تسلیحات استراتژیک

مطالب مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی هسته ای ، شیمیایی ، میکروبی و ...
NBC Nuclear Biological & Chemical Weapons

58 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 3,607 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 1,911 نمایش ها
  • 219 پاسخ
  • 111,425 نمایش ها
  • 115 پاسخ
  • 41,904 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 15,423 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,606 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,689 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,845 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 15,126 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,055 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 42,986 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,092 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,298 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,578 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 13,323 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,849 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,844 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,475 نمایش ها
 1. بودای خندان

  • 6 پاسخ
  • 5,921 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 8,190 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,711 نمایش ها
 2. بمب اتمی مرغی

  • 3 پاسخ
  • 5,451 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 18,024 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,430 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,356 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,441 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,815 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,854 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 4,982 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 17,787 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 23,302 نمایش ها
 3. جنگ‌افزار هسته‌ای

  • 0 پاسخ
  • 4,972 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 36,913 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 20,309 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 23,704 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,440 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 18,832 نمایش ها
 4. ژاپن و بمب هسته ای

  • 17 پاسخ
  • 13,585 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 24,246 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,172 نمایش ها
 5. آزمایشات اتمی Hardtack

  • 0 پاسخ
  • 4,781 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,863 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,467 نمایش ها
 6. بمب هاي اتمي گمشده

  • 2 پاسخ
  • 8,076 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,070 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,340 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,719 نمایش ها
 7. بمب های فسفری.

  • 25 پاسخ
  • 17,143 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,316 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,756 نمایش ها