فناوری هوایی

مطالب مرتبط با انواع فناوریهای کنونی و در حال توسعه صنایع هوافضا
Air force Technologies

166 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 6 پاسخ
  • 6,199 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,957 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,895 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 18,078 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,126 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,756 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 5,868 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,232 نمایش ها
 1. فناوری نهان کاری

  • 7 پاسخ
  • 3,769 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,292 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,693 نمایش ها
 2. انواع بال هواپیما

  • 0 پاسخ
  • 7,386 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,983 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,934 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,223 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,646 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 13,164 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,526 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 5,067 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 135 نمایش ها
  • 66 پاسخ
  • 29,996 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,500 نمایش ها
 3. معرفی موشک کروز

  • 4 پاسخ
  • 1,954 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 9,612 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 8,195 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,182 نمایش ها
 4. رادار سه بعدی روسیه

  • 13 پاسخ
  • 4,788 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 5,778 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,879 نمایش ها
 5. ظهور بمب های هوشمند

  • 6 پاسخ
  • 4,958 نمایش ها
 6. انواع بال هواپیما

  • 9 پاسخ
  • 12,755 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,394 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,585 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,374 نمایش ها
 7. ایرودینامیک پرواز

  • 3 پاسخ
  • 2,816 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,609 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,467 نمایش ها
 8. ساخت بالهای بی صدا

  • 15 پاسخ
  • 6,318 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,187 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,652 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 93 نمایش ها
  • 41 پاسخ
  • 9,432 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,728 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,996 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,717 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 2,414 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 315 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,006 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 2,923 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,671 نمایش ها