بمبها و راکت های هوایی

Air launched Bombs & Rockets

51 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 70 پاسخ
  • 26,448 نمایش ها
 1. آشنایی با انواع بمب ها

  • 44 پاسخ
  • 45,609 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 15,616 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,672 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,441 نمایش ها
 2. بمب الکترومغناطیسی-EMP

  • 76 پاسخ
  • 32,947 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 10,341 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 22,405 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 15,617 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,623 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,786 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 9,217 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,404 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,965 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,196 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,492 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,247 نمایش ها
 3. ADM-160 MALD

  • 1 پاسخ
  • 3,620 نمایش ها
 4. JSOW

  • 3 پاسخ
  • 4,737 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,782 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 11,007 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,692 نمایش ها
 5. Napalm

  • 33 پاسخ
  • 15,863 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,026 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,456 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,934 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,948 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,758 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,423 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,246 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,961 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,441 نمایش ها
 6. آشنایی با بمب MK-82

  • 24 پاسخ
  • 12,501 نمایش ها
 7. بمب گرافیتی

  • 8 پاسخ
  • 13,166 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,114 نمایش ها
 8. "بمب های کثیف"

  • 4 پاسخ
  • 4,035 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,969 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,587 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,946 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,341 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,388 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,139 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,387 نمایش ها
 9. بـــمب

  • 3 پاسخ
  • 3,484 نمایش ها
 10. تاریخچه بمب اتم :

  • 0 پاسخ
  • 2,725 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 876 نمایش ها
 11. بمب های الکترومغناطیسی

  • 0 پاسخ
  • 1,513 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,182 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,048 نمایش ها
 12. سامانهء رهاسازي بمب JP 233

  • 0 پاسخ
  • 1,324 نمایش ها