26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 289 پاسخ
  • 57,959 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 10,564 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,964 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,655 نمایش ها
 1. هواپیمای آموزشی PC-21

  • 17 پاسخ
  • 6,502 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,505 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,178 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,220 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,005 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,149 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,792 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,488 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,923 نمایش ها
 2. K-8 Karakorum

  • 5 پاسخ
  • 3,660 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,682 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,205 نمایش ها
 3. جت بال متغییر AD-1

  • 3 پاسخ
  • 3,497 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,725 نمایش ها
 4. هواپيماي آموزشي T-37

  • 1 پاسخ
  • 3,536 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,817 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,661 نمایش ها
 5. جت آموزشی K-8 ساخت چین

  • 0 پاسخ
  • 3,118 نمایش ها
 6. هواپیمای آموزشی MB-339

  • 0 پاسخ
  • 2,549 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,584 نمایش ها
 7. هواپیمای آموزشی KAI KT_1

  • 0 پاسخ
  • 2,264 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,615 نمایش ها