بمبها و راکت های هوایی

Air launched Bombs & Rockets

52 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 15 پاسخ
  • 13,324 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 323 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 30,107 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,383 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 8,020 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 44,664 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,044 نمایش ها
 1. آشنایی با انواع بمب ها

  • 47 پاسخ
  • 60,470 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,752 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 29,834 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 11,113 نمایش ها
 2. بمب الکترومغناطیسی-EMP

  • 76 پاسخ
  • 49,880 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 21,323 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,518 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,608 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 17,750 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,422 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,838 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,248 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,411 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,841 نمایش ها
 3. ADM-160 MALD

  • 1 پاسخ
  • 6,605 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,306 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 19,198 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,686 نمایش ها
 4. Napalm

  • 33 پاسخ
  • 27,265 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,496 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 10,050 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,198 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,783 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,446 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,129 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 17,620 نمایش ها
 5. آشنایی با بمب MK-82

  • 24 پاسخ
  • 20,913 نمایش ها
 6. بمب گرافیتی

  • 8 پاسخ
  • 16,293 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,711 نمایش ها
 7. "بمب های کثیف"

  • 4 پاسخ
  • 6,717 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,224 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 21,584 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,478 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,093 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,962 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,737 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,326 نمایش ها
 8. بـــمب

  • 3 پاسخ
  • 6,299 نمایش ها
 9. تاریخچه بمب اتم :

  • 0 پاسخ
  • 5,257 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,183 نمایش ها
 10. بمب های الکترومغناطیسی

  • 0 پاسخ
  • 3,972 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,038 نمایش ها
 11. سامانهء رهاسازي بمب JP 233

  • 0 پاسخ
  • 3,774 نمایش ها