بمبها و راکت های هوایی

Air launched Bombs & Rockets

51 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 6,482 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,546 نمایش ها
 1. بمب الکترومغناطیسی-EMP

  • 76 پاسخ
  • 29,410 نمایش ها
 2. آشنایی با انواع بمب ها

  • 40 پاسخ
  • 40,963 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 7,877 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 19,886 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,948 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,995 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,166 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,190 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,631 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,233 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,401 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,815 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,704 نمایش ها
 3. ADM-160 MALD

  • 1 پاسخ
  • 2,892 نمایش ها
 4. JSOW

  • 3 پاسخ
  • 4,081 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,179 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 12,551 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,049 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,810 نمایش ها
 5. Napalm

  • 33 پاسخ
  • 13,455 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,767 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,643 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,146 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,065 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,018 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,678 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 22,407 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,421 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,179 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,592 نمایش ها
 6. آشنایی با بمب MK-82

  • 24 پاسخ
  • 10,590 نمایش ها
 7. بمب گرافیتی

  • 8 پاسخ
  • 12,313 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,319 نمایش ها
 8. "بمب های کثیف"

  • 4 پاسخ
  • 3,449 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,965 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 10,448 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,438 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,776 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,809 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,546 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,737 نمایش ها
 9. بـــمب

  • 3 پاسخ
  • 2,821 نمایش ها
 10. تاریخچه بمب اتم :

  • 0 پاسخ
  • 2,197 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 767 نمایش ها
 11. بمب های الکترومغناطیسی

  • 0 پاسخ
  • 1,008 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,358 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,672 نمایش ها
 12. سامانهء رهاسازي بمب JP 233

  • 0 پاسخ
  • 803 نمایش ها