شناسایی و جاسوسی

Spy - Intelligence & C4i Air crafts

44 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 5 پاسخ
  • 5,049 نمایش ها
  • 86 پاسخ
  • 17,562 نمایش ها
 1. بانوی اژدها ; U-2

  • 16 پاسخ
  • 8,627 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,400 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,294 نمایش ها
 2. آواكس ايران

  • 121 پاسخ
  • 41,378 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,066 نمایش ها
  • 213 پاسخ
  • 37,044 نمایش ها
 3. saab 35 draken s35E : چشمهای اژدها

  • 2 پاسخ
  • 3,725 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,110 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 8,150 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,955 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,029 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,354 نمایش ها
 4. معرفی Boeing E-6 Mercury

  • 0 پاسخ
  • 3,626 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 14,246 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,114 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,467 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,389 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,315 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,791 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,682 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,067 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,780 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,631 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,132 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 14,272 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,723 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,725 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,360 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 11,794 نمایش ها
 5. هواپیمای E-8C Joint Stars

  • 4 پاسخ
  • 3,894 نمایش ها
 6. M-55 رغیب گمنام U-2

  • 9 پاسخ
  • 4,269 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,952 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,447 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 15,192 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,167 نمایش ها
 7. آواكس E-3

  • 11 پاسخ
  • 4,656 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,898 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,716 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,273 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,844 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,140 نمایش ها
 8. EP-3E AIRIESS II

  • 0 پاسخ
  • 1,513 نمایش ها