تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  2,011
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  441
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  506
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,148
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,154
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 112 پاسخ
  • 107,484 نمایش ها
  • 484 پاسخ
  • 305,922 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 13,529 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 248,795 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,017 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 31,894 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 21,638 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 106,942 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,651 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,000 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 59,421 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,004 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 5,373 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,334 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,853 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,845 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,828 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 25,694 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,173 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,655 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 29,261 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 60,024 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,376 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 13,077 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 3,818 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 15,998 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 79,083 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 14,545 نمایش ها
 4. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 13,511 نمایش ها
 5. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 4,718 نمایش ها
 6. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 11,100 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 16,674 نمایش ها
 7. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 8,220 نمایش ها
 8. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 10,697 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,611 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,641 نمایش ها
 9. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 6,895 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,525 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 19,963 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,171 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,363 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,812 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,283 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 21,327 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 10,751 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 10,598 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 17,923 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,667 نمایش ها
 10. xm29

  • 12 پاسخ
  • 5,393 نمایش ها
 11. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 6,531 نمایش ها