26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 289 پاسخ
  • 59,036 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,917 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,237 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,334 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,762 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,693 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,993 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,806 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,604 نمایش ها
 1. هواپیمای آموزشی KAI KT_1

  • 0 پاسخ
  • 2,323 نمایش ها
 2. جت بال متغییر AD-1

  • 3 پاسخ
  • 3,570 نمایش ها
 3. هواپیمای آموزشی MB-339

  • 0 پاسخ
  • 2,611 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,643 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,803 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,597 نمایش ها
 4. جت آموزشی K-8 ساخت چین

  • 0 پاسخ
  • 3,176 نمایش ها
 5. هواپيماي آموزشي T-37

  • 1 پاسخ
  • 3,595 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,242 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 10,780 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,721 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,067 نمایش ها
 6. K-8 Karakorum

  • 5 پاسخ
  • 3,727 نمایش ها
 7. هواپیمای آموزشی PC-21

  • 17 پاسخ
  • 6,653 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,875 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,106 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,268 نمایش ها