26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 296 پاسخ
  • 64,924 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,145 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,421 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,516 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,981 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,836 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,121 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,972 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,863 نمایش ها
 1. هواپیمای آموزشی KAI KT_1

  • 0 پاسخ
  • 2,413 نمایش ها
 2. جت بال متغییر AD-1

  • 3 پاسخ
  • 3,698 نمایش ها
 3. هواپیمای آموزشی MB-339

  • 0 پاسخ
  • 2,719 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,761 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,047 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,754 نمایش ها
 4. جت آموزشی K-8 ساخت چین

  • 0 پاسخ
  • 3,285 نمایش ها
 5. هواپيماي آموزشي T-37

  • 1 پاسخ
  • 3,687 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,369 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 11,126 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,384 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,213 نمایش ها
 6. K-8 Karakorum

  • 5 پاسخ
  • 3,833 نمایش ها
 7. هواپیمای آموزشی PC-21

  • 17 پاسخ
  • 6,898 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,980 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,322 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,374 نمایش ها