26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 260 پاسخ
  • 45,406 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,204 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,779 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,688 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,266 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,256 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,622 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,410 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,988 نمایش ها
 1. هواپیمای آموزشی KAI KT_1

  • 0 پاسخ
  • 1,990 نمایش ها
 2. جت بال متغییر AD-1

  • 3 پاسخ
  • 3,211 نمایش ها
 3. هواپیمای آموزشی MB-339

  • 0 پاسخ
  • 2,263 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,295 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,902 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,173 نمایش ها
 4. جت آموزشی K-8 ساخت چین

  • 0 پاسخ
  • 2,847 نمایش ها
 5. هواپيماي آموزشي T-37

  • 1 پاسخ
  • 3,267 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,889 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 9,447 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,378 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,707 نمایش ها
 6. K-8 Karakorum

  • 5 پاسخ
  • 3,353 نمایش ها
 7. هواپیمای آموزشی PC-21

  • 17 پاسخ
  • 5,721 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,503 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,226 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,938 نمایش ها