هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 4,982 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 12,984 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,542 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,902 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,570 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,400 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,927 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,757 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,638 نمایش ها
 2. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 4,932 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,097 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,456 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,799 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,325 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,995 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,124 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,874 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,221 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,624 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,146 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 10,826 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,796 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,881 نمایش ها
 3. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 3,748 نمایش ها
 4. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 3,841 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,341 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,647 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,343 نمایش ها
 5. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 8,189 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,041 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 19,994 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 15,966 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,552 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,276 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,259 نمایش ها
 6. هورتن جد اسپیریت

  • 0 پاسخ
  • 1,325 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,642 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,768 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,791 نمایش ها
 7. جنگنده سوخو 39

  • 3 پاسخ
  • 4,303 نمایش ها
 8. AMXسبکترین جنگنده جهان

  • 5 پاسخ
  • 1,393 نمایش ها
 9. FB-22

  • 9 پاسخ
  • 1,511 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,609 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,898 نمایش ها
 10. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 3,631 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,094 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,977 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 14,076 نمایش ها
 11. بمب افکن روسی Tu-160

  • 25 پاسخ
  • 8,197 نمایش ها
 12. Blackburn Buccaneer

  • 1 پاسخ
  • 856 نمایش ها