26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 289 پاسخ
  • 61,226 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,052 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,350 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,455 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,875 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,784 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,063 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,902 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,752 نمایش ها
 1. هواپیمای آموزشی KAI KT_1

  • 0 پاسخ
  • 2,385 نمایش ها
 2. جت بال متغییر AD-1

  • 3 پاسخ
  • 3,646 نمایش ها
 3. هواپیمای آموزشی MB-339

  • 0 پاسخ
  • 2,684 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,712 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,976 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,689 نمایش ها
 4. جت آموزشی K-8 ساخت چین

  • 0 پاسخ
  • 3,241 نمایش ها
 5. هواپيماي آموزشي T-37

  • 1 پاسخ
  • 3,658 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,323 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 11,040 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,792 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,141 نمایش ها
 6. K-8 Karakorum

  • 5 پاسخ
  • 3,797 نمایش ها
 7. هواپیمای آموزشی PC-21

  • 17 پاسخ
  • 6,823 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,946 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,273 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,339 نمایش ها