فناوری هوایی

مطالب مرتبط با انواع فناوریهای کنونی و در حال توسعه صنایع هوافضا
Air force Technologies

167 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 23 پاسخ
  • 7,685 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,277 نمایش ها
 1. "شبحی بر فراز دوزخ "

  • 13 پاسخ
  • 3,379 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,946 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,150 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,932 نمایش ها
 2. Northrop Tacit Blue

  • 2 پاسخ
  • 2,878 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,077 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,922 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,698 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,895 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,945 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,669 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,904 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,927 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,733 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,531 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,575 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,489 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 16,819 نمایش ها
 3. Bird of Prey

  • 9 پاسخ
  • 5,463 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,798 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,523 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,682 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,659 نمایش ها
 4. شتابِ کسب شتاب

  • 7 پاسخ
  • 3,785 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,698 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,700 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,509 نمایش ها
 5. توپخانه لیزری

  • 0 پاسخ
  • 2,419 نمایش ها
 6. یخ زدگی هواپیما

  • 23 پاسخ
  • 10,583 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 3,453 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,415 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 20,512 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 13,531 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 16,019 نمایش ها
  • 100 پاسخ
  • 18,428 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 17,853 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,375 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 16,234 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,103 نمایش ها
 7. بررسی Pitot Tube

  • 4 پاسخ
  • 6,989 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,347 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,820 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,730 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,418 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,788 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,135 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 15,205 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,792 نمایش ها