فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 1,441 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,010 نمایش ها
 1. 10 سلاح برتر فضايي

  • 3 پاسخ
  • 2,613 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,211 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,659 نمایش ها
 2. Beidou: خرس بزرگ چینی

  • 4 پاسخ
  • 1,697 نمایش ها
 3. HOPE x شاتل فضای ژاپن

  • 0 پاسخ
  • 1,265 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,805 نمایش ها
 4. Martin Marietta X-24B : یک گام جلو تر

  • 0 پاسخ
  • 3,328 نمایش ها
 5. Molnyia ، پیغام رسان سرخ

  • 1 پاسخ
  • 2,830 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,403 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,810 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,218 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,394 نمایش ها
 6. X PLANE Lockheed Martin/NASA X-33

  • 14 پاسخ
  • 3,021 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 4,751 نمایش ها
 7. X PLANE Johnson/NASA X-38 CRV

  • 7 پاسخ
  • 1,653 نمایش ها
 8. X PLANE Orbital/NASA X-34 RLV

  • 13 پاسخ
  • 1,977 نمایش ها
 9. X-43A

  • 4 پاسخ
  • 2,742 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,829 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,695 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,568 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,898 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,455 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,304 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,277 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,832 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,424 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 24,850 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,274 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,052 نمایش ها
 10. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 4,220 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 843 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,637 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,387 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,029 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,632 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 4,538 نمایش ها
 11. انواع ماهواره ها

  • 0 پاسخ
  • 2,042 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,645 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,658 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,555 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 969 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,028 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,318 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,804 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,268 نمایش ها
 12. برنامه فضایی آپولو

  • 4 پاسخ
  • 1,998 نمایش ها
 13. برنامه فضایی برزیل

  • 5 پاسخ
  • 2,061 نمایش ها
 14. برنامه فضایی چین

  • 3 پاسخ
  • 3,117 نمایش ها