بمبها و راکت های هوایی

Air launched Bombs & Rockets

51 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 6,816 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,750 نمایش ها
 1. بمب الکترومغناطیسی-EMP

  • 76 پاسخ
  • 30,032 نمایش ها
 2. آشنایی با انواع بمب ها

  • 40 پاسخ
  • 42,124 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 8,236 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 20,353 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 13,446 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,112 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,286 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,601 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,795 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,390 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,593 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,954 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,801 نمایش ها
 3. ADM-160 MALD

  • 1 پاسخ
  • 3,030 نمایش ها
 4. JSOW

  • 3 پاسخ
  • 4,191 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,291 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 12,926 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,399 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,988 نمایش ها
 5. Napalm

  • 33 پاسخ
  • 13,855 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,845 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,835 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,318 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,277 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,180 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,823 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 23,083 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,625 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,362 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,914 نمایش ها
 6. آشنایی با بمب MK-82

  • 24 پاسخ
  • 10,916 نمایش ها
 7. بمب گرافیتی

  • 8 پاسخ
  • 12,511 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,462 نمایش ها
 8. "بمب های کثیف"

  • 4 پاسخ
  • 3,551 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,239 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 10,745 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,513 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,864 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,906 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,658 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,875 نمایش ها
 9. بـــمب

  • 3 پاسخ
  • 2,953 نمایش ها
 10. تاریخچه بمب اتم :

  • 0 پاسخ
  • 2,282 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 803 نمایش ها
 11. بمب های الکترومغناطیسی

  • 0 پاسخ
  • 1,086 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,505 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,802 نمایش ها
 12. سامانهء رهاسازي بمب JP 233

  • 0 پاسخ
  • 881 نمایش ها