هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 8,191 نمایش ها
 2. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 2,610 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 12,986 نمایش ها
 3. SU-34 FULL BACK

  • 123 پاسخ
  • 42,691 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 6,782 نمایش ها
 4. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 4,983 نمایش ها
 5. XB-70 Valkyrie : اژدهای ناکام

  • 11 پاسخ
  • 8,957 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,904 نمایش ها
  • 248 پاسخ
  • 57,453 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,625 نمایش ها
 6. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 4,933 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,544 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,609 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 9,691 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,126 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,899 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,996 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 19,998 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 14,078 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,981 نمایش ها
 7. بمب افکن روسی Tu-160

  • 25 پاسخ
  • 8,199 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 7,109 نمایش ها
 8. بمب افکن B-58 Hustler

  • 1 پاسخ
  • 1,866 نمایش ها
 9. P-38 Lightning

  • 0 پاسخ
  • 1,125 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,961 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,912 نمایش ها
 10. Blackburn Buccaneer

  • 1 پاسخ
  • 856 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,094 نمایش ها
 11. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 3,632 نمایش ها
 12. FB-22

  • 9 پاسخ
  • 1,511 نمایش ها
 13. AMXسبکترین جنگنده جهان

  • 5 پاسخ
  • 1,393 نمایش ها
 14. جنگنده سوخو 39

  • 3 پاسخ
  • 4,303 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,793 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,768 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,643 نمایش ها
 15. هورتن جد اسپیریت

  • 0 پاسخ
  • 1,327 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,260 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,553 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 15,968 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,044 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,345 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,648 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,343 نمایش ها
 16. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 3,842 نمایش ها
 17. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 3,749 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,882 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,797 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 10,829 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,148 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,224 نمایش ها