تسلیحات استراتژیک

مطالب مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی هسته ای ، شیمیایی ، میکروبی و ...
NBC Nuclear Biological & Chemical Weapons

55 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 12 پاسخ
  • 723 نمایش ها
  • 218 پاسخ
  • 90,183 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,082 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 4,778 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 12,383 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 30,549 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,210 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 863 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 5,329 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,962 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,819 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,030 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,451 نمایش ها
 1. بودای خندان

  • 6 پاسخ
  • 3,196 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,152 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,253 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,529 نمایش ها
 2. بمب اتمی مرغی

  • 3 پاسخ
  • 2,976 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,390 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,180 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,837 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,195 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,270 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,209 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 3,825 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 7,524 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 11,087 نمایش ها
 3. جنگ‌افزار هسته‌ای

  • 0 پاسخ
  • 2,684 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 33,578 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 13,023 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,200 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 21,430 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,064 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 9,804 نمایش ها
 4. ژاپن و بمب هسته ای

  • 17 پاسخ
  • 6,440 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 14,436 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,520 نمایش ها
 5. آزمایشات اتمی Hardtack

  • 0 پاسخ
  • 2,497 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,551 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,165 نمایش ها
 6. بمب هاي اتمي گمشده

  • 2 پاسخ
  • 5,680 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,438 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,029 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,211 نمایش ها
 7. بمب های فسفری.

  • 25 پاسخ
  • 9,665 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,598 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,312 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,675 نمایش ها
 8. عوامل كنترل اغتشاش

  • 8 پاسخ
  • 1,962 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,196 نمایش ها