فناوری هوایی

مطالب مرتبط با انواع فناوریهای کنونی و در حال توسعه صنایع هوافضا
Air force Technologies

175 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 397 پاسخ
  • 86,593 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 862 نمایش ها
 1. "شبحی بر فراز دوزخ "

  • 13 پاسخ
  • 3,036 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,660 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,056 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,057 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,733 نمایش ها
 2. Northrop Tacit Blue

  • 2 پاسخ
  • 2,538 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,694 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,632 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,148 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,574 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 6,979 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,317 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,559 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 5,953 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,346 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,278 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,161 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,954 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,178 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 15,672 نمایش ها
 3. Bird of Prey

  • 9 پاسخ
  • 4,962 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,489 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,442 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,869 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,086 نمایش ها
 4. شتابِ کسب شتاب

  • 7 پاسخ
  • 3,473 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,398 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,419 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,202 نمایش ها
 5. توپخانه لیزری

  • 0 پاسخ
  • 2,140 نمایش ها
 6. یخ زدگی هواپیما

  • 23 پاسخ
  • 9,300 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 3,373 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,358 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 19,091 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 13,057 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 14,637 نمایش ها
  • 100 پاسخ
  • 16,646 نمایش ها
 7. سیستم ایجکت خلبان B-52

  • 2 پاسخ
  • 3,125 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 17,164 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,155 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 14,584 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,131 نمایش ها
 8. بررسی Pitot Tube

  • 4 پاسخ
  • 6,591 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,703 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,367 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 9,747 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,960 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,233 نمایش ها