جنگ تحمیلی

در این بخش مطالب مرتبط با هشت سال دفاع مقدس ایران اسلامی را ارس
Sacred Defense

545 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 3 پاسخ
  • 279 نمایش ها
  • 81 پاسخ
  • 9,439 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 20,424 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,702 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,460 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,289 نمایش ها
  • 84 پاسخ
  • 28,105 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,010 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,628 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 17,870 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,093 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 10,017 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,295 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 11,401 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 23,536 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 13,049 نمایش ها
 1. "ستارگان درخشان "

  • 17 پاسخ
  • 9,100 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,151 نمایش ها
  • 160 پاسخ
  • 30,196 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,899 نمایش ها
 2. به کجا میرویم ؟

  • 14 پاسخ
  • 2,853 نمایش ها
 3. خاطرات شهدا

  • 28 پاسخ
  • 10,716 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 14,866 نمایش ها
 4. " عقاب شلمچه "

  • 9 پاسخ
  • 6,021 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,975 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,085 نمایش ها
 5. عقابان خونین بال

  • 41 پاسخ
  • 16,190 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,979 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,925 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 5,275 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 16,023 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,901 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,110 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 14,340 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,671 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,206 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 18,192 نمایش ها
 6. در کمینگاه دشمن

  • 37 پاسخ
  • 11,933 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,715 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 9,845 نمایش ها
 7. شهید عبدالحمید انشایی

  • 2 پاسخ
  • 7,096 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 29,512 نمایش ها
 8. نردبان طنابی

  • 14 پاسخ
  • 4,386 نمایش ها
 9. میگ و دیگ

  • 26 پاسخ
  • 7,884 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,144 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,650 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,994 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,129 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,913 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,514 نمایش ها