جنگ تحمیلی

در این بخش مطالب مرتبط با هشت سال دفاع مقدس ایران اسلامی را ارس
Sacred Defense

544 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 77 پاسخ
  • 8,104 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 19,471 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,050 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,977 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,162 نمایش ها
  • 84 پاسخ
  • 27,316 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 12,185 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,223 نمایش ها
  • 57 پاسخ
  • 17,435 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,916 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,656 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,235 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 11,057 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 23,187 نمایش ها
 1. "ستارگان درخشان "

  • 17 پاسخ
  • 8,521 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,795 نمایش ها
  • 160 پاسخ
  • 29,034 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,668 نمایش ها
 2. به کجا میرویم ؟

  • 14 پاسخ
  • 2,632 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 11,798 نمایش ها
 3. خاطرات شهدا

  • 28 پاسخ
  • 10,224 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 14,381 نمایش ها
 4. " عقاب شلمچه "

  • 9 پاسخ
  • 5,745 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,808 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,685 نمایش ها
 5. عقابان خونین بال

  • 41 پاسخ
  • 15,032 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,678 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,708 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 5,014 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 15,346 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,729 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,910 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 13,671 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,531 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,972 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 17,218 نمایش ها
 6. در کمینگاه دشمن

  • 37 پاسخ
  • 11,399 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,543 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 9,347 نمایش ها
 7. شهید عبدالحمید انشایی

  • 2 پاسخ
  • 6,635 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 28,739 نمایش ها
 8. نردبان طنابی

  • 14 پاسخ
  • 4,275 نمایش ها
 9. میگ و دیگ

  • 26 پاسخ
  • 7,588 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,990 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,270 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,817 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,941 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,751 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,335 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,125 نمایش ها