جنگ تحمیلی

در این بخش مطالب مرتبط با هشت سال دفاع مقدس ایران اسلامی را ارس
Sacred Defense

545 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 60 پاسخ
  • 4,040 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 18,461 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,477 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,617 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,071 نمایش ها
  • 84 پاسخ
  • 26,567 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,910 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 17,167 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,769 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,397 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,168 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,837 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 22,860 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 899 نمایش ها
 1. به کجا میرویم ؟

  • 14 پاسخ
  • 2,469 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 11,367 نمایش ها
  • 152 پاسخ
  • 27,380 نمایش ها
 2. "ستارگان درخشان "

  • 19 پاسخ
  • 7,966 نمایش ها
 3. خاطرات شهدا

  • 28 پاسخ
  • 9,876 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 14,025 نمایش ها
 4. " عقاب شلمچه "

  • 9 پاسخ
  • 5,574 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,686 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,365 نمایش ها
 5. عقابان خونین بال

  • 41 پاسخ
  • 14,157 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,460 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,521 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,788 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 14,850 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,587 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,771 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 13,272 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,645 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,414 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,902 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 16,593 نمایش ها
 6. در کمینگاه دشمن

  • 37 پاسخ
  • 10,933 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,440 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 9,002 نمایش ها
 7. شهید عبدالحمید انشایی

  • 2 پاسخ
  • 6,231 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 28,044 نمایش ها
 8. نردبان طنابی

  • 14 پاسخ
  • 4,179 نمایش ها
 9. میگ و دیگ

  • 26 پاسخ
  • 7,346 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,873 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,984 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,675 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,781 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,613 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,286 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,016 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,265 نمایش ها