بمبها و راکت های هوایی

Air launched Bombs & Rockets

51 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 6,643 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,653 نمایش ها
 1. بمب الکترومغناطیسی-EMP

  • 76 پاسخ
  • 29,755 نمایش ها
 2. آشنایی با انواع بمب ها

  • 40 پاسخ
  • 41,463 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 8,012 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 20,143 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 13,200 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,062 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,240 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,358 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,738 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,346 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,526 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,879 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,766 نمایش ها
 3. ADM-160 MALD

  • 1 پاسخ
  • 2,971 نمایش ها
 4. JSOW

  • 3 پاسخ
  • 4,145 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,243 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 12,798 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,240 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,892 نمایش ها
 5. Napalm

  • 33 پاسخ
  • 13,681 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,790 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,728 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,229 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,161 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,097 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,752 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 22,792 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,510 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,269 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,762 نمایش ها
 6. آشنایی با بمب MK-82

  • 24 پاسخ
  • 10,774 نمایش ها
 7. بمب گرافیتی

  • 8 پاسخ
  • 12,418 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,388 نمایش ها
 8. "بمب های کثیف"

  • 4 پاسخ
  • 3,511 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,071 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 10,629 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,488 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,828 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,868 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,608 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,805 نمایش ها
 9. بـــمب

  • 3 پاسخ
  • 2,893 نمایش ها
 10. تاریخچه بمب اتم :

  • 0 پاسخ
  • 2,249 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 776 نمایش ها
 11. بمب های الکترومغناطیسی

  • 0 پاسخ
  • 1,060 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,430 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,716 نمایش ها
 12. سامانهء رهاسازي بمب JP 233

  • 0 پاسخ
  • 851 نمایش ها