26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 355 پاسخ
  • 79,610 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,560 نمایش ها
 1. K-8 Karakorum

  • 5 پاسخ
  • 3,924 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,202 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,324 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,171 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,337 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 11,315 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,016 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,468 نمایش ها
 2. جت آموزشی K-8 ساخت چین

  • 0 پاسخ
  • 3,401 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,208 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,159 نمایش ها
 3. جت بال متغییر AD-1

  • 3 پاسخ
  • 3,769 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,041 نمایش ها
 4. هواپيماي آموزشي T-37

  • 1 پاسخ
  • 3,735 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,462 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,646 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,867 نمایش ها
 5. هواپیمای آموزشی KAI KT_1

  • 0 پاسخ
  • 2,470 نمایش ها
 6. هواپیمای آموزشی MB-339

  • 0 پاسخ
  • 2,779 نمایش ها
 7. هواپیمای آموزشی PC-21

  • 17 پاسخ
  • 7,056 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,560 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,047 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,429 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,815 نمایش ها