تسلیحات استراتژیک

مطالب مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی هسته ای ، شیمیایی ، میکروبی و ...
NBC Nuclear Biological & Chemical Weapons

89 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 29 پاسخ
  • 2,305 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 636 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 3,512 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,240 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,031 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,100 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,666 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,370 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,965 نمایش ها
 1. بودای خندان

  • 6 پاسخ
  • 2,671 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,385 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,327 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,379 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,984 نمایش ها
 2. بمب اتمی مرغی

  • 3 پاسخ
  • 2,475 نمایش ها
 3. جنگهاي نوين

  • 2 پاسخ
  • 3,077 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,870 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,060 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,367 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,094 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,743 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,672 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,603 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 3,521 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,010 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 5,856 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,097 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 8,734 نمایش ها
 4. جنگ‌افزار هسته‌ای

  • 0 پاسخ
  • 2,193 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 11,869 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 32,617 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 11,552 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,697 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 20,767 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,589 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 8,239 نمایش ها
 5. ژاپن و بمب هسته ای

  • 17 پاسخ
  • 5,057 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 12,545 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,356 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,852 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,509 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 14,632 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,359 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,004 نمایش ها
 6. آزمایشات اتمی Hardtack

  • 0 پاسخ
  • 2,017 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,069 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,865 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,037 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,704 نمایش ها
 7. بمب هاي اتمي گمشده

  • 2 پاسخ
  • 5,170 نمایش ها