شناسایی و جاسوسی

Spy - Intelligence & C4i Air crafts

44 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 5 پاسخ
  • 5,986 نمایش ها
  • 86 پاسخ
  • 18,254 نمایش ها
 1. بانوی اژدها ; U-2

  • 16 پاسخ
  • 10,081 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,928 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,179 نمایش ها
 2. آواكس ايران

  • 121 پاسخ
  • 44,306 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,705 نمایش ها
  • 213 پاسخ
  • 40,488 نمایش ها
 3. saab 35 draken s35E : چشمهای اژدها

  • 2 پاسخ
  • 4,266 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,581 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,280 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,411 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,540 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,863 نمایش ها
 4. معرفی Boeing E-6 Mercury

  • 0 پاسخ
  • 4,107 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 15,860 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,645 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,986 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,799 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,050 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,003 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,193 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,471 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,617 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,106 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,442 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 16,003 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,256 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,470 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,790 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 13,325 نمایش ها
 5. هواپیمای E-8C Joint Stars

  • 4 پاسخ
  • 4,523 نمایش ها
 6. M-55 رغیب گمنام U-2

  • 9 پاسخ
  • 4,776 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,485 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,857 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 17,068 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,449 نمایش ها
 7. آواكس E-3

  • 11 پاسخ
  • 5,186 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,467 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,182 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,976 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,296 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,747 نمایش ها
 8. EP-3E AIRIESS II

  • 0 پاسخ
  • 1,979 نمایش ها