26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 288 پاسخ
  • 59,757 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 10,946 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,692 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,210 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,905 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,828 نمایش ها
 1. هواپیمای آموزشی PC-21

  • 17 پاسخ
  • 6,755 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,998 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,645 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,408 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,299 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,286 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,112 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,860 نمایش ها
 2. K-8 Karakorum

  • 5 پاسخ
  • 3,772 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,736 نمایش ها
 3. هواپيماي آموزشي T-37

  • 1 پاسخ
  • 3,636 نمایش ها
 4. جت بال متغییر AD-1

  • 3 پاسخ
  • 3,609 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,308 نمایش ها
 5. جت آموزشی K-8 ساخت چین

  • 0 پاسخ
  • 3,216 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,035 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,913 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,759 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,684 نمایش ها
 6. هواپیمای آموزشی MB-339

  • 0 پاسخ
  • 2,651 نمایش ها
 7. هواپیمای آموزشی KAI KT_1

  • 0 پاسخ
  • 2,361 نمایش ها