تسلیحات استراتژیک

مطالب مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی هسته ای ، شیمیایی ، میکروبی و ...
NBC Nuclear Biological & Chemical Weapons

58 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 11 پاسخ
  • 4,199 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,296 نمایش ها
  • 219 پاسخ
  • 115,616 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 44,830 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 16,437 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,920 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,935 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,042 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 15,610 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,326 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 45,809 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,434 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,882 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,846 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 14,263 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,069 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 7,072 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,929 نمایش ها
 1. بودای خندان

  • 6 پاسخ
  • 6,276 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,381 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,933 نمایش ها
 2. بمب اتمی مرغی

  • 3 پاسخ
  • 5,738 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 18,796 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,578 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,608 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,572 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,151 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,168 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 5,696 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 18,664 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 24,592 نمایش ها
 3. جنگ‌افزار هسته‌ای

  • 0 پاسخ
  • 5,143 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 39,125 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 21,074 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 25,044 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,658 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 19,685 نمایش ها
 4. ژاپن و بمب هسته ای

  • 17 پاسخ
  • 14,267 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 25,322 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,553 نمایش ها
 5. آزمایشات اتمی Hardtack

  • 0 پاسخ
  • 4,993 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,091 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,652 نمایش ها
 6. بمب هاي اتمي گمشده

  • 2 پاسخ
  • 8,287 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,234 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,507 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,936 نمایش ها
 7. بمب های فسفری.

  • 25 پاسخ
  • 17,944 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,588 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,014 نمایش ها