تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  2,011
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  441
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  506
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,148
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,154
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 5 پاسخ
  • 13,550 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 107,499 نمایش ها
  • 484 پاسخ
  • 306,030 نمایش ها
 1. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 6,906 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 14,572 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,014 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,539 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 79,156 نمایش ها
 2. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 8,235 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,622 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,872 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 13,106 نمایش ها
 3. xm29

  • 12 پاسخ
  • 5,405 نمایش ها
 4. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 4,142 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 21,663 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,251 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 31,971 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,388 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,816 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 60,071 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,400 نمایش ها
 5. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 5,384 نمایش ها
 6. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 4,729 نمایش ها
 7. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 6,544 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 10,603 نمایش ها
 8. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 10,735 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 248,940 نمایش ها
 9. تفنگ aw 50

  • 0 پاسخ
  • 2,059 نمایش ها
 10. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 29,275 نمایش ها
 11. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 13,547 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 16,687 نمایش ها
 12. تفنگSIG 550

  • 0 پاسخ
  • 1,081 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 107,013 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,003 نمایش ها
 13. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 11,133 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 59,483 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,665 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 25,749 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,174 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 16,029 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,219 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,351 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 21,359 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,668 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,652 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,374 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,182 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,018 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,841 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 17,967 نمایش ها