شناسایی و جاسوسی

Spy - Intelligence & C4i Air crafts

44 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 5 پاسخ
  • 5,419 نمایش ها
  • 86 پاسخ
  • 17,978 نمایش ها
 1. بانوی اژدها ; U-2

  • 16 پاسخ
  • 9,199 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,621 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,710 نمایش ها
 2. آواكس ايران

  • 121 پاسخ
  • 42,411 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,369 نمایش ها
  • 213 پاسخ
  • 38,360 نمایش ها
 3. saab 35 draken s35E : چشمهای اژدها

  • 2 پاسخ
  • 3,972 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,302 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,903 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,129 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,232 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,577 نمایش ها
 4. معرفی Boeing E-6 Mercury

  • 0 پاسخ
  • 3,817 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 14,999 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,350 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,679 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,519 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,557 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,175 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,897 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,200 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,095 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,834 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,610 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 14,899 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,959 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,970 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,888 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 12,276 نمایش ها
 5. هواپیمای E-8C Joint Stars

  • 4 پاسخ
  • 4,191 نمایش ها
 6. M-55 رغیب گمنام U-2

  • 9 پاسخ
  • 4,477 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,193 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,596 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 15,939 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,615 نمایش ها
 7. آواكس E-3

  • 11 پاسخ
  • 4,887 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,177 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,911 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,498 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,009 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,298 نمایش ها
 8. EP-3E AIRIESS II

  • 0 پاسخ
  • 1,692 نمایش ها