52 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. موشکهای ضد کشتی ایران

  • 53 پاسخ
  • 23,903 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 7,016 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,257 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,981 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 26,750 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 608 نمایش ها
  • 84 پاسخ
  • 5,898 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 10,674 نمایش ها
 2. موشک حوت

  • 54 پاسخ
  • 25,497 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,311 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,095 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,865 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,240 نمایش ها
 3. موشك اگزوسه(Exocet)

  • 3 پاسخ
  • 5,033 نمایش ها
 4. موشک RPK-7 Veter / RPK-6 Vodopad

  • 9 پاسخ
  • 7,726 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,236 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,197 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,562 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,006 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,061 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 9,456 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,965 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,740 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,748 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,277 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,310 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,242 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,229 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,849 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 21,186 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 11,170 نمایش ها
 5. AGM 119 پنگوئن شکارچی

  • 10 پاسخ
  • 5,068 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 18,077 نمایش ها
 6. اژدر اشكوال

  • 12 پاسخ
  • 4,594 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,320 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 16,316 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,364 نمایش ها
 7. عقاب دریا-Sea Eagle

  • 3 پاسخ
  • 3,798 نمایش ها
 8. موشکهای Sineva

  • 3 پاسخ
  • 3,454 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,587 نمایش ها
 9. موشک polyphem غول يك چشم

  • 1 پاسخ
  • 3,553 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,043 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,931 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,383 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,261 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,514 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 14,107 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,181 نمایش ها
 10. موشك هارپون(AGM-84 Harpoon

  • 5 پاسخ
  • 5,040 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,062 نمایش ها