26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 452 پاسخ
  • 105,181 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,521 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,391 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,762 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,990 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,747 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,897 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,905 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,028 نمایش ها
 1. هواپیمای آموزشی KAI KT_1

  • 0 پاسخ
  • 3,034 نمایش ها
 2. جت بال متغییر AD-1

  • 3 پاسخ
  • 4,446 نمایش ها
 3. هواپیمای آموزشی MB-339

  • 0 پاسخ
  • 3,380 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,383 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,944 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,590 نمایش ها
 4. جت آموزشی K-8 ساخت چین

  • 0 پاسخ
  • 4,046 نمایش ها
 5. هواپيماي آموزشي T-37

  • 1 پاسخ
  • 4,296 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,116 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 13,850 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,214 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,987 نمایش ها
 6. K-8 Karakorum

  • 5 پاسخ
  • 4,568 نمایش ها
 7. هواپیمای آموزشی PC-21

  • 17 پاسخ
  • 8,832 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,615 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,138 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,031 نمایش ها