26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 289 پاسخ
  • 57,776 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,775 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,139 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,205 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,670 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,606 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,914 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,716 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,477 نمایش ها
 1. هواپیمای آموزشی KAI KT_1

  • 0 پاسخ
  • 2,257 نمایش ها
 2. جت بال متغییر AD-1

  • 3 پاسخ
  • 3,488 نمایش ها
 3. هواپیمای آموزشی MB-339

  • 0 پاسخ
  • 2,543 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,578 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,635 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,496 نمایش ها
 4. جت آموزشی K-8 ساخت چین

  • 0 پاسخ
  • 3,111 نمایش ها
 5. هواپيماي آموزشي T-37

  • 1 پاسخ
  • 3,530 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,171 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 10,534 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,654 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,997 نمایش ها
 6. K-8 Karakorum

  • 5 پاسخ
  • 3,651 نمایش ها
 7. هواپیمای آموزشی PC-21

  • 17 پاسخ
  • 6,488 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,809 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,946 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,199 نمایش ها