هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 2 پاسخ
  • 3,401 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,874 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 6,781 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,648 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,344 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,125 نمایش ها
 1. AMXسبکترین جنگنده جهان

  • 5 پاسخ
  • 1,393 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,899 نمایش ها
 2. Blackburn Buccaneer

  • 1 پاسخ
  • 856 نمایش ها
 3. FB-22

  • 9 پاسخ
  • 1,511 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,552 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,326 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,624 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,791 نمایش ها
 4. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 4,982 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 12,984 نمایش ها
 5. P-38 Lightning

  • 0 پاسخ
  • 1,125 نمایش ها
 6. SU-34 FULL BACK

  • 123 پاسخ
  • 42,688 نمایش ها
 7. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 8,189 نمایش ها
 8. XB-70 Valkyrie : اژدهای ناکام

  • 11 پاسخ
  • 8,957 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,542 نمایش ها
 9. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 3,631 نمایش ها
 10. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 3,748 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,642 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 7,109 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,796 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 15,966 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,977 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,224 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 9,689 نمایش ها
 11. بمب افکن B-58 Hustler

  • 1 پاسخ
  • 1,866 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,996 نمایش ها
 12. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 2,609 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,881 نمایش ها
 13. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 4,932 نمایش ها
  • 248 پاسخ
  • 57,450 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,799 نمایش ها
 14. بمب افکن روسی Tu-160

  • 25 پاسخ
  • 8,198 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,043 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,961 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,912 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,570 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,097 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,342 نمایش ها
 15. جنگنده سوخو 39

  • 3 پاسخ
  • 4,303 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 8,902 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,768 نمایش ها
 16. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 3,841 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,757 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,146 نمایش ها