هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 249 پاسخ
  • 59,841 نمایش ها
 1. SU-34 FULL BACK

  • 127 پاسخ
  • 45,409 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 11,177 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 17,320 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 9,429 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,186 نمایش ها
 2. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 8,845 نمایش ها
 3. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 3,072 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 21,236 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 8,339 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 13,268 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,589 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,455 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 16,901 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 14,798 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,338 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,779 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,559 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,435 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,336 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,128 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,560 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,631 نمایش ها
 4. XB-70 Valkyrie : اژدهای ناکام

  • 11 پاسخ
  • 9,733 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,311 نمایش ها
 5. FB-22

  • 9 پاسخ
  • 1,622 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,298 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,203 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,146 نمایش ها
 6. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 3,909 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,016 نمایش ها
 7. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 5,518 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,439 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,177 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,052 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,973 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,130 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,033 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,645 نمایش ها
 8. AMXسبکترین جنگنده جهان

  • 5 پاسخ
  • 1,509 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,871 نمایش ها
 9. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 4,118 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,885 نمایش ها
 10. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 5,536 نمایش ها
 11. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 4,138 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,901 نمایش ها
 12. جنگنده سوخو 39

  • 3 پاسخ
  • 4,613 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,919 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,445 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,465 نمایش ها