هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 39 پاسخ
  • 10,719 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 15,510 نمایش ها
  • 249 پاسخ
  • 59,006 نمایش ها
 1. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 8,585 نمایش ها
 2. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 2,908 نمایش ها
 3. SU-34 FULL BACK

  • 123 پاسخ
  • 43,722 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 7,249 نمایش ها
 4. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 5,273 نمایش ها
 5. XB-70 Valkyrie : اژدهای ناکام

  • 11 پاسخ
  • 9,308 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,237 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,043 نمایش ها
 6. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 5,215 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,029 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,834 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,511 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,095 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,163 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 20,743 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 14,530 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,364 نمایش ها
 7. بمب افکن روسی Tu-160

  • 25 پاسخ
  • 8,676 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 7,229 نمایش ها
 8. بمب افکن B-58 Hustler

  • 1 پاسخ
  • 1,918 نمایش ها
 9. P-38 Lightning

  • 0 پاسخ
  • 1,172 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,050 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,979 نمایش ها
 10. Blackburn Buccaneer

  • 1 پاسخ
  • 887 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,134 نمایش ها
 11. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 3,804 نمایش ها
 12. FB-22

  • 9 پاسخ
  • 1,565 نمایش ها
 13. AMXسبکترین جنگنده جهان

  • 5 پاسخ
  • 1,465 نمایش ها
 14. جنگنده سوخو 39

  • 3 پاسخ
  • 4,415 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,968 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,842 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,886 نمایش ها
 15. هورتن جد اسپیریت

  • 0 پاسخ
  • 1,493 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,380 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,681 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 16,566 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,711 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,914 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,794 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,521 نمایش ها
 16. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 4,024 نمایش ها
 17. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 3,958 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,125 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,027 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,252 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,322 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,423 نمایش ها