تسلیحات استراتژیک

مطالب مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی هسته ای ، شیمیایی ، میکروبی و ...
NBC Nuclear Biological & Chemical Weapons

56 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 115 پاسخ
  • 28,127 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 7,848 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 1,474 نمایش ها
  • 218 پاسخ
  • 95,425 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,766 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,070 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 13,082 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,215 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 33,682 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,138 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,951 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,029 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 7,415 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,862 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,796 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,716 نمایش ها
 1. بودای خندان

  • 6 پاسخ
  • 3,877 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,155 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,391 نمایش ها
 2. بمب اتمی مرغی

  • 3 پاسخ
  • 3,607 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,380 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,235 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 2,472 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,252 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,912 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,880 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 4,135 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 9,839 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 14,197 نمایش ها
 3. جنگ‌افزار هسته‌ای

  • 0 پاسخ
  • 3,272 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 34,461 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 14,876 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 21,975 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,675 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 11,764 نمایش ها
 4. ژاپن و بمب هسته ای

  • 17 پاسخ
  • 8,233 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 16,914 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,163 نمایش ها
 5. آزمایشات اتمی Hardtack

  • 0 پاسخ
  • 3,074 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,141 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,748 نمایش ها
 6. بمب هاي اتمي گمشده

  • 2 پاسخ
  • 6,278 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,306 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,616 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,326 نمایش ها
 7. بمب های فسفری.

  • 25 پاسخ
  • 11,544 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,251 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,955 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,306 نمایش ها
 8. عوامل كنترل اغتشاش

  • 8 پاسخ
  • 2,602 نمایش ها