تسلیحات استراتژیک

مطالب مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی هسته ای ، شیمیایی ، میکروبی و ...
NBC Nuclear Biological & Chemical Weapons

88 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 1 پاسخ
  • 1,905 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,695 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,809 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,231 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,135 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,743 نمایش ها
 1. بودای خندان

  • 6 پاسخ
  • 2,439 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,029 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,258 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,994 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,751 نمایش ها
 2. بمب اتمی مرغی

  • 3 پاسخ
  • 2,249 نمایش ها
 3. جنگهاي نوين

  • 2 پاسخ
  • 2,827 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,204 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,021 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,157 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,060 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,253 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,512 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,029 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,455 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,275 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 3,458 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,943 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 5,335 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,047 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 7,710 نمایش ها
 4. جنگ‌افزار هسته‌ای

  • 0 پاسخ
  • 1,949 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 10,792 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 32,323 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,932 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,461 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 20,494 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,378 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 7,708 نمایش ها
 5. ژاپن و بمب هسته ای

  • 17 پاسخ
  • 4,463 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 11,716 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,711 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,601 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,287 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 14,358 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,328 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,806 نمایش ها
 6. آزمایشات اتمی Hardtack

  • 0 پاسخ
  • 1,801 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,864 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,643 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,670 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,508 نمایش ها
 7. بمب هاي اتمي گمشده

  • 2 پاسخ
  • 4,922 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,675 نمایش ها