جنگ تحمیلی

در این بخش مطالب مرتبط با هشت سال دفاع مقدس ایران اسلامی را ارس
Sacred Defense

546 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 17 پاسخ
  • 10,568 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,765 نمایش ها
  • 84 پاسخ
  • 24,599 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,194 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 16,869 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,226 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,840 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,080 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,101 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 22,523 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 7,307 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 10,363 نمایش ها
  • 152 پاسخ
  • 25,126 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,360 نمایش ها
 1. "ستارگان درخشان "

  • 19 پاسخ
  • 7,089 نمایش ها
 2. خاطرات شهدا

  • 28 پاسخ
  • 8,875 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 13,555 نمایش ها
 3. " عقاب شلمچه "

  • 9 پاسخ
  • 5,137 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,215 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,394 نمایش ها
 4. عقابان خونین بال

  • 41 پاسخ
  • 12,421 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,026 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,090 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 12,878 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,521 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 13,483 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,198 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,276 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 12,122 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,161 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,076 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,780 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 14,963 نمایش ها
 5. در کمینگاه دشمن

  • 37 پاسخ
  • 9,663 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,103 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,994 نمایش ها
 6. شهید عبدالحمید انشایی

  • 2 پاسخ
  • 5,350 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 26,331 نمایش ها
 7. نردبان طنابی

  • 14 پاسخ
  • 3,876 نمایش ها
 8. میگ و دیگ

  • 26 پاسخ
  • 6,472 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,522 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,138 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,307 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,269 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,236 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,213 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,581 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,870 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,876 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,202 نمایش ها