فناوری هوایی

مطالب مرتبط با انواع فناوریهای کنونی و در حال توسعه صنایع هوافضا
Air force Technologies

166 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 23 پاسخ
  • 8,253 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,488 نمایش ها
 1. "شبحی بر فراز دوزخ "

  • 13 پاسخ
  • 3,525 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,057 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,233 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,126 نمایش ها
 2. Northrop Tacit Blue

  • 2 پاسخ
  • 3,015 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,236 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,025 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,014 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,031 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,316 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,802 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,050 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,276 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,963 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,747 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,842 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,598 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 17,285 نمایش ها
 3. Bird of Prey

  • 9 پاسخ
  • 5,784 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,923 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,973 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,948 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,487 نمایش ها
 4. شتابِ کسب شتاب

  • 7 پاسخ
  • 3,922 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,788 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,785 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,617 نمایش ها
 5. توپخانه لیزری

  • 0 پاسخ
  • 2,491 نمایش ها
 6. یخ زدگی هواپیما

  • 23 پاسخ
  • 11,180 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 3,549 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,487 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 20,977 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 13,962 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 16,459 نمایش ها
  • 100 پاسخ
  • 19,084 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 18,459 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,586 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 16,793 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,461 نمایش ها
 7. بررسی Pitot Tube

  • 4 پاسخ
  • 7,176 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,568 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,019 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 11,040 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,647 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,031 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,321 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 16,254 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,923 نمایش ها