26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 286 پاسخ
  • 54,241 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,426 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,922 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,900 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,423 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,396 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,725 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,527 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,202 نمایش ها
 1. هواپیمای آموزشی KAI KT_1

  • 0 پاسخ
  • 2,094 نمایش ها
 2. جت بال متغییر AD-1

  • 3 پاسخ
  • 3,319 نمایش ها
 3. هواپیمای آموزشی MB-339

  • 0 پاسخ
  • 2,365 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,408 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,193 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,305 نمایش ها
 4. جت آموزشی K-8 ساخت چین

  • 0 پاسخ
  • 2,947 نمایش ها
 5. هواپيماي آموزشي T-37

  • 1 پاسخ
  • 3,369 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,996 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 9,873 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,481 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,820 نمایش ها
 6. K-8 Karakorum

  • 5 پاسخ
  • 3,473 نمایش ها
 7. هواپیمای آموزشی PC-21

  • 17 پاسخ
  • 6,015 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,634 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,506 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,040 نمایش ها