26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 355 پاسخ
  • 77,895 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,214 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,492 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,561 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,070 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,881 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,157 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,031 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,922 نمایش ها
 1. هواپیمای آموزشی KAI KT_1

  • 0 پاسخ
  • 2,430 نمایش ها
 2. جت بال متغییر AD-1

  • 3 پاسخ
  • 3,722 نمایش ها
 3. هواپیمای آموزشی MB-339

  • 0 پاسخ
  • 2,737 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,782 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,089 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,799 نمایش ها
 4. جت آموزشی K-8 ساخت چین

  • 0 پاسخ
  • 3,315 نمایش ها
 5. هواپيماي آموزشي T-37

  • 1 پاسخ
  • 3,701 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,398 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 11,170 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,513 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,247 نمایش ها
 6. K-8 Karakorum

  • 5 پاسخ
  • 3,868 نمایش ها
 7. هواپیمای آموزشی PC-21

  • 17 پاسخ
  • 6,936 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,002 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,358 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,395 نمایش ها