فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

151 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 114 پاسخ
  • 23,966 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 12,805 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 11,668 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 11,408 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,087 نمایش ها
  • 104 پاسخ
  • 10,839 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 10,457 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,701 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 9,543 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,060 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,920 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 7,617 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,437 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,132 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,994 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,783 نمایش ها
 2. مقایسه سیستم GPS با GLONASS

  • 8 پاسخ
  • 6,255 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,699 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,459 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 5,370 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,102 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 4,986 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 4,958 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,753 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,746 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 4,732 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,673 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 4,658 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,616 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 4,511 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,259 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,194 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,168 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,086 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,047 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,039 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,951 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,941 نمایش ها
 3. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 3,893 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,851 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,697 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,655 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,626 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,564 نمایش ها
 4. Pegasus : اسطوره ی هایپرسونیک

  • 2 پاسخ
  • 3,563 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,551 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,447 نمایش ها
 5. مدار ماهواره‌ها

  • 13 پاسخ
  • 3,374 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,372 نمایش ها
 6. فضانورد افغان

  • 10 پاسخ
  • 3,340 نمایش ها