26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 289 پاسخ
  • 57,958 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,791 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,615 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,921 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,725 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,219 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,147 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,487 نمایش ها
 1. هواپیمای آموزشی KAI KT_1

  • 0 پاسخ
  • 2,263 نمایش ها
 2. جت بال متغییر AD-1

  • 3 پاسخ
  • 3,497 نمایش ها
 3. هواپیمای آموزشی MB-339

  • 0 پاسخ
  • 2,549 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,583 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,652 نمایش ها
 4. جت آموزشی K-8 ساخت چین

  • 0 پاسخ
  • 3,118 نمایش ها
 5. هواپيماي آموزشي T-37

  • 1 پاسخ
  • 3,535 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,177 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,504 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 10,560 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,661 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,005 نمایش ها
 6. K-8 Karakorum

  • 5 پاسخ
  • 3,659 نمایش ها
 7. هواپیمای آموزشی PC-21

  • 17 پاسخ
  • 6,502 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,816 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,682 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,205 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,962 نمایش ها