تسلیحات استراتژیک

مطالب مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی هسته ای ، شیمیایی ، میکروبی و ...
NBC Nuclear Biological & Chemical Weapons

89 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 30 پاسخ
  • 2,780 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,409 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 693 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 3,829 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,310 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,104 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,795 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,436 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,020 نمایش ها
 1. بودای خندان

  • 6 پاسخ
  • 2,725 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,458 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,377 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,457 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,049 نمایش ها
 2. بمب اتمی مرغی

  • 3 پاسخ
  • 2,530 نمایش ها
 3. جنگهاي نوين

  • 2 پاسخ
  • 3,132 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,995 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,103 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,412 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,114 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,799 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,737 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,670 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 3,564 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,042 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 5,998 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,130 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 8,953 نمایش ها
 4. جنگ‌افزار هسته‌ای

  • 0 پاسخ
  • 2,255 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 12,125 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 32,770 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 11,718 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,755 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 20,904 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,644 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 8,393 نمایش ها
 5. ژاپن و بمب هسته ای

  • 17 پاسخ
  • 5,185 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 12,763 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,501 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,905 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,579 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 14,707 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,381 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,054 نمایش ها
 6. آزمایشات اتمی Hardtack

  • 0 پاسخ
  • 2,074 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,116 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,913 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,113 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,752 نمایش ها
 7. بمب هاي اتمي گمشده

  • 2 پاسخ
  • 5,223 نمایش ها