تسلیحات استراتژیک

مطالب مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی هسته ای ، شیمیایی ، میکروبی و ...
NBC Nuclear Biological & Chemical Weapons

88 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 578 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 3,255 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,176 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,971 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,002 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,572 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,317 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,920 نمایش ها
 1. بودای خندان

  • 6 پاسخ
  • 2,630 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,328 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,302 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,316 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,938 نمایش ها
 2. بمب اتمی مرغی

  • 3 پاسخ
  • 2,435 نمایش ها
 3. جنگهاي نوين

  • 2 پاسخ
  • 3,029 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,743 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,036 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,331 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,079 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,697 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,632 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,553 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 3,495 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,977 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 5,758 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,074 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 8,545 نمایش ها
 4. جنگ‌افزار هسته‌ای

  • 0 پاسخ
  • 2,139 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 11,659 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 32,474 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 11,443 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,648 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 20,656 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,552 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 8,134 نمایش ها
 5. ژاپن و بمب هسته ای

  • 17 پاسخ
  • 4,968 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 12,392 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,223 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,803 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,467 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 14,568 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,346 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,976 نمایش ها
 6. آزمایشات اتمی Hardtack

  • 0 پاسخ
  • 1,980 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,033 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,827 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,988 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,675 نمایش ها
 7. بمب هاي اتمي گمشده

  • 2 پاسخ
  • 5,127 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,832 نمایش ها