بمبها و راکت های هوایی

Air launched Bombs & Rockets

52 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 35 پاسخ
  • 29,185 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,942 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,817 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 12,894 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 43,092 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,760 نمایش ها
 1. آشنایی با انواع بمب ها

  • 45 پاسخ
  • 58,206 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 28,931 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 10,774 نمایش ها
 2. بمب الکترومغناطیسی-EMP

  • 76 پاسخ
  • 48,793 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 20,787 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,360 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,438 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 17,202 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,219 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,684 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,011 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,205 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,705 نمایش ها
 3. ADM-160 MALD

  • 1 پاسخ
  • 6,191 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,197 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 18,887 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,503 نمایش ها
 4. Napalm

  • 33 پاسخ
  • 26,413 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,352 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,211 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 9,753 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,767 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,531 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,144 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,910 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 17,104 نمایش ها
 5. آشنایی با بمب MK-82

  • 24 پاسخ
  • 20,173 نمایش ها
 6. بمب گرافیتی

  • 8 پاسخ
  • 15,950 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,604 نمایش ها
 7. "بمب های کثیف"

  • 4 پاسخ
  • 6,561 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,922 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 21,073 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,362 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,973 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,849 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,609 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,136 نمایش ها
 8. بـــمب

  • 3 پاسخ
  • 6,139 نمایش ها
 9. تاریخچه بمب اتم :

  • 0 پاسخ
  • 5,136 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,094 نمایش ها
 10. بمب های الکترومغناطیسی

  • 0 پاسخ
  • 3,893 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,927 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,707 نمایش ها
 11. سامانهء رهاسازي بمب JP 233

  • 0 پاسخ
  • 3,685 نمایش ها