فناوری هوایی

مطالب مرتبط با انواع فناوریهای کنونی و در حال توسعه صنایع هوافضا
Air force Technologies

166 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 362 پاسخ
  • 63,680 نمایش ها
  • 83 پاسخ
  • 39,282 نمایش ها
  • 96 پاسخ
  • 47,007 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 8,012 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 20,809 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,566 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,903 نمایش ها
 1. "شبحی بر فراز دوزخ "

  • 13 پاسخ
  • 7,449 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 11,387 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 30,218 نمایش ها
 2. یخ زدگی هواپیما

  • 25 پاسخ
  • 22,949 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,105 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,375 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,782 نمایش ها
 3. Northrop Tacit Blue

  • 2 پاسخ
  • 6,596 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,820 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,185 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 11,378 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,297 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 18,969 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,390 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,728 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 11,072 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 8,565 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,918 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 12,149 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,934 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 28,430 نمایش ها
 4. Bird of Prey

  • 9 پاسخ
  • 10,612 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,232 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 21,287 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 16,152 نمایش ها
 5. شتابِ کسب شتاب

  • 7 پاسخ
  • 7,302 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,864 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,734 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,630 نمایش ها
 6. توپخانه لیزری

  • 0 پاسخ
  • 5,504 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,373 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,982 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 18,762 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 32,712 نمایش ها
  • 100 پاسخ
  • 40,648 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 23,753 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,247 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 33,436 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 18,869 نمایش ها
 7. بررسی Pitot Tube

  • 4 پاسخ
  • 10,927 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 11,564 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,973 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 20,519 نمایش ها