177 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 44 پاسخ
  • 21,205 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 45,430 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 12,365 نمایش ها
  • 216 پاسخ
  • 128,914 نمایش ها
  • 64 پاسخ
  • 34,200 نمایش ها
 1. 10 بهترين تانك جهان ...!

  • 7 پاسخ
  • 2,543 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,648 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,704 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 4,312 نمایش ها
 2. Arjun MK.1 Main Battle Tank

  • 0 پاسخ
  • 1,508 نمایش ها
 3. K1 88-Tank

  • 7 پاسخ
  • 2,845 نمایش ها
 4. K1A1 ساخت كره جنوبي

  • 16 پاسخ
  • 3,843 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 19,856 نمایش ها
 5. Leopard 2A7 آلمان

  • 23 پاسخ
  • 9,524 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,751 نمایش ها
 6. M-47 patton

  • 16 پاسخ
  • 4,695 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,945 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,024 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 5,673 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,542 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,609 نمایش ها
 7. PT-76 Amphibious Light Tank

  • 6 پاسخ
  • 3,616 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,966 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,724 نمایش ها
 8. Strv 103، یک تجربه سوئدی

  • 5 پاسخ
  • 3,662 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,685 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,644 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 8,349 نمایش ها
 9. T-80U-M1 پلنگ برفی روسیه!

  • 14 پاسخ
  • 5,732 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,953 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,339 نمایش ها
 10. T72AG بازگشتی دوباره

  • 14 پاسخ
  • 4,613 نمایش ها
 11. TAM) Tanque Argentino Mediano)

  • 10 پاسخ
  • 3,564 نمایش ها
 12. Type 99 Main Battle Tank

  • 5 پاسخ
  • 2,151 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,394 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 8,886 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,442 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,682 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,036 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,180 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 16,542 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,099 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,375 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 1,277 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,794 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 7,472 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,737 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,958 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,915 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,035 نمایش ها