26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 288 پاسخ
  • 59,712 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 10,936 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,203 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,898 نمایش ها
 1. هواپیمای آموزشی PC-21

  • 17 پاسخ
  • 6,749 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,641 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,284 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,404 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,109 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,296 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,994 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,685 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,033 نمایش ها
 2. K-8 Karakorum

  • 5 پاسخ
  • 3,769 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,823 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,306 نمایش ها
 3. جت بال متغییر AD-1

  • 3 پاسخ
  • 3,607 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,857 نمایش ها
 4. هواپيماي آموزشي T-37

  • 1 پاسخ
  • 3,633 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,911 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,757 نمایش ها
 5. جت آموزشی K-8 ساخت چین

  • 0 پاسخ
  • 3,213 نمایش ها
 6. هواپیمای آموزشی MB-339

  • 0 پاسخ
  • 2,648 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,681 نمایش ها
 7. هواپیمای آموزشی KAI KT_1

  • 0 پاسخ
  • 2,358 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,734 نمایش ها