26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 353 پاسخ
  • 81,323 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,379 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,623 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,677 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,247 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,073 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,240 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,230 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,125 نمایش ها
 1. هواپیمای آموزشی KAI KT_1

  • 0 پاسخ
  • 2,490 نمایش ها
 2. جت بال متغییر AD-1

  • 3 پاسخ
  • 3,807 نمایش ها
 3. هواپیمای آموزشی MB-339

  • 0 پاسخ
  • 2,818 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,840 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,263 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,917 نمایش ها
 4. جت آموزشی K-8 ساخت چین

  • 0 پاسخ
  • 3,428 نمایش ها
 5. هواپيماي آموزشي T-37

  • 1 پاسخ
  • 3,752 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,495 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 11,383 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,618 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,373 نمایش ها
 6. K-8 Karakorum

  • 5 پاسخ
  • 3,957 نمایش ها
 7. هواپیمای آموزشی PC-21

  • 17 پاسخ
  • 7,132 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,071 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,515 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,450 نمایش ها