شناسایی و جاسوسی

Spy - Intelligence & C4i Air crafts

44 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 5 پاسخ
  • 5,231 نمایش ها
  • 86 پاسخ
  • 17,727 نمایش ها
 1. بانوی اژدها ; U-2

  • 16 پاسخ
  • 8,943 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,500 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,474 نمایش ها
 2. آواكس ايران

  • 121 پاسخ
  • 41,893 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,219 نمایش ها
  • 213 پاسخ
  • 37,620 نمایش ها
 3. saab 35 draken s35E : چشمهای اژدها

  • 2 پاسخ
  • 3,842 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,201 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,667 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,024 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,122 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,459 نمایش ها
 4. معرفی Boeing E-6 Mercury

  • 0 پاسخ
  • 3,707 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 14,627 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,250 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,590 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,450 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,440 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,966 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,799 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,137 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,903 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,703 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,341 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 14,559 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,819 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,852 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,556 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 12,037 نمایش ها
 5. هواپیمای E-8C Joint Stars

  • 4 پاسخ
  • 4,044 نمایش ها
 6. M-55 رغیب گمنام U-2

  • 9 پاسخ
  • 4,350 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,073 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,522 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 15,576 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,389 نمایش ها
 7. آواكس E-3

  • 11 پاسخ
  • 4,783 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,050 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,818 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,393 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,933 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,217 نمایش ها
 8. EP-3E AIRIESS II

  • 0 پاسخ
  • 1,590 نمایش ها