تسلیحات استراتژیک

مطالب مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی هسته ای ، شیمیایی ، میکروبی و ...
NBC Nuclear Biological & Chemical Weapons

58 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 11 پاسخ
  • 4,013 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,072 نمایش ها
  • 219 پاسخ
  • 113,005 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 43,244 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 15,903 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,743 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,813 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,948 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 15,364 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,207 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 43,564 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,275 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,648 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,698 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 13,691 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,940 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,961 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,738 نمایش ها
 1. بودای خندان

  • 6 پاسخ
  • 6,067 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,269 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,805 نمایش ها
 2. بمب اتمی مرغی

  • 3 پاسخ
  • 5,582 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 18,419 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,502 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,461 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,502 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,986 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,973 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 5,280 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 18,160 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 23,840 نمایش ها
 3. جنگ‌افزار هسته‌ای

  • 0 پاسخ
  • 5,054 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 37,707 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 20,660 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 24,271 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,537 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 19,202 نمایش ها
 4. ژاپن و بمب هسته ای

  • 17 پاسخ
  • 13,889 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 24,711 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,362 نمایش ها
 5. آزمایشات اتمی Hardtack

  • 0 پاسخ
  • 4,892 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,988 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,556 نمایش ها
 6. بمب هاي اتمي گمشده

  • 2 پاسخ
  • 8,176 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,156 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,422 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,819 نمایش ها
 7. بمب های فسفری.

  • 25 پاسخ
  • 17,502 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,434 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,878 نمایش ها