بمبها و راکت های هوایی

Air launched Bombs & Rockets

52 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 15 پاسخ
  • 13,698 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 459 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 30,610 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,590 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,257 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 45,624 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,205 نمایش ها
 1. آشنایی با انواع بمب ها

  • 47 پاسخ
  • 61,421 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,978 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 30,409 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 11,329 نمایش ها
 2. بمب الکترومغناطیسی-EMP

  • 76 پاسخ
  • 50,793 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 21,710 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,640 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,736 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 18,122 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,558 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,976 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,389 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,532 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,929 نمایش ها
 3. ADM-160 MALD

  • 1 پاسخ
  • 6,787 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,375 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 19,455 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,819 نمایش ها
 4. Napalm

  • 33 پاسخ
  • 27,674 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,587 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 10,213 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,408 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,932 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,571 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,253 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 17,964 نمایش ها
 5. آشنایی با بمب MK-82

  • 24 پاسخ
  • 21,306 نمایش ها
 6. بمب گرافیتی

  • 8 پاسخ
  • 16,495 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,804 نمایش ها
 7. "بمب های کثیف"

  • 4 پاسخ
  • 6,818 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,451 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 22,017 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,551 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,185 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,033 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,835 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,463 نمایش ها
 8. بـــمب

  • 3 پاسخ
  • 6,399 نمایش ها
 9. تاریخچه بمب اتم :

  • 0 پاسخ
  • 5,327 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,226 نمایش ها
 10. بمب های الکترومغناطیسی

  • 0 پاسخ
  • 4,024 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,187 نمایش ها
 11. سامانهء رهاسازي بمب JP 233

  • 0 پاسخ
  • 3,826 نمایش ها