فناوری هوایی

مطالب مرتبط با انواع فناوریهای کنونی و در حال توسعه صنایع هوافضا
Air force Technologies

166 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 276 پاسخ
  • 14,767 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,600 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,750 نمایش ها
 1. "شبحی بر فراز دوزخ "

  • 13 پاسخ
  • 3,617 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,117 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,299 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,272 نمایش ها
 2. Northrop Tacit Blue

  • 2 پاسخ
  • 3,119 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,329 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,086 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,280 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,101 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,552 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,883 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,172 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,549 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,135 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,042 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,016 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,686 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 17,668 نمایش ها
 3. Bird of Prey

  • 9 پاسخ
  • 5,992 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,999 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,387 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,171 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,399 نمایش ها
 4. شتابِ کسب شتاب

  • 7 پاسخ
  • 4,027 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,856 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,852 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,687 نمایش ها
 5. توپخانه لیزری

  • 0 پاسخ
  • 2,538 نمایش ها
 6. یخ زدگی هواپیما

  • 23 پاسخ
  • 11,580 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 3,619 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,538 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 21,294 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 14,243 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 16,803 نمایش ها
  • 100 پاسخ
  • 19,464 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 18,999 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,753 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 17,273 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,652 نمایش ها
 7. بررسی Pitot Tube

  • 4 پاسخ
  • 7,345 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,740 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,149 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 11,234 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,798 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,169 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,438 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 16,752 نمایش ها