فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 1,436 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,996 نمایش ها
 1. 10 سلاح برتر فضايي

  • 3 پاسخ
  • 2,566 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,203 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,636 نمایش ها
 2. Beidou: خرس بزرگ چینی

  • 4 پاسخ
  • 1,687 نمایش ها
 3. HOPE x شاتل فضای ژاپن

  • 0 پاسخ
  • 1,235 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,687 نمایش ها
 4. Martin Marietta X-24B : یک گام جلو تر

  • 0 پاسخ
  • 3,209 نمایش ها
 5. Molnyia ، پیغام رسان سرخ

  • 1 پاسخ
  • 2,724 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,226 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,690 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,092 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,386 نمایش ها
 6. X PLANE Lockheed Martin/NASA X-33

  • 14 پاسخ
  • 2,992 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 4,700 نمایش ها
 7. X PLANE Johnson/NASA X-38 CRV

  • 7 پاسخ
  • 1,632 نمایش ها
 8. X PLANE Orbital/NASA X-34 RLV

  • 13 پاسخ
  • 1,961 نمایش ها
 9. X-43A

  • 4 پاسخ
  • 2,706 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,660 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,590 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,549 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,840 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,842 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,239 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,267 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,659 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,282 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 24,404 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,223 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,030 نمایش ها
 10. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 4,064 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 838 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,285 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,371 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,008 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,605 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 4,525 نمایش ها
 11. انواع ماهواره ها

  • 0 پاسخ
  • 2,029 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,467 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,651 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,540 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 959 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,879 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,185 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,764 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,252 نمایش ها
 12. برنامه فضایی آپولو

  • 4 پاسخ
  • 1,957 نمایش ها
 13. برنامه فضایی برزیل

  • 5 پاسخ
  • 2,036 نمایش ها
 14. برنامه فضایی چین

  • 3 پاسخ
  • 3,070 نمایش ها