تسلیحات استراتژیک

مطالب مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی هسته ای ، شیمیایی ، میکروبی و ...
NBC Nuclear Biological & Chemical Weapons

58 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 2,381 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 1,211 نمایش ها
  • 219 پاسخ
  • 106,241 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 37,229 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 13,026 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,906 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,077 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,299 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 14,466 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,485 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 40,066 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,458 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,390 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,369 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 11,447 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,859 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,866 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,797 نمایش ها
 1. بودای خندان

  • 6 پاسخ
  • 5,234 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,182 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,666 نمایش ها
 2. بمب اتمی مرغی

  • 3 پاسخ
  • 4,853 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 16,216 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,358 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,755 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,375 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,208 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,197 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 4,706 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 15,162 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 20,311 نمایش ها
 3. جنگ‌افزار هسته‌ای

  • 0 پاسخ
  • 4,436 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 36,012 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 18,614 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 23,103 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,876 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 16,399 نمایش ها
 4. ژاپن و بمب هسته ای

  • 17 پاسخ
  • 11,883 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 21,899 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,489 نمایش ها
 5. آزمایشات اتمی Hardtack

  • 0 پاسخ
  • 4,248 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,316 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,933 نمایش ها
 6. بمب هاي اتمي گمشده

  • 2 پاسخ
  • 7,501 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,196 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,802 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,560 نمایش ها
 7. بمب های فسفری.

  • 25 پاسخ
  • 15,250 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,564 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,203 نمایش ها