فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 114 پاسخ
  • 24,405 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 13,084 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,073 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 11,459 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,185 نمایش ها
  • 104 پاسخ
  • 10,898 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 10,869 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,976 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 9,599 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,337 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,287 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 7,661 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,659 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,239 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,197 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,840 نمایش ها
 2. مقایسه سیستم GPS با GLONASS

  • 8 پاسخ
  • 6,327 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,928 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,555 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 5,438 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,282 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,007 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 4,997 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,925 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 4,817 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,813 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,808 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,787 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 4,700 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 4,525 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,467 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,331 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,227 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,223 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,118 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,092 نمایش ها
 3. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 4,065 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,058 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 4,015 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,893 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,876 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,844 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,834 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,713 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,690 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,687 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,605 نمایش ها
 4. فضانورد افغان

  • 10 پاسخ
  • 3,482 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,440 نمایش ها
 5. مدار ماهواره‌ها

  • 13 پاسخ
  • 3,405 نمایش ها