26 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 450 پاسخ
  • 93,241 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,502 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,176 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,326 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,336 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,786 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,731 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,250 نمایش ها
 1. هواپیمای آموزشی KAI KT_1

  • 0 پاسخ
  • 2,539 نمایش ها
 2. جت بال متغییر AD-1

  • 3 پاسخ
  • 3,888 نمایش ها
 3. هواپیمای آموزشی MB-339

  • 0 پاسخ
  • 2,877 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,891 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,423 نمایش ها
 4. جت آموزشی K-8 ساخت چین

  • 0 پاسخ
  • 3,501 نمایش ها
 5. هواپيماي آموزشي T-37

  • 1 پاسخ
  • 3,806 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,561 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 5,986 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 11,586 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,708 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,431 نمایش ها
 6. K-8 Karakorum

  • 5 پاسخ
  • 4,032 نمایش ها
 7. هواپیمای آموزشی PC-21

  • 17 پاسخ
  • 7,309 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,126 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,347 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,513 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,649 نمایش ها