تسلیحات استراتژیک

مطالب مرتبط با تسلیحات کشتار جمعی هسته ای ، شیمیایی ، میکروبی و ...
NBC Nuclear Biological & Chemical Weapons

88 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 539 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 2,899 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,063 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,843 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,912 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,409 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,238 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,844 نمایش ها
 1. بودای خندان

  • 6 پاسخ
  • 2,550 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,202 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,270 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,174 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,860 نمایش ها
 2. بمب اتمی مرغی

  • 3 پاسخ
  • 2,355 نمایش ها
 3. جنگهاي نوين

  • 2 پاسخ
  • 2,949 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,502 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,029 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 1,257 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,071 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,612 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,557 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,435 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 3,480 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,957 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 5,570 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,062 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 8,180 نمایش ها
 4. جنگ‌افزار هسته‌ای

  • 0 پاسخ
  • 2,050 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 11,262 نمایش ها
  • 93 پاسخ
  • 32,376 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 11,218 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,565 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 20,556 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,478 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 7,949 نمایش ها
 5. ژاپن و بمب هسته ای

  • 17 پاسخ
  • 4,751 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 12,082 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,990 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,710 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,390 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 14,468 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,338 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,899 نمایش ها
 6. آزمایشات اتمی Hardtack

  • 0 پاسخ
  • 1,903 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,958 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,745 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,854 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,600 نمایش ها
 7. بمب هاي اتمي گمشده

  • 2 پاسخ
  • 5,041 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,758 نمایش ها