هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 249 پاسخ
  • 58,675 نمایش ها
 1. SU-34 FULL BACK

  • 123 پاسخ
  • 43,508 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 10,182 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 14,175 نمایش ها
 2. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 8,492 نمایش ها
 3. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 2,814 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 20,611 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 7,173 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,823 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,312 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,187 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 16,450 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 14,452 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 7,169 نمایش ها
 4. بمب افکن روسی Tu-160

  • 25 پاسخ
  • 8,598 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,532 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,329 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,455 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,919 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,041 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,130 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,930 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,369 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,480 نمایش ها
 5. XB-70 Valkyrie : اژدهای ناکام

  • 11 پاسخ
  • 9,204 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,838 نمایش ها
 6. FB-22

  • 9 پاسخ
  • 1,535 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,049 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,952 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,965 نمایش ها
 7. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 3,772 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,767 نمایش ها
 8. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 5,126 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,282 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,065 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,948 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,786 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,010 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,852 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,470 نمایش ها
 9. AMXسبکترین جنگنده جهان

  • 5 پاسخ
  • 1,426 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,769 نمایش ها
 10. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 3,906 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,708 نمایش ها
 11. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 5,169 نمایش ها
 12. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 3,984 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,496 نمایش ها
 13. جنگنده سوخو 39

  • 3 پاسخ
  • 4,357 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,800 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,364 نمایش ها