فناوری هوایی

مطالب مرتبط با انواع فناوریهای کنونی و در حال توسعه صنایع هوافضا
Air force Technologies

166 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 96 پاسخ
  • 40,598 نمایش ها
  • 354 پاسخ
  • 49,993 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 5,280 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 17,876 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 33,806 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,867 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,083 نمایش ها
 1. "شبحی بر فراز دوزخ "

  • 13 پاسخ
  • 6,570 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 10,124 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 25,863 نمایش ها
 2. یخ زدگی هواپیما

  • 25 پاسخ
  • 20,406 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 4,940 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,044 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,237 نمایش ها
 3. Northrop Tacit Blue

  • 2 پاسخ
  • 5,858 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,115 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,559 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 10,392 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,651 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 16,713 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,603 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,951 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 10,038 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,409 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,212 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,891 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,258 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 25,966 نمایش ها
 4. Bird of Prey

  • 9 پاسخ
  • 9,412 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,558 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 18,887 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 14,156 نمایش ها
 5. شتابِ کسب شتاب

  • 7 پاسخ
  • 6,596 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,294 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,201 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,071 نمایش ها
 6. توپخانه لیزری

  • 0 پاسخ
  • 4,906 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 4,770 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,815 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 16,960 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 29,548 نمایش ها
  • 100 پاسخ
  • 36,065 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 22,327 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,221 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 30,119 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 16,720 نمایش ها
 7. بررسی Pitot Tube

  • 4 پاسخ
  • 10,028 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 10,537 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,068 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 18,448 نمایش ها