فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 114 پاسخ
  • 24,851 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 13,332 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,448 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 11,509 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,318 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 11,187 نمایش ها
  • 104 پاسخ
  • 11,018 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,227 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 9,676 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,637 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,580 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,832 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 7,710 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,363 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,304 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,898 نمایش ها
 2. مقایسه سیستم GPS با GLONASS

  • 8 پاسخ
  • 6,385 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,133 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,644 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 5,565 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,424 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,059 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,037 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 5,023 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,006 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,939 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 4,921 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,831 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 4,751 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,645 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 4,538 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,455 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,435 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,404 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,274 نمایش ها
 3. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 4,221 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,218 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,158 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,091 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 4,078 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,039 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,028 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,921 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,810 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,805 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,788 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,633 نمایش ها
 4. فضانورد افغان

  • 10 پاسخ
  • 3,613 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,512 نمایش ها
 5. مدار ماهواره‌ها

  • 13 پاسخ
  • 3,483 نمایش ها