شناسایی و جاسوسی

Spy - Intelligence & C4i Air crafts

44 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 5 پاسخ
  • 5,116 نمایش ها
  • 86 پاسخ
  • 17,659 نمایش ها
 1. بانوی اژدها ; U-2

  • 16 پاسخ
  • 8,807 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,443 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,366 نمایش ها
 2. آواكس ايران

  • 121 پاسخ
  • 41,542 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,125 نمایش ها
  • 213 پاسخ
  • 37,249 نمایش ها
 3. saab 35 draken s35E : چشمهای اژدها

  • 2 پاسخ
  • 3,781 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,150 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,222 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,983 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,069 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,408 نمایش ها
 4. معرفی Boeing E-6 Mercury

  • 0 پاسخ
  • 3,656 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 14,358 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,141 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,503 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,410 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,348 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,845 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,715 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,085 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,811 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,657 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,204 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 14,343 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,764 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,765 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,419 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 11,856 نمایش ها
 5. هواپیمای E-8C Joint Stars

  • 4 پاسخ
  • 3,941 نمایش ها
 6. M-55 رغیب گمنام U-2

  • 9 پاسخ
  • 4,308 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,998 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,485 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 15,321 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,233 نمایش ها
 7. آواكس E-3

  • 11 پاسخ
  • 4,718 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,936 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,757 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,305 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,879 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,163 نمایش ها
 8. EP-3E AIRIESS II

  • 0 پاسخ
  • 1,544 نمایش ها