فناوری هوایی

مطالب مرتبط با انواع فناوریهای کنونی و در حال توسعه صنایع هوافضا
Air force Technologies

165 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 281 پاسخ
  • 26,394 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,333 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 15,787 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 27,162 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,984 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 15,385 نمایش ها
 1. یخ زدگی هواپیما

  • 25 پاسخ
  • 15,068 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 11,982 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 2,915 نمایش ها
 2. "شبحی بر فراز دوزخ "

  • 13 پاسخ
  • 4,695 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,562 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,651 نمایش ها
 3. Northrop Tacit Blue

  • 2 پاسخ
  • 4,119 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,324 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,944 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,428 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,999 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,423 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,810 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,165 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,908 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,283 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,376 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,690 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,590 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 20,673 نمایش ها
 4. Bird of Prey

  • 9 پاسخ
  • 7,405 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,906 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 13,406 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,468 نمایش ها
 5. شتابِ کسب شتاب

  • 7 پاسخ
  • 4,948 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,717 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,661 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,527 نمایش ها
 6. توپخانه لیزری

  • 0 پاسخ
  • 3,370 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 4,052 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,659 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 15,393 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 21,237 نمایش ها
  • 100 پاسخ
  • 25,222 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 20,540 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,324 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 21,819 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 11,447 نمایش ها
 7. بررسی Pitot Tube

  • 4 پاسخ
  • 8,308 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,445 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,227 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 13,977 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 5,906 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,600 نمایش ها