شناسایی و جاسوسی

Spy - Intelligence & C4i Air crafts

44 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 5 پاسخ
  • 4,986 نمایش ها
  • 86 پاسخ
  • 17,470 نمایش ها
 1. بانوی اژدها ; U-2

  • 16 پاسخ
  • 8,556 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,360 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,212 نمایش ها
 2. آواكس ايران

  • 121 پاسخ
  • 41,226 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,021 نمایش ها
  • 213 پاسخ
  • 36,864 نمایش ها
 3. saab 35 draken s35E : چشمهای اژدها

  • 2 پاسخ
  • 3,654 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,087 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,056 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,929 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,993 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,317 نمایش ها
 4. معرفی Boeing E-6 Mercury

  • 0 پاسخ
  • 3,580 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 14,122 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,081 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,435 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,373 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,284 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,734 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,651 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,051 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,757 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,604 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,068 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 14,188 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,690 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,699 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,281 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 11,729 نمایش ها
 5. هواپیمای E-8C Joint Stars

  • 4 پاسخ
  • 3,848 نمایش ها
 6. M-55 رغیب گمنام U-2

  • 9 پاسخ
  • 4,244 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,918 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,426 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 15,101 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,095 نمایش ها
 7. آواكس E-3

  • 11 پاسخ
  • 4,593 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,867 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,686 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,243 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,814 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,115 نمایش ها
 8. EP-3E AIRIESS II

  • 0 پاسخ
  • 1,483 نمایش ها