فناوری هوایی

مطالب مرتبط با انواع فناوریهای کنونی و در حال توسعه صنایع هوافضا
Air force Technologies

167 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 278 پاسخ
  • 18,662 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 631 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 12,577 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,547 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 2,095 نمایش ها
 1. "شبحی بر فراز دوزخ "

  • 13 پاسخ
  • 3,953 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,397 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,375 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,421 نمایش ها
 2. Northrop Tacit Blue

  • 2 پاسخ
  • 3,428 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,619 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,347 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,649 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,386 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 9,418 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,167 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,493 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,998 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,500 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,542 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,549 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,961 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 18,626 نمایش ها
 3. Bird of Prey

  • 9 پاسخ
  • 6,561 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,276 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 11,384 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,910 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,992 نمایش ها
 4. شتابِ کسب شتاب

  • 7 پاسخ
  • 4,305 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,115 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,098 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,942 نمایش ها
 5. توپخانه لیزری

  • 0 پاسخ
  • 2,790 نمایش ها
 6. یخ زدگی هواپیما

  • 23 پاسخ
  • 12,516 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 3,763 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,594 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 22,644 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 14,617 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 18,074 نمایش ها
  • 100 پاسخ
  • 21,200 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 19,575 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,981 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 18,600 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 9,494 نمایش ها
 7. بررسی Pitot Tube

  • 4 پاسخ
  • 7,638 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,241 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,484 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 12,041 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,169 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,613 نمایش ها