26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 355 پاسخ
  • 78,073 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,519 نمایش ها
 1. K-8 Karakorum

  • 5 پاسخ
  • 3,875 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,162 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,228 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,042 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,251 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 11,186 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,891 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,406 نمایش ها
 2. جت آموزشی K-8 ساخت چین

  • 0 پاسخ
  • 3,319 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,098 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,079 نمایش ها
 3. جت بال متغییر AD-1

  • 3 پاسخ
  • 3,729 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,004 نمایش ها
 4. هواپيماي آموزشي T-37

  • 1 پاسخ
  • 3,706 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,371 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,570 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,805 نمایش ها
 5. هواپیمای آموزشی KAI KT_1

  • 0 پاسخ
  • 2,435 نمایش ها
 6. هواپیمای آموزشی MB-339

  • 0 پاسخ
  • 2,741 نمایش ها
 7. هواپیمای آموزشی PC-21

  • 17 پاسخ
  • 6,948 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,499 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,937 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,399 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,784 نمایش ها