تسلیحات استراتژیک

مطالب مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی هسته ای ، شیمیایی ، میکروبی و ...
NBC Nuclear Biological & Chemical Weapons

58 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 3,361 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 1,761 نمایش ها
  • 219 پاسخ
  • 110,114 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 40,702 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 14,980 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,439 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,556 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,746 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 14,982 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,946 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 42,449 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,959 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,055 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,503 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 12,928 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,669 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,670 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,313 نمایش ها
 1. بودای خندان

  • 6 پاسخ
  • 5,769 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 7,996 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,521 نمایش ها
 2. بمب اتمی مرغی

  • 3 پاسخ
  • 5,330 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 17,639 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,405 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,229 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,421 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,695 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,721 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 4,900 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 17,361 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 22,654 نمایش ها
 3. جنگ‌افزار هسته‌ای

  • 0 پاسخ
  • 4,876 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 36,586 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 19,998 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 23,514 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,314 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 18,390 نمایش ها
 4. ژاپن و بمب هسته ای

  • 17 پاسخ
  • 13,245 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 23,787 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,034 نمایش ها
 5. آزمایشات اتمی Hardtack

  • 0 پاسخ
  • 4,682 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,759 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,370 نمایش ها
 6. بمب هاي اتمي گمشده

  • 2 پاسخ
  • 7,968 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,923 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,244 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,663 نمایش ها
 7. بمب های فسفری.

  • 25 پاسخ
  • 16,831 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,188 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,650 نمایش ها