26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 355 پاسخ
  • 79,408 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,317 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,552 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,638 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,151 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,007 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,199 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,166 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,028 نمایش ها
 1. هواپیمای آموزشی KAI KT_1

  • 0 پاسخ
  • 2,468 نمایش ها
 2. جت بال متغییر AD-1

  • 3 پاسخ
  • 3,767 نمایش ها
 3. هواپیمای آموزشی MB-339

  • 0 پاسخ
  • 2,778 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,812 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,202 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,862 نمایش ها
 4. جت آموزشی K-8 ساخت چین

  • 0 پاسخ
  • 3,383 نمایش ها
 5. هواپيماي آموزشي T-37

  • 1 پاسخ
  • 3,732 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,455 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 11,309 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,556 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,329 نمایش ها
 6. K-8 Karakorum

  • 5 پاسخ
  • 3,916 نمایش ها
 7. هواپیمای آموزشی PC-21

  • 17 پاسخ
  • 7,040 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,037 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,456 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,427 نمایش ها