بمبها و راکت های هوایی

Air launched Bombs & Rockets

51 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 7 پاسخ
  • 6,733 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,705 نمایش ها
 1. بمب الکترومغناطیسی-EMP

  • 76 پاسخ
  • 29,897 نمایش ها
 2. آشنایی با انواع بمب ها

  • 40 پاسخ
  • 41,776 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 8,110 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 20,249 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 13,316 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,090 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,262 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,523 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,767 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,367 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,559 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,917 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,786 نمایش ها
 3. ADM-160 MALD

  • 1 پاسخ
  • 3,000 نمایش ها
 4. JSOW

  • 3 پاسخ
  • 4,167 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,267 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 12,860 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,311 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,945 نمایش ها
 5. Napalm

  • 33 پاسخ
  • 13,755 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,815 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,781 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,280 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,227 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,133 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,791 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 22,936 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,561 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,323 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 7,833 نمایش ها
 6. آشنایی با بمب MK-82

  • 24 پاسخ
  • 10,852 نمایش ها
 7. بمب گرافیتی

  • 8 پاسخ
  • 12,472 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,427 نمایش ها
 8. "بمب های کثیف"

  • 4 پاسخ
  • 3,529 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,146 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 10,682 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,500 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,845 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,886 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,630 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,835 نمایش ها
 9. بـــمب

  • 3 پاسخ
  • 2,923 نمایش ها
 10. تاریخچه بمب اتم :

  • 0 پاسخ
  • 2,262 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 786 نمایش ها
 11. بمب های الکترومغناطیسی

  • 0 پاسخ
  • 1,069 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,468 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 1,759 نمایش ها
 12. سامانهء رهاسازي بمب JP 233

  • 0 پاسخ
  • 864 نمایش ها