شناسایی و جاسوسی

Spy - Intelligence & C4i Air crafts

52 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 9 پاسخ
  • 5,148 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,968 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,910 نمایش ها
 1. هواپیما جاسوسی U-2

  • 1 پاسخ
  • 2,705 نمایش ها
 2. بانوی اژدها ; U-2

  • 9 پاسخ
  • 4,807 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,006 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,535 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,411 نمایش ها
  • 213 پاسخ
  • 34,178 نمایش ها
 3. saab 35 draken s35E : چشمهای اژدها

  • 2 پاسخ
  • 3,249 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 10,624 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,638 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,391 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,527 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,551 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,898 نمایش ها
 4. معرفی Boeing E-6 Mercury

  • 0 پاسخ
  • 3,161 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 12,653 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,491 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,678 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,030 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,000 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,614 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,588 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,132 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,660 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,947 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,147 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,786 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 12,610 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,179 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 3,979 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,013 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 10,206 نمایش ها
 5. هواپیمای E-8C Joint Stars

  • 4 پاسخ
  • 3,379 نمایش ها
 6. M-55 رغیب گمنام U-2

  • 9 پاسخ
  • 3,853 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,496 نمایش ها
 7. E 2 چشم ناوگان در آسمان

  • 10 پاسخ
  • 3,176 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,027 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 13,443 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,941 نمایش ها
 8. آواكس E-3

  • 11 پاسخ
  • 4,111 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 15,650 نمایش ها
 9. آواكس ايران

  • 13 پاسخ
  • 4,542 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,445 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,247 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,577 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 17,082 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,348 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,501 نمایش ها