تسلیحات استراتژیک

مطالب مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی هسته ای ، شیمیایی ، میکروبی و ...
NBC Nuclear Biological & Chemical Weapons

89 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 29 پاسخ
  • 2,408 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 667 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 3,649 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,257 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,044 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,128 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,703 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,388 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,978 نمایش ها
 1. بودای خندان

  • 6 پاسخ
  • 2,689 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,404 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,359 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,403 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,002 نمایش ها
 2. بمب اتمی مرغی

  • 3 پاسخ
  • 2,492 نمایش ها
 3. جنگهاي نوين

  • 2 پاسخ
  • 3,093 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,896 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,071 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,377 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,104 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,758 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,695 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,615 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 3,538 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,024 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 5,896 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,114 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 8,789 نمایش ها
 4. جنگ‌افزار هسته‌ای

  • 0 پاسخ
  • 2,217 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 11,936 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 32,698 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 11,591 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,714 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 20,839 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,604 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 8,282 نمایش ها
 5. ژاپن و بمب هسته ای

  • 17 پاسخ
  • 5,083 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 12,601 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,391 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,871 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,526 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 14,665 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,368 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,020 نمایش ها
 6. آزمایشات اتمی Hardtack

  • 0 پاسخ
  • 2,033 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,080 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,879 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,048 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,716 نمایش ها
 7. بمب هاي اتمي گمشده

  • 2 پاسخ
  • 5,185 نمایش ها