جنگ تحمیلی

در این بخش مطالب مرتبط با هشت سال دفاع مقدس ایران اسلامی را ارس
Sacred Defense

544 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 77 پاسخ
  • 8,424 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 19,881 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,246 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,155 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,218 نمایش ها
  • 84 پاسخ
  • 27,630 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,470 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,380 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 17,607 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,989 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,812 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,252 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 11,157 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 23,303 نمایش ها
 1. "ستارگان درخشان "

  • 17 پاسخ
  • 8,775 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,941 نمایش ها
  • 160 پاسخ
  • 29,445 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,758 نمایش ها
 2. به کجا میرویم ؟

  • 14 پاسخ
  • 2,706 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,020 نمایش ها
 3. خاطرات شهدا

  • 28 پاسخ
  • 10,409 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 14,574 نمایش ها
 4. " عقاب شلمچه "

  • 9 پاسخ
  • 5,838 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,874 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,839 نمایش ها
 5. عقابان خونین بال

  • 41 پاسخ
  • 15,446 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,829 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,793 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 5,104 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 15,646 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,789 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,999 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 13,912 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,585 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,054 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 17,651 نمایش ها
 6. در کمینگاه دشمن

  • 37 پاسخ
  • 11,601 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,597 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 9,544 نمایش ها
 7. شهید عبدالحمید انشایی

  • 2 پاسخ
  • 6,870 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 29,029 نمایش ها
 8. نردبان طنابی

  • 14 پاسخ
  • 4,314 نمایش ها
 9. میگ و دیگ

  • 26 پاسخ
  • 7,691 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,053 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,410 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,882 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,006 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,801 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,449 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,176 نمایش ها