جنگ تحمیلی

در این بخش مطالب مرتبط با هشت سال دفاع مقدس ایران اسلامی را ارس
Sacred Defense

545 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 3 پاسخ
  • 196 نمایش ها
  • 81 پاسخ
  • 9,002 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 20,050 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,429 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,277 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,243 نمایش ها
  • 84 پاسخ
  • 27,767 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,754 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,488 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 17,705 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,009 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,935 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,276 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 11,233 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 23,405 نمایش ها
 1. "ستارگان درخشان "

  • 17 پاسخ
  • 8,912 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,022 نمایش ها
  • 160 پاسخ
  • 29,719 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,817 نمایش ها
 2. به کجا میرویم ؟

  • 14 پاسخ
  • 2,753 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,161 نمایش ها
 3. خاطرات شهدا

  • 28 پاسخ
  • 10,514 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 14,704 نمایش ها
 4. " عقاب شلمچه "

  • 9 پاسخ
  • 5,909 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,897 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,927 نمایش ها
 5. عقابان خونین بال

  • 41 پاسخ
  • 15,749 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,882 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,844 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 5,196 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 15,777 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,821 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,038 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 14,086 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,620 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,147 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 17,870 نمایش ها
 6. در کمینگاه دشمن

  • 37 پاسخ
  • 11,706 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,636 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 9,655 نمایش ها
 7. شهید عبدالحمید انشایی

  • 2 پاسخ
  • 6,958 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 29,201 نمایش ها
 8. نردبان طنابی

  • 14 پاسخ
  • 4,336 نمایش ها
 9. میگ و دیگ

  • 26 پاسخ
  • 7,742 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,082 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,490 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,933 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,048 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,847 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,481 نمایش ها