26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 452 پاسخ
  • 100,622 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,134 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,130 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,374 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,731 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,528 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,680 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,673 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,698 نمایش ها
 1. هواپیمای آموزشی KAI KT_1

  • 0 پاسخ
  • 2,837 نمایش ها
 2. جت بال متغییر AD-1

  • 3 پاسخ
  • 4,231 نمایش ها
 3. هواپیمای آموزشی MB-339

  • 0 پاسخ
  • 3,186 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,191 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,342 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,352 نمایش ها
 4. جت آموزشی K-8 ساخت چین

  • 0 پاسخ
  • 3,840 نمایش ها
 5. هواپيماي آموزشي T-37

  • 1 پاسخ
  • 4,106 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,895 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 12,982 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,020 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,763 نمایش ها
 6. K-8 Karakorum

  • 5 پاسخ
  • 4,362 نمایش ها
 7. هواپیمای آموزشی PC-21

  • 17 پاسخ
  • 8,222 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,430 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,562 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,817 نمایش ها