فناوری هوایی

مطالب مرتبط با انواع فناوریهای کنونی و در حال توسعه صنایع هوافضا
Air force Technologies

167 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 23 پاسخ
  • 7,220 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,138 نمایش ها
 1. "شبحی بر فراز دوزخ "

  • 13 پاسخ
  • 3,252 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,849 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,111 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,870 نمایش ها
 2. Northrop Tacit Blue

  • 2 پاسخ
  • 2,765 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,924 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,824 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,499 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,785 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,617 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,544 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,791 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,741 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,592 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,404 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,360 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,383 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 16,459 نمایش ها
 3. Bird of Prey

  • 9 پاسخ
  • 5,287 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,701 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,154 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,400 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,477 نمایش ها
 4. شتابِ کسب شتاب

  • 7 پاسخ
  • 3,679 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,602 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,610 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,411 نمایش ها
 5. توپخانه لیزری

  • 0 پاسخ
  • 2,327 نمایش ها
 6. یخ زدگی هواپیما

  • 23 پاسخ
  • 10,176 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 3,430 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,397 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 20,056 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 13,373 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 15,560 نمایش ها
  • 100 پاسخ
  • 17,854 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 17,610 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,301 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 15,682 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,785 نمایش ها
 7. بررسی Pitot Tube

  • 4 پاسخ
  • 6,857 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,134 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,678 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,409 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,257 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,593 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,015 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 14,797 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,678 نمایش ها