فناوری هوایی

مطالب مرتبط با انواع فناوریهای کنونی و در حال توسعه صنایع هوافضا
Air force Technologies

166 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 310 پاسخ
  • 36,815 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 1,882 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 14,404 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 27,952 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,009 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,204 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 32,626 نمایش ها
 1. "شبحی بر فراز دوزخ "

  • 13 پاسخ
  • 5,634 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 9,062 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 20,654 نمایش ها
 2. یخ زدگی هواپیما

  • 25 پاسخ
  • 17,752 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 3,907 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,755 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,951 نمایش ها
 3. Northrop Tacit Blue

  • 2 پاسخ
  • 4,988 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,225 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,752 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,412 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,830 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 14,020 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,694 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,071 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,996 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,324 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,333 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,305 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,442 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 23,267 نمایش ها
 4. Bird of Prey

  • 9 پاسخ
  • 8,398 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,729 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 16,146 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 11,753 نمایش ها
 5. شتابِ کسب شتاب

  • 7 پاسخ
  • 5,772 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,507 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,430 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,299 نمایش ها
 6. توپخانه لیزری

  • 0 پاسخ
  • 4,137 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 4,383 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,723 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 16,128 نمایش ها
  • 58 پاسخ
  • 25,367 نمایش ها
  • 100 پاسخ
  • 30,558 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 21,448 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,719 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 25,941 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 14,068 نمایش ها
 7. بررسی Pitot Tube

  • 4 پاسخ
  • 9,161 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 8,993 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 7,167 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 15,909 نمایش ها