فناوری هوایی

مطالب مرتبط با انواع فناوریهای کنونی و در حال توسعه صنایع هوافضا
Air force Technologies

166 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 23 پاسخ
  • 7,992 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,379 نمایش ها
 1. "شبحی بر فراز دوزخ "

  • 13 پاسخ
  • 3,452 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,012 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,178 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,000 نمایش ها
 2. Northrop Tacit Blue

  • 2 پاسخ
  • 2,951 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,164 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,980 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,836 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,969 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,139 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,743 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,971 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,069 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,833 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,613 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,705 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,550 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 17,064 نمایش ها
 3. Bird of Prey

  • 9 پاسخ
  • 5,612 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,866 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,743 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,856 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,798 نمایش ها
 4. شتابِ کسب شتاب

  • 7 پاسخ
  • 3,861 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,751 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,756 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,571 نمایش ها
 5. توپخانه لیزری

  • 0 پاسخ
  • 2,470 نمایش ها
 6. یخ زدگی هواپیما

  • 23 پاسخ
  • 10,896 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 3,473 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,438 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 20,797 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 13,712 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 16,311 نمایش ها
  • 100 پاسخ
  • 18,796 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 18,034 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,442 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 16,545 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,272 نمایش ها
 7. بررسی Pitot Tube

  • 4 پاسخ
  • 7,078 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,481 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,902 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,921 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,522 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,908 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,221 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 15,692 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,857 نمایش ها