بمبها و راکت های هوایی

Air launched Bombs & Rockets

57 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 5,666 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,357 نمایش ها
 1. آشنایی با انواع بمب ها

  • 40 پاسخ
  • 38,594 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 7,683 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 16,378 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 11,376 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,650 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,811 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,058 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,633 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,249 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,675 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,053 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,445 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,375 نمایش ها
 2. ADM-160 MALD

  • 1 پاسخ
  • 2,511 نمایش ها
 3. JSOW

  • 3 پاسخ
  • 3,720 نمایش ها
 4. بمب الکترومغناطیسی-EMP

  • 63 پاسخ
  • 22,511 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,836 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 11,046 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 7,928 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,410 نمایش ها
 5. Napalm

  • 33 پاسخ
  • 12,132 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,009 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,659 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,224 نمایش ها
  • 149 پاسخ
  • 67,120 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,731 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,615 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,643 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,330 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 20,379 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,669 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,023 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,747 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,572 نمایش ها
 6. آشنایی با بمب MK-82

  • 24 پاسخ
  • 9,439 نمایش ها
 7. بمب گرافیتی

  • 8 پاسخ
  • 11,856 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,956 نمایش ها
 8. "بمب های کثیف"

  • 4 پاسخ
  • 3,095 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,488 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 9,326 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,294 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,126 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,445 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,483 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,206 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,361 نمایش ها
 9. بـــمب

  • 3 پاسخ
  • 2,465 نمایش ها
 10. تاریخچه بمب اتم :

  • 0 پاسخ
  • 1,878 نمایش ها