هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 31 پاسخ
  • 15,510 نمایش ها
 1. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 8,585 نمایش ها
 2. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 2,907 نمایش ها
 3. SU-34 FULL BACK

  • 123 پاسخ
  • 43,720 نمایش ها
  • 249 پاسخ
  • 59,003 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 10,719 نمایش ها
 4. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 5,272 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,027 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,237 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,757 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,571 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,439 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,012 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,850 نمایش ها
 5. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 5,215 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,294 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,641 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,024 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,519 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,162 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,511 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,088 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,423 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,043 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,320 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,249 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,027 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,125 نمایش ها
 6. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 3,958 نمایش ها
 7. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 4,024 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,520 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,793 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,914 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,709 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 20,742 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 16,564 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,680 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,616 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,380 نمایش ها
 8. هورتن جد اسپیریت

  • 0 پاسخ
  • 1,492 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,885 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,842 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,968 نمایش ها
 9. جنگنده سوخو 39

  • 3 پاسخ
  • 4,415 نمایش ها
 10. AMXسبکترین جنگنده جهان

  • 5 پاسخ
  • 1,465 نمایش ها
 11. FB-22

  • 9 پاسخ
  • 1,565 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,834 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,095 نمایش ها
 12. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 3,804 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,134 نمایش ها