هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 2 پاسخ
  • 3,509 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,035 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 7,095 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,742 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,716 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,391 نمایش ها
 1. AMXسبکترین جنگنده جهان

  • 5 پاسخ
  • 1,418 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,011 نمایش ها
 2. Blackburn Buccaneer

  • 1 پاسخ
  • 863 نمایش ها
 3. FB-22

  • 9 پاسخ
  • 1,528 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,644 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,445 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,782 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,899 نمایش ها
 4. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 5,121 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 13,386 نمایش ها
 5. P-38 Lightning

  • 0 پاسخ
  • 1,141 نمایش ها
 6. SU-34 FULL BACK

  • 123 پاسخ
  • 43,317 نمایش ها
 7. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 8,421 نمایش ها
 8. XB-70 Valkyrie : اژدهای ناکام

  • 11 پاسخ
  • 9,141 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,842 نمایش ها
 9. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 3,749 نمایش ها
 10. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 3,874 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,814 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 7,147 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,920 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 16,358 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,239 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,339 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 10,076 نمایش ها
 11. بمب افکن B-58 Hustler

  • 1 پاسخ
  • 1,884 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,101 نمایش ها
 12. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 2,755 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,009 نمایش ها
 13. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 5,077 نمایش ها
  • 248 پاسخ
  • 58,014 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,924 نمایش ها
 14. بمب افکن روسی Tu-160

  • 25 پاسخ
  • 8,519 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,426 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,002 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,937 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,683 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,215 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,455 نمایش ها
 15. جنگنده سوخو 39

  • 3 پاسخ
  • 4,339 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,066 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,789 نمایش ها
 16. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 3,954 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,928 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,258 نمایش ها