شناسایی و جاسوسی

Spy - Intelligence & C4i Air crafts

52 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 5 پاسخ
  • 4,225 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,363 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,036 نمایش ها
 1. هواپیما جاسوسی U-2

  • 1 پاسخ
  • 2,823 نمایش ها
 2. بانوی اژدها ; U-2

  • 9 پاسخ
  • 4,937 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,111 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,651 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,552 نمایش ها
  • 213 پاسخ
  • 34,942 نمایش ها
 3. saab 35 draken s35E : چشمهای اژدها

  • 2 پاسخ
  • 3,351 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 11,008 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,756 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,549 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,644 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,677 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,002 نمایش ها
 4. معرفی Boeing E-6 Mercury

  • 0 پاسخ
  • 3,271 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 13,039 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,512 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,782 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,135 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,100 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,786 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,890 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,258 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,760 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,158 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,265 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,923 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 13,023 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,307 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,163 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,320 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 10,592 نمایش ها
 5. هواپیمای E-8C Joint Stars

  • 4 پاسخ
  • 3,495 نمایش ها
 6. M-55 رغیب گمنام U-2

  • 9 پاسخ
  • 3,953 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,607 نمایش ها
 7. E 2 چشم ناوگان در آسمان

  • 10 پاسخ
  • 3,280 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,131 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 13,912 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,252 نمایش ها
 8. آواكس E-3

  • 11 پاسخ
  • 4,237 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 16,311 نمایش ها
 9. آواكس ايران

  • 13 پاسخ
  • 4,671 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,554 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,376 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,768 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 17,653 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,464 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,668 نمایش ها