26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 450 پاسخ
  • 95,052 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,677 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,835 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,947 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,451 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,277 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,432 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,426 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,358 نمایش ها
 1. هواپیمای آموزشی KAI KT_1

  • 0 پاسخ
  • 2,620 نمایش ها
 2. جت بال متغییر AD-1

  • 3 پاسخ
  • 3,983 نمایش ها
 3. هواپیمای آموزشی MB-339

  • 0 پاسخ
  • 2,964 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,975 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,685 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,112 نمایش ها
 4. جت آموزشی K-8 ساخت چین

  • 0 پاسخ
  • 3,596 نمایش ها
 5. هواپيماي آموزشي T-37

  • 1 پاسخ
  • 3,896 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,651 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 11,972 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,793 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,519 نمایش ها
 6. K-8 Karakorum

  • 5 پاسخ
  • 4,126 نمایش ها
 7. هواپیمای آموزشی PC-21

  • 17 پاسخ
  • 7,553 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,211 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,900 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,597 نمایش ها