فناوری هوایی

مطالب مرتبط با انواع فناوریهای کنونی و در حال توسعه صنایع هوافضا
Air force Technologies

166 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 377 پاسخ
  • 67,945 نمایش ها
  • 83 پاسخ
  • 40,023 نمایش ها
  • 96 پاسخ
  • 47,789 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 8,331 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 21,107 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,642 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,004 نمایش ها
 1. "شبحی بر فراز دوزخ "

  • 13 پاسخ
  • 7,598 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 11,559 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 30,694 نمایش ها
 2. یخ زدگی هواپیما

  • 25 پاسخ
  • 23,291 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 6,277 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,501 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,888 نمایش ها
 3. Northrop Tacit Blue

  • 2 پاسخ
  • 6,651 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,899 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,239 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 11,543 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,354 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 19,213 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,481 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,816 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 11,225 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 8,686 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,019 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 12,253 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,003 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 28,732 نمایش ها
 4. Bird of Prey

  • 9 پاسخ
  • 10,727 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,316 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 21,562 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 16,333 نمایش ها
 5. شتابِ کسب شتاب

  • 7 پاسخ
  • 7,379 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,914 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,771 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,676 نمایش ها
 6. توپخانه لیزری

  • 0 پاسخ
  • 5,554 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,553 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,026 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 19,203 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 33,164 نمایش ها
  • 100 پاسخ
  • 41,390 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 24,127 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,496 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 33,888 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 19,110 نمایش ها
 7. بررسی Pitot Tube

  • 4 پاسخ
  • 10,999 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 11,662 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 9,121 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 20,767 نمایش ها