تسلیحات استراتژیک

مطالب مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی هسته ای ، شیمیایی ، میکروبی و ...
NBC Nuclear Biological & Chemical Weapons

58 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 883 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 477 نمایش ها
  • 219 پاسخ
  • 100,996 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 32,745 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 10,425 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,192 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,422 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,696 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 13,773 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,849 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 36,871 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,816 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,646 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,187 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,475 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,901 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,862 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,693 نمایش ها
 1. بودای خندان

  • 6 پاسخ
  • 4,558 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,205 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,568 نمایش ها
 2. بمب اتمی مرغی

  • 3 پاسخ
  • 4,237 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 14,289 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,296 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,133 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,312 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,589 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,540 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 4,403 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,515 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 17,326 نمایش ها
 3. جنگ‌افزار هسته‌ای

  • 0 پاسخ
  • 3,871 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 35,207 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 16,737 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 22,502 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,295 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 14,126 نمایش ها
 4. ژاپن و بمب هسته ای

  • 17 پاسخ
  • 10,097 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 19,470 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,830 نمایش ها
 5. آزمایشات اتمی Hardtack

  • 0 پاسخ
  • 3,669 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,747 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,362 نمایش ها
 6. بمب هاي اتمي گمشده

  • 2 پاسخ
  • 6,908 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,285 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,228 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,437 نمایش ها
 7. بمب های فسفری.

  • 25 پاسخ
  • 13,449 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,910 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,596 نمایش ها