شناسایی و جاسوسی

Spy - Intelligence & C4i Air crafts

44 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 5 پاسخ
  • 4,614 نمایش ها
  • 86 پاسخ
  • 17,301 نمایش ها
 1. بانوی اژدها ; U-2

  • 16 پاسخ
  • 8,058 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,176 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,950 نمایش ها
 2. آواكس ايران

  • 121 پاسخ
  • 40,247 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,798 نمایش ها
  • 213 پاسخ
  • 35,722 نمایش ها
 3. saab 35 draken s35E : چشمهای اژدها

  • 2 پاسخ
  • 3,474 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,910 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,742 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,771 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,810 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,132 نمایش ها
 4. معرفی Boeing E-6 Mercury

  • 0 پاسخ
  • 3,403 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 13,499 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,907 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,256 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,218 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,006 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,265 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,432 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,892 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,432 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,415 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,518 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 13,551 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,475 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,418 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,765 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 11,100 نمایش ها
 5. هواپیمای E-8C Joint Stars

  • 4 پاسخ
  • 3,642 نمایش ها
 6. M-55 رغیب گمنام U-2

  • 9 پاسخ
  • 4,079 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,738 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,262 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 14,410 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,620 نمایش ها
 7. آواكس E-3

  • 11 پاسخ
  • 4,392 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,683 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,503 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,965 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,632 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,857 نمایش ها
 8. EP-3E AIRIESS II

  • 0 پاسخ
  • 1,308 نمایش ها