26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 296 پاسخ
  • 62,972 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,090 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,381 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,480 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,917 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,813 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,084 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,927 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,788 نمایش ها
 1. هواپیمای آموزشی KAI KT_1

  • 0 پاسخ
  • 2,399 نمایش ها
 2. جت بال متغییر AD-1

  • 3 پاسخ
  • 3,672 نمایش ها
 3. هواپیمای آموزشی MB-339

  • 0 پاسخ
  • 2,698 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,728 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,008 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,719 نمایش ها
 4. جت آموزشی K-8 ساخت چین

  • 0 پاسخ
  • 3,254 نمایش ها
 5. هواپيماي آموزشي T-37

  • 1 پاسخ
  • 3,675 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,344 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 11,073 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,808 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,160 نمایش ها
 6. K-8 Karakorum

  • 5 پاسخ
  • 3,811 نمایش ها
 7. هواپیمای آموزشی PC-21

  • 17 پاسخ
  • 6,856 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,956 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,295 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,351 نمایش ها