بمبها و راکت های هوایی

Air launched Bombs & Rockets

50 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 70 پاسخ
  • 28,258 نمایش ها
 1. آشنایی با انواع بمب ها

  • 44 پاسخ
  • 47,196 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 17,108 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 8,043 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 9,791 نمایش ها
 2. بمب الکترومغناطیسی-EMP

  • 76 پاسخ
  • 34,739 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 11,509 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 16,864 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,925 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,076 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 10,157 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,730 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,276 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,517 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,801 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,515 نمایش ها
 3. ADM-160 MALD

  • 1 پاسخ
  • 3,903 نمایش ها
 4. JSOW

  • 3 پاسخ
  • 5,020 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,059 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 11,831 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,994 نمایش ها
 5. Napalm

  • 33 پاسخ
  • 17,040 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,087 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,762 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,260 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,273 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,074 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,733 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,545 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,269 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,270 نمایش ها
 6. آشنایی با بمب MK-82

  • 24 پاسخ
  • 13,366 نمایش ها
 7. بمب گرافیتی

  • 8 پاسخ
  • 13,488 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,399 نمایش ها
 8. "بمب های کثیف"

  • 4 پاسخ
  • 4,319 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 7,325 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 13,409 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,210 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,633 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,660 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,400 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,705 نمایش ها
 9. بـــمب

  • 3 پاسخ
  • 3,782 نمایش ها
 10. تاریخچه بمب اتم :

  • 0 پاسخ
  • 2,984 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 902 نمایش ها
 11. بمب های الکترومغناطیسی

  • 0 پاسخ
  • 1,767 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,492 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,139 نمایش ها
 12. سامانهء رهاسازي بمب JP 233

  • 0 پاسخ
  • 1,573 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,433 نمایش ها