فناوری هوایی

مطالب مرتبط با انواع فناوریهای کنونی و در حال توسعه صنایع هوافضا
Air force Technologies

166 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 23 پاسخ
  • 8,118 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,426 نمایش ها
 1. "شبحی بر فراز دوزخ "

  • 13 پاسخ
  • 3,492 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,038 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,205 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,062 نمایش ها
 2. Northrop Tacit Blue

  • 2 پاسخ
  • 2,978 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,203 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,004 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,920 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,997 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,208 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,777 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,020 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,175 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,899 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,671 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,773 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,575 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 17,161 نمایش ها
 3. Bird of Prey

  • 9 پاسخ
  • 5,705 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,893 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,868 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,898 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,873 نمایش ها
 4. شتابِ کسب شتاب

  • 7 پاسخ
  • 3,886 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,772 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,767 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,594 نمایش ها
 5. توپخانه لیزری

  • 0 پاسخ
  • 2,481 نمایش ها
 6. یخ زدگی هواپیما

  • 23 پاسخ
  • 11,035 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 3,519 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,459 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 20,901 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 13,840 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 16,378 نمایش ها
  • 100 پاسخ
  • 18,947 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 18,232 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,525 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 16,671 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,348 نمایش ها
 7. بررسی Pitot Tube

  • 4 پاسخ
  • 7,121 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,526 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,958 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,975 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,587 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,972 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,266 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 16,017 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,879 نمایش ها