جنگ تحمیلی

در این بخش مطالب مرتبط با هشت سال دفاع مقدس ایران اسلامی را ارس
Sacred Defense

545 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 3 پاسخ
  • 484 نمایش ها
  • 81 پاسخ
  • 10,694 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 21,638 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 10,373 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,068 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,473 نمایش ها
  • 84 پاسخ
  • 29,259 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,428 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,966 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 17,979 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,408 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 10,228 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,323 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 11,964 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 23,658 نمایش ها
  • 83 پاسخ
  • 15,167 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 14,095 نمایش ها
 1. "ستارگان درخشان "

  • 17 پاسخ
  • 9,698 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,406 نمایش ها
  • 160 پاسخ
  • 31,526 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,089 نمایش ها
 2. به کجا میرویم ؟

  • 14 پاسخ
  • 3,055 نمایش ها
 3. خاطرات شهدا

  • 28 پاسخ
  • 11,302 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 15,025 نمایش ها
 4. " عقاب شلمچه "

  • 9 پاسخ
  • 6,256 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,288 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,657 نمایش ها
 5. عقابان خونین بال

  • 41 پاسخ
  • 17,180 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,196 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,149 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 5,363 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 16,851 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,096 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,401 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 14,974 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,859 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,269 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 19,015 نمایش ها
 6. در کمینگاه دشمن

  • 37 پاسخ
  • 12,677 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,900 نمایش ها
 7. شهید عبدالحمید انشایی

  • 2 پاسخ
  • 7,328 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 30,212 نمایش ها
 8. نردبان طنابی

  • 14 پاسخ
  • 4,576 نمایش ها
 9. میگ و دیگ

  • 26 پاسخ
  • 8,443 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,347 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,247 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,199 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,467 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,108 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,549 نمایش ها