بمبها و راکت های هوایی

Air launched Bombs & Rockets

57 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 5,937 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,403 نمایش ها
 1. آشنایی با انواع بمب ها

  • 40 پاسخ
  • 39,448 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 7,746 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 16,764 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 11,936 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,763 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,924 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,501 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,768 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,372 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,856 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,161 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,568 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,481 نمایش ها
 2. ADM-160 MALD

  • 1 پاسخ
  • 2,634 نمایش ها
 3. JSOW

  • 3 پاسخ
  • 3,841 نمایش ها
 4. بمب الکترومغناطیسی-EMP

  • 63 پاسخ
  • 23,126 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,944 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 11,521 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,276 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,537 نمایش ها
 5. Napalm

  • 33 پاسخ
  • 12,549 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,115 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,695 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,360 نمایش ها
  • 149 پاسخ
  • 67,252 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,881 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,768 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,767 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,454 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 21,037 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,819 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,162 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,890 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 6,903 نمایش ها
 6. آشنایی با بمب MK-82

  • 24 پاسخ
  • 9,872 نمایش ها
 7. بمب گرافیتی

  • 8 پاسخ
  • 12,019 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,076 نمایش ها
 8. "بمب های کثیف"

  • 4 پاسخ
  • 3,207 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,662 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 9,675 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,395 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,230 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,552 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,594 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,329 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,489 نمایش ها
 9. بـــمب

  • 3 پاسخ
  • 2,584 نمایش ها
 10. تاریخچه بمب اتم :

  • 0 پاسخ
  • 1,980 نمایش ها