بمبها و راکت های هوایی

Air launched Bombs & Rockets

52 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 6,210 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,416 نمایش ها
 1. بمب الکترومغناطیسی-EMP

  • 76 پاسخ
  • 28,790 نمایش ها
 2. آشنایی با انواع بمب ها

  • 40 پاسخ
  • 40,232 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 7,814 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 19,391 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 12,480 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,890 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,052 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,878 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,515 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,058 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,293 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,697 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,603 نمایش ها
 3. ADM-160 MALD

  • 1 پاسخ
  • 2,772 نمایش ها
 4. JSOW

  • 3 پاسخ
  • 3,970 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,069 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 12,079 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 8,680 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,674 نمایش ها
 5. Napalm

  • 33 پاسخ
  • 13,028 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,731 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,513 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,016 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,928 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,899 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,579 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 21,762 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,301 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,047 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,265 نمایش ها
 6. آشنایی با بمب MK-82

  • 24 پاسخ
  • 10,249 نمایش ها
 7. بمب گرافیتی

  • 8 پاسخ
  • 12,177 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,206 نمایش ها
 8. "بمب های کثیف"

  • 4 پاسخ
  • 3,334 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,824 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 10,081 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,510 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,345 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,676 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,706 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,446 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,628 نمایش ها
 9. بـــمب

  • 3 پاسخ
  • 2,715 نمایش ها
 10. تاریخچه بمب اتم :

  • 0 پاسخ
  • 2,101 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 757 نمایش ها
 11. بمب های الکترومغناطیسی

  • 0 پاسخ
  • 916 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,222 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,621 نمایش ها