هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 8,419 نمایش ها
 2. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 2,752 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 13,380 نمایش ها
 3. SU-34 FULL BACK

  • 123 پاسخ
  • 43,309 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 7,092 نمایش ها
 4. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 5,120 نمایش ها
 5. XB-70 Valkyrie : اژدهای ناکام

  • 11 پاسخ
  • 9,135 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,065 نمایش ها
  • 248 پاسخ
  • 58,006 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,779 نمایش ها
 6. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 5,076 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,836 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,729 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 10,071 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,387 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,010 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,100 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 20,473 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 14,372 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,236 نمایش ها
 7. بمب افکن روسی Tu-160

  • 25 پاسخ
  • 8,514 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 7,146 نمایش ها
 8. بمب افکن B-58 Hustler

  • 1 پاسخ
  • 1,883 نمایش ها
 9. P-38 Lightning

  • 0 پاسخ
  • 1,141 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,001 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,937 نمایش ها
 10. Blackburn Buccaneer

  • 1 پاسخ
  • 862 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,107 نمایش ها
 11. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 3,747 نمایش ها
 12. FB-22

  • 9 پاسخ
  • 1,527 نمایش ها
 13. AMXسبکترین جنگنده جهان

  • 5 پاسخ
  • 1,418 نمایش ها
 14. جنگنده سوخو 39

  • 3 پاسخ
  • 4,339 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,898 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,789 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,812 نمایش ها
 15. هورتن جد اسپیریت

  • 0 پاسخ
  • 1,425 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,342 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,643 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 16,347 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,417 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,709 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,741 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,452 نمایش ها
 16. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 3,952 نمایش ها
 17. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 3,873 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,007 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,916 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,116 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,256 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,337 نمایش ها