فناوری هوایی

مطالب مرتبط با انواع فناوریهای کنونی و در حال توسعه صنایع هوافضا
Air force Technologies

166 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 96 پاسخ
  • 44,443 نمایش ها
  • 354 پاسخ
  • 55,644 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 7,228 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 19,958 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 37,125 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,340 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,597 نمایش ها
 1. "شبحی بر فراز دوزخ "

  • 13 پاسخ
  • 7,164 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 10,778 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 28,807 نمایش ها
 2. یخ زدگی هواپیما

  • 25 پاسخ
  • 21,987 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,561 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,158 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,418 نمایش ها
 3. Northrop Tacit Blue

  • 2 پاسخ
  • 6,369 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,624 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,029 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 10,935 نمایش ها