تسلیحات استراتژیک

مطالب مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی هسته ای ، شیمیایی ، میکروبی و ...
NBC Nuclear Biological & Chemical Weapons

55 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 12 پاسخ
  • 296 نمایش ها
  • 218 پاسخ
  • 87,041 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,667 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 3,257 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 11,980 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 28,741 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 395 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 752 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 4,174 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,406 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,215 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,591 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,090 نمایش ها
 1. بودای خندان

  • 6 پاسخ
  • 2,828 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,573 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,573 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,157 نمایش ها
 2. بمب اتمی مرغی

  • 3 پاسخ
  • 2,613 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,240 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,146 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,480 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,159 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,888 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,826 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 3,655 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 6,251 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 9,254 نمایش ها
 3. جنگ‌افزار هسته‌ای

  • 0 پاسخ
  • 2,330 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 33,100 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 11,938 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,844 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 21,137 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,720 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 8,636 نمایش ها
 4. ژاپن و بمب هسته ای

  • 17 پاسخ
  • 5,371 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 13,010 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,132 نمایش ها
 5. آزمایشات اتمی Hardtack

  • 0 پاسخ
  • 2,143 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,199 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,826 نمایش ها
 6. بمب هاي اتمي گمشده

  • 2 پاسخ
  • 5,314 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,901 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,688 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,143 نمایش ها
 7. بمب های فسفری.

  • 25 پاسخ
  • 8,571 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,238 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,939 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,320 نمایش ها
 8. عوامل كنترل اغتشاش

  • 8 پاسخ
  • 1,605 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 1,828 نمایش ها