فناوری هوایی

مطالب مرتبط با انواع فناوریهای کنونی و در حال توسعه صنایع هوافضا
Air force Technologies

166 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 258 پاسخ
  • 12,046 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,459 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 1,681 نمایش ها
 1. "شبحی بر فراز دوزخ "

  • 13 پاسخ
  • 3,574 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,094 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,261 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,193 نمایش ها
 2. Northrop Tacit Blue

  • 2 پاسخ
  • 3,073 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,293 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,071 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,154 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,073 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,464 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,853 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,124 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,444 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,051 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,874 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,942 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,654 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 17,513 نمایش ها
 3. Bird of Prey

  • 9 پاسخ
  • 5,881 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,976 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,212 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,104 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,126 نمایش ها
 4. شتابِ کسب شتاب

  • 7 پاسخ
  • 3,985 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,838 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,826 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,668 نمایش ها
 5. توپخانه لیزری

  • 0 پاسخ
  • 2,522 نمایش ها
 6. یخ زدگی هواپیما

  • 23 پاسخ
  • 11,421 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 3,579 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,511 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 21,190 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 14,099 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 16,665 نمایش ها
  • 100 پاسخ
  • 19,328 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 18,759 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,662 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 17,121 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,585 نمایش ها
 7. بررسی Pitot Tube

  • 4 پاسخ
  • 7,274 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,680 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,082 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 11,151 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,729 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,111 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,375 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 16,512 نمایش ها