فناوری هوایی

مطالب مرتبط با انواع فناوریهای کنونی و در حال توسعه صنایع هوافضا
Air force Technologies

166 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 359 پاسخ
  • 59,185 نمایش ها
  • 83 پاسخ
  • 38,347 نمایش ها
  • 96 پاسخ
  • 45,631 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 7,588 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 20,366 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,434 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,680 نمایش ها
 1. "شبحی بر فراز دوزخ "

  • 13 پاسخ
  • 7,276 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 11,047 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 29,406 نمایش ها
 2. یخ زدگی هواپیما

  • 25 پاسخ
  • 22,441 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 5,721 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,259 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,596 نمایش ها
 3. Northrop Tacit Blue

  • 2 پاسخ
  • 6,479 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,720 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,096 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 11,139 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 6,198 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 18,527 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,237 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,576 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 10,822 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 8,250 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,788 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,955 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,814 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 27,908 نمایش ها
 4. Bird of Prey

  • 9 پاسخ
  • 10,173 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,127 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 20,844 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 15,909 نمایش ها
 5. شتابِ کسب شتاب

  • 7 پاسخ
  • 7,176 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,778 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,663 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,556 نمایش ها
 6. توپخانه لیزری

  • 0 پاسخ
  • 5,421 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 5,137 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,920 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 18,080 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 32,240 نمایش ها
  • 100 پاسخ
  • 39,775 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 23,211 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,884 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 32,875 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 18,495 نمایش ها
 7. بررسی Pitot Tube

  • 4 پاسخ
  • 10,688 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 11,440 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,736 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 20,180 نمایش ها