26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 289 پاسخ
  • 56,771 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,675 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,075 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,118 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,602 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,543 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,857 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,655 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,395 نمایش ها
 1. هواپیمای آموزشی KAI KT_1

  • 0 پاسخ
  • 2,211 نمایش ها
 2. جت بال متغییر AD-1

  • 3 پاسخ
  • 3,442 نمایش ها
 3. هواپیمای آموزشی MB-339

  • 0 پاسخ
  • 2,497 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,531 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,507 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,445 نمایش ها
 4. جت آموزشی K-8 ساخت چین

  • 0 پاسخ
  • 3,068 نمایش ها
 5. هواپيماي آموزشي T-37

  • 1 پاسخ
  • 3,486 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,120 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 10,349 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,606 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,947 نمایش ها
 6. K-8 Karakorum

  • 5 پاسخ
  • 3,603 نمایش ها
 7. هواپیمای آموزشی PC-21

  • 17 پاسخ
  • 6,350 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,762 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,819 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,154 نمایش ها