هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 32 پاسخ
  • 16,301 نمایش ها
 1. SU-34 FULL BACK

  • 123 پاسخ
  • 43,929 نمایش ها
 2. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 8,633 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 10,824 نمایش ها
 3. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 2,938 نمایش ها
  • 249 پاسخ
  • 59,193 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,591 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,104 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 7,299 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,813 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,970 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,547 نمایش ها
 4. AMXسبکترین جنگنده جهان

  • 5 پاسخ
  • 1,478 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,119 نمایش ها
 5. Blackburn Buccaneer

  • 1 پاسخ
  • 890 نمایش ها
 6. FB-22

  • 9 پاسخ
  • 1,577 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,694 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,549 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,111 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,990 نمایش ها
 7. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 5,328 نمایش ها
 8. P-38 Lightning

  • 0 پاسخ
  • 1,186 نمایش ها
 9. XB-70 Valkyrie : اژدهای ناکام

  • 11 پاسخ
  • 9,379 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,092 نمایش ها
 10. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 3,823 نمایش ها
 11. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 3,985 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,910 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 7,280 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,060 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 16,641 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,395 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,451 نمایش ها
 12. بمب افکن B-58 Hustler

  • 1 پاسخ
  • 1,935 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,180 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,163 نمایش ها
 13. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 5,307 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,066 نمایش ها
 14. بمب افکن روسی Tu-160

  • 25 پاسخ
  • 8,726 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,828 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,062 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,995 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,773 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,312 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,541 نمایش ها
 15. جنگنده سوخو 39

  • 3 پاسخ
  • 4,443 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,312 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,857 نمایش ها
 16. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 4,048 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,043 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,344 نمایش ها