فناوری هوایی

مطالب مرتبط با انواع فناوریهای کنونی و در حال توسعه صنایع هوافضا
Air force Technologies

174 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 411 پاسخ
  • 89,590 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 6,776 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,009 نمایش ها
 1. "شبحی بر فراز دوزخ "

  • 13 پاسخ
  • 3,151 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,749 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,087 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,805 نمایش ها
 2. Northrop Tacit Blue

  • 2 پاسخ
  • 2,647 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,795 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,723 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,314 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,677 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,293 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,429 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,664 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,556 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,424 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,279 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,154 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,279 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 16,086 نمایش ها
 3. Bird of Prey

  • 9 پاسخ
  • 5,122 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,595 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,798 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 6,138 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,278 نمایش ها
 4. شتابِ کسب شتاب

  • 7 پاسخ
  • 3,574 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,498 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,513 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,298 نمایش ها
 5. توپخانه لیزری

  • 0 پاسخ
  • 2,231 نمایش ها
 6. یخ زدگی هواپیما

  • 23 پاسخ
  • 9,754 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 3,404 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,373 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 19,566 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 13,204 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 15,082 نمایش ها
  • 100 پاسخ
  • 17,235 نمایش ها
 7. سیستم ایجکت خلبان B-52

  • 2 پاسخ
  • 3,229 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 17,417 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,245 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 15,122 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,454 نمایش ها
 8. بررسی Pitot Tube

  • 4 پاسخ
  • 6,718 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,917 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,519 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 10,067 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,109 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,406 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,886 نمایش ها