26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 289 پاسخ
  • 58,115 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,804 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,161 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,230 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,692 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,628 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,935 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,736 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,502 نمایش ها
 1. هواپیمای آموزشی KAI KT_1

  • 0 پاسخ
  • 2,272 نمایش ها
 2. جت بال متغییر AD-1

  • 3 پاسخ
  • 3,506 نمایش ها
 3. هواپیمای آموزشی MB-339

  • 0 پاسخ
  • 2,561 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,594 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,675 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,518 نمایش ها
 4. جت آموزشی K-8 ساخت چین

  • 0 پاسخ
  • 3,130 نمایش ها
 5. هواپيماي آموزشي T-37

  • 1 پاسخ
  • 3,544 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,186 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 10,591 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,668 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,015 نمایش ها
 6. K-8 Karakorum

  • 5 پاسخ
  • 3,668 نمایش ها
 7. هواپیمای آموزشی PC-21

  • 17 پاسخ
  • 6,522 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,824 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,981 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,216 نمایش ها