فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

151 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 1,427 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,983 نمایش ها
 1. 10 سلاح برتر فضايي

  • 3 پاسخ
  • 2,532 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,195 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,614 نمایش ها
 2. Beidou: خرس بزرگ چینی

  • 4 پاسخ
  • 1,679 نمایش ها
 3. HOPE x شاتل فضای ژاپن

  • 0 پاسخ
  • 1,201 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,551 نمایش ها
 4. Martin Marietta X-24B : یک گام جلو تر

  • 0 پاسخ
  • 3,086 نمایش ها
 5. Molnyia ، پیغام رسان سرخ

  • 1 پاسخ
  • 2,598 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,047 نمایش ها
 6. Pegasus : اسطوره ی هایپرسونیک

  • 2 پاسخ
  • 3,563 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,951 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,379 نمایش ها
 7. X PLANE Lockheed Martin/NASA X-33

  • 14 پاسخ
  • 2,964 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 4,658 نمایش ها
 8. X PLANE Johnson/NASA X-38 CRV

  • 7 پاسخ
  • 1,613 نمایش ها
 9. X PLANE Orbital/NASA X-34 RLV

  • 13 پاسخ
  • 1,943 نمایش ها
 10. X-43A

  • 4 پاسخ
  • 2,676 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,476 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,485 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,535 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,783 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,447 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,132 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,260 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,437 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,102 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 23,966 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,168 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,013 نمایش ها
 11. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 3,892 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 832 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,918 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,356 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,973 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,596 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 4,511 نمایش ها
 12. انواع ماهواره ها

  • 0 پاسخ
  • 2,019 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,259 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,641 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,521 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 945 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,706 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,086 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,707 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,233 نمایش ها
 13. برنامه فضایی آپولو

  • 4 پاسخ
  • 1,915 نمایش ها
 14. برنامه فضایی برزیل

  • 5 پاسخ
  • 2,011 نمایش ها
 15. برنامه فضایی چین

  • 3 پاسخ
  • 3,023 نمایش ها