شناسایی و جاسوسی

Spy - Intelligence & C4i Air crafts

44 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 8 پاسخ
  • 5,555 نمایش ها
  • 217 پاسخ
  • 43,508 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,295 نمایش ها
  • 86 پاسخ
  • 18,648 نمایش ها
 1. بانوی اژدها ; U-2

  • 16 پاسخ
  • 10,831 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,198 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,557 نمایش ها
 2. آواكس ايران

  • 121 پاسخ
  • 45,989 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,007 نمایش ها
 3. saab 35 draken s35E : چشمهای اژدها

  • 2 پاسخ
  • 4,499 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,820 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,568 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,637 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,789 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,112 نمایش ها
 4. معرفی Boeing E-6 Mercury

  • 0 پاسخ
  • 4,344 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 16,604 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,887 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,238 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,030 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,447 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,680 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,441 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,685 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,022 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,336 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,161 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 16,944 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,892 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,570 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 14,274 نمایش ها
 5. هواپیمای E-8C Joint Stars

  • 4 پاسخ
  • 4,809 نمایش ها
 6. M-55 رغیب گمنام U-2

  • 9 پاسخ
  • 5,034 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,738 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,070 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 18,037 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,147 نمایش ها
 7. آواكس E-3

  • 11 پاسخ
  • 5,460 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,716 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,415 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,359 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,519 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,112 نمایش ها
 8. EP-3E AIRIESS II

  • 0 پاسخ
  • 2,215 نمایش ها