک polyphem غول يك چشم

  • 1 پاسخ
  • 2,903 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,265 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,175 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,802 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,535 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,780 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,211 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,582 نمایش ها
 11. موشك هارپون(AGM-84 Harpoon

  • 5 پاسخ
  • 4,139 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,486 نمایش ها
 12. موشک ضد کشتی C-802 (نور)

  • 7 پاسخ
  • 13,358 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,030 نمایش ها