فناوری هوایی

مطالب مرتبط با انواع فناوریهای کنونی و در حال توسعه صنایع هوافضا
Air force Technologies

167 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 278 پاسخ
  • 22,533 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,026 نمایش ها
  • 50 پاسخ
  • 14,320 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 25,328 نمایش ها
 1. یخ زدگی هواپیما

  • 25 پاسخ
  • 14,025 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 11,046 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 2,555 نمایش ها
 2. "شبحی بر فراز دوزخ "

  • 13 پاسخ
  • 4,355 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,748 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,487 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,563 نمایش ها
 3. Northrop Tacit Blue

  • 2 پاسخ
  • 3,809 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,006 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,674 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,091 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,718 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 10,542 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,519 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,870 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,521 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,942 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,018 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,194 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,307 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 19,771 نمایش ها
 4. Bird of Prey

  • 9 پاسخ
  • 7,048 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,627 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 12,509 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,829 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,468 نمایش ها
 5. شتابِ کسب شتاب

  • 7 پاسخ
  • 4,669 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,456 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,405 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,266 نمایش ها
 6. توپخانه لیزری

  • 0 پاسخ
  • 3,107 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 3,960 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,633 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 15,117 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 19,830 نمایش ها
  • 100 پاسخ
  • 23,445 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 20,198 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,212 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 20,382 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,587 نمایش ها
 7. بررسی Pitot Tube

  • 4 پاسخ
  • 8,004 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,897 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,904 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 13,132 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,601 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,176 نمایش ها