فضا و فضانوردی

موضوعات مرتبط با علوم فضایی مانند ماهواره ها ، موشکها، تسلیحات فضایی
Space , Space craft , Astronavigation & Satellite

150 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 114 پاسخ
  • 25,328 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 13,627 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,730 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 11,640 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,521 نمایش ها
 1. چرا روسها به ماه نرفتند؟

  • 17 پاسخ
  • 11,471 نمایش ها
  • 104 پاسخ
  • 11,184 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,490 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 9,819 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,955 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,780 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,930 نمایش ها
  • 79 پاسخ
  • 7,853 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,673 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,456 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,003 نمایش ها
 2. مقایسه سیستم GPS با GLONASS

  • 8 پاسخ
  • 6,459 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,425 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 5,819 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,792 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,603 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,585 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,234 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,192 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,093 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 5,085 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,073 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,063 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 4,949 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 4,852 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,784 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 4,575 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,561 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,533 نمایش ها
 3. اثر دوپلر نسبیتی

  • 8 پاسخ
  • 4,408 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,380 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,343 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 4,210 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,204 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,167 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,159 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,133 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,014 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,975 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,917 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,916 نمایش ها
 4. فضانورد افغان

  • 10 پاسخ
  • 3,751 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 3,700 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,667 نمایش ها
 5. مدار ماهواره‌ها

  • 13 پاسخ
  • 3,577 نمایش ها