جنگ تحمیلی

در این بخش مطالب مرتبط با هشت سال دفاع مقدس ایران اسلامی را ارس
Sacred Defense

544 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 17 پاسخ
  • 11,290 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,976 نمایش ها
  • 84 پاسخ
  • 25,928 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,705 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 17,043 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,600 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,208 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,142 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,588 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 22,754 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 17,616 نمایش ها
 1. به کجا میرویم ؟

  • 14 پاسخ
  • 2,349 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,110 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 11,027 نمایش ها
  • 152 پاسخ
  • 26,619 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,410 نمایش ها
 2. "ستارگان درخشان "

  • 19 پاسخ
  • 7,692 نمایش ها
 3. خاطرات شهدا

  • 28 پاسخ
  • 9,561 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 13,873 نمایش ها
 4. " عقاب شلمچه "

  • 9 پاسخ
  • 5,446 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,543 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,052 نمایش ها
 5. عقابان خونین بال

  • 41 پاسخ
  • 13,568 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,309 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,382 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,714 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 14,426 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,459 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,610 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 12,910 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,463 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,307 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,873 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 16,065 نمایش ها
 6. در کمینگاه دشمن

  • 37 پاسخ
  • 10,521 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,339 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,679 نمایش ها
 7. شهید عبدالحمید انشایی

  • 2 پاسخ
  • 5,989 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 27,560 نمایش ها
 8. نردبان طنابی

  • 14 پاسخ
  • 4,080 نمایش ها
 9. میگ و دیگ

  • 26 پاسخ
  • 7,060 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,758 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,677 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,562 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,606 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,490 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,266 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,873 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,138 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,966 نمایش ها