شناسایی و جاسوسی

Spy - Intelligence & C4i Air crafts

44 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 5 پاسخ
  • 4,845 نمایش ها
  • 86 پاسخ
  • 17,381 نمایش ها
 1. بانوی اژدها ; U-2

  • 16 پاسخ
  • 8,362 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,293 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,105 نمایش ها
 2. آواكس ايران

  • 121 پاسخ
  • 40,854 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,925 نمایش ها
  • 213 پاسخ
  • 36,430 نمایش ها
 3. saab 35 draken s35E : چشمهای اژدها

  • 2 پاسخ
  • 3,587 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,025 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,890 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,870 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,928 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,245 نمایش ها
 4. معرفی Boeing E-6 Mercury

  • 0 پاسخ
  • 3,521 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 13,868 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,013 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,376 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,316 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,191 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,568 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,572 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,991 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,646 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,538 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,868 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 13,962 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,613 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,604 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,085 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 11,511 نمایش ها
 5. هواپیمای E-8C Joint Stars

  • 4 پاسخ
  • 3,771 نمایش ها
 6. M-55 رغیب گمنام U-2

  • 9 پاسخ
  • 4,185 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,851 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,367 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 14,863 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 7,915 نمایش ها
 7. آواكس E-3

  • 11 پاسخ
  • 4,521 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,798 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,621 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,151 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,753 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,030 نمایش ها
 8. EP-3E AIRIESS II

  • 0 پاسخ
  • 1,420 نمایش ها