جنگ تحمیلی

در این بخش مطالب مرتبط با هشت سال دفاع مقدس ایران اسلامی را ارس
Sacred Defense

546 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 17 پاسخ
  • 10,913 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,870 نمایش ها
  • 84 پاسخ
  • 25,235 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,466 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 16,946 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,395 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,022 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,111 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,353 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 22,654 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 16,390 نمایش ها
 1. به کجا میرویم ؟

  • 14 پاسخ
  • 2,193 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 7,704 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 10,679 نمایش ها
  • 152 پاسخ
  • 25,915 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,385 نمایش ها
 2. "ستارگان درخشان "

  • 19 پاسخ
  • 7,377 نمایش ها
 3. خاطرات شهدا

  • 28 پاسخ
  • 9,215 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 13,741 نمایش ها
 4. " عقاب شلمچه "

  • 9 پاسخ
  • 5,285 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,372 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,711 نمایش ها
 5. عقابان خونین بال

  • 41 پاسخ
  • 12,990 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,172 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,227 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,621 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 13,954 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,331 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,445 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 12,505 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,309 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,184 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,836 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 15,520 نمایش ها
 6. در کمینگاه دشمن

  • 37 پاسخ
  • 10,076 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,212 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,336 نمایش ها
 7. شهید عبدالحمید انشایی

  • 2 پاسخ
  • 5,673 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 26,968 نمایش ها
 8. نردبان طنابی

  • 14 پاسخ
  • 3,977 نمایش ها
 9. میگ و دیگ

  • 26 پاسخ
  • 6,756 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,637 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,401 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,431 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,437 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,360 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,238 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,717 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,001 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,923 نمایش ها