بمبها و راکت های هوایی

Air launched Bombs & Rockets

51 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 7,027 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,874 نمایش ها
 1. بمب الکترومغناطیسی-EMP

  • 76 پاسخ
  • 30,352 نمایش ها
 2. آشنایی با انواع بمب ها

  • 40 پاسخ
  • 42,694 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 8,519 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 20,624 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 13,708 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,172 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,341 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,848 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,895 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,471 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,693 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,059 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,839 نمایش ها
 3. ADM-160 MALD

  • 1 پاسخ
  • 3,141 نمایش ها
 4. JSOW

  • 3 پاسخ
  • 4,263 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,350 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 13,122 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,581 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,146 نمایش ها
 5. Napalm

  • 33 پاسخ
  • 14,050 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,906 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,919 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,404 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,386 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,250 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,901 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 23,443 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,738 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,439 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,122 نمایش ها
 6. آشنایی با بمب MK-82

  • 24 پاسخ
  • 11,167 نمایش ها
 7. بمب گرافیتی

  • 8 پاسخ
  • 12,651 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,608 نمایش ها
 8. "بمب های کثیف"

  • 4 پاسخ
  • 3,611 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,373 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 10,926 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,548 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,912 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,971 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,721 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,932 نمایش ها
 9. بـــمب

  • 3 پاسخ
  • 3,029 نمایش ها
 10. تاریخچه بمب اتم :

  • 0 پاسخ
  • 2,322 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 816 نمایش ها
 11. بمب های الکترومغناطیسی

  • 0 پاسخ
  • 1,120 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,666 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,861 نمایش ها
 12. سامانهء رهاسازي بمب JP 233

  • 0 پاسخ
  • 920 نمایش ها