177 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 216 پاسخ
  • 128,254 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 45,050 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 20,976 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 12,304 نمایش ها
 1. تانک کرار

  • 375 پاسخ
  • 105,555 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 989 نمایش ها
  • 60 پاسخ
  • 31,816 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,541 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,353 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 8,734 نمایش ها
 2. TAM) Tanque Argentino Mediano)

  • 10 پاسخ
  • 3,500 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,176 نمایش ها
 3. تانک مدرن T-90 روسیه

  • 35 پاسخ
  • 14,482 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 16,316 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,623 نمایش ها
 4. تانک T-62

  • 6 پاسخ
  • 6,912 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,887 نمایش ها
  • 130 پاسخ
  • 32,215 نمایش ها
 5. تانک T-80U

  • 4 پاسخ
  • 3,306 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,392 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,322 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,911 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,705 نمایش ها
 6. تانک Type 90 ژاپن

  • 14 پاسخ
  • 5,540 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 17,479 نمایش ها
 7. تانک Type 74 ژاپن

  • 0 پاسخ
  • 2,801 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,582 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,686 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,766 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 8,656 نمایش ها
 8. تانک M-48 Patton

  • 11 پاسخ
  • 5,113 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,529 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,145 نمایش ها
 9. تانک T-54/T-55

  • 11 پاسخ
  • 4,501 نمایش ها
 10. تانک T-80 روسیه

  • 20 پاسخ
  • 10,633 نمایش ها
 11. تانک M60 Patton

  • 12 پاسخ
  • 4,905 نمایش ها
 12. تانک مفهومی PL-01

  • 13 پاسخ
  • 5,369 نمایش ها
 13. Leopard 2A7 آلمان

  • 23 پاسخ
  • 9,310 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,614 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,118 نمایش ها
 14. تانک سبک CV90105 سوئدی

  • 6 پاسخ
  • 3,629 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,691 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,234 نمایش ها
 15. تانک T-72 UA1

  • 1 پاسخ
  • 2,919 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 19,506 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 49,607 نمایش ها
 16. پسر چموش اکراینی-BMT-T72

  • 15 پاسخ
  • 5,545 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 4,995 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,934 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,573 نمایش ها