جنگ تحمیلی

در این بخش مطالب مرتبط با هشت سال دفاع مقدس ایران اسلامی را ارس
Sacred Defense

416 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 6 پاسخ
  • 5,007 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,094 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,447 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,883 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,443 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,022 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,386 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 990 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,224 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 934 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,041 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,155 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,875 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,119 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 893 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,408 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,834 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,351 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,959 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,030 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 1,654 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,125 نمایش ها
 1. خواندني هاي جنگ

  • 1 پاسخ
  • 1,056 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,037 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,147 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,994 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,233 نمایش ها
 2. آواکس کوچولو

  • 1 پاسخ
  • 1,730 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,489 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 40,550 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 8,851 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 6,813 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 23,812 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,053 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,814 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,193 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,273 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 9,711 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,831 نمایش ها
 3. بمباران پل خوی

  • 0 پاسخ
  • 3,540 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 700 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 624 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 855 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,134 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 734 نمایش ها
 4. قرارگاه رمضان...

  • 4 پاسخ
  • 4,842 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 762 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 821 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 597 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 768 نمایش ها