فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 1,448 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,046 نمایش ها
 1. 10 سلاح برتر فضايي

  • 3 پاسخ
  • 2,695 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,231 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,707 نمایش ها
 2. Beidou: خرس بزرگ چینی

  • 4 پاسخ
  • 1,718 نمایش ها
 3. HOPE x شاتل فضای ژاپن

  • 0 پاسخ
  • 1,320 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,917 نمایش ها
 4. Martin Marietta X-24B : یک گام جلو تر

  • 0 پاسخ
  • 3,440 نمایش ها
 5. Molnyia ، پیغام رسان سرخ

  • 1 پاسخ
  • 2,935 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,532 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,011 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,343 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,409 نمایش ها
 6. X PLANE Lockheed Martin/NASA X-33

  • 14 پاسخ
  • 3,060 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 4,851 نمایش ها
 7. X PLANE Johnson/NASA X-38 CRV

  • 7 پاسخ
  • 1,680 نمایش ها
 8. X PLANE Orbital/NASA X-34 RLV

  • 13 پاسخ
  • 2,000 نمایش ها
 9. X-43A

  • 4 پاسخ
  • 2,805 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,957 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,815 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,608 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,003 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,579 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,454 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,298 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,930 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,603 نمایش ها
  • 114 پاسخ
  • 25,324 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,380 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,085 نمایش ها
 10. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 4,407 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 861 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,955 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,423 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,065 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 1,662 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 4,575 نمایش ها
 11. انواع ماهواره ها

  • 0 پاسخ
  • 2,067 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,784 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,679 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,579 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 987 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,153 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,520 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,883 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,290 نمایش ها
 12. برنامه فضایی آپولو

  • 4 پاسخ
  • 2,050 نمایش ها
 13. برنامه فضایی برزیل

  • 5 پاسخ
  • 2,125 نمایش ها
 14. برنامه فضایی چین

  • 3 پاسخ
  • 3,187 نمایش ها