تانک

MBT , Main battle Tanks & Light Tanks
 

96 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 221 پاسخ
  • 108,668 نمایش ها
  • 1,075 پاسخ
  • 315,313 نمایش ها
  • 690 پاسخ
  • 197,712 نمایش ها
  • 236 پاسخ
  • 81,721 نمایش ها
  • 125 پاسخ
  • 49,308 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 53,860 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,191 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 37,994 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,190 نمایش ها
  • 256 پاسخ
  • 61,196 نمایش ها
  • 265 پاسخ
  • 85,182 نمایش ها
  • 131 پاسخ
  • 40,297 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 38,499 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,514 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 29,933 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 957 نمایش ها
  • 325 پاسخ
  • 85,966 نمایش ها
  • 177 پاسخ
  • 55,826 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,443 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 25,736 نمایش ها
 1. تانک اصلی میدان نبرد تایپ 99

  • 23 پاسخ
  • 16,955 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 17,329 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,189 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 16,986 نمایش ها
 2. تانک اصلی میدان نبرد k1

  • 37 پاسخ
  • 16,458 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 14,316 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,022 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 20,040 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,371 نمایش ها
  • 540 پاسخ
  • 260,768 نمایش ها
 3. تانک اصلی میدان نبرد TAM

  • 10 پاسخ
  • 6,803 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 18,043 نمایش ها
 4. تانک اصلی میدان نبرد Type 90

  • 14 پاسخ
  • 8,289 نمایش ها
 5. تانک Type 74 ژاپن

  • 10 پاسخ
  • 6,597 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 32,939 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,501 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,836 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 43,444 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 8,444 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 66,213 نمایش ها
 6. تانک اصلی میدان نبرد TK-X

  • 23 پاسخ
  • 15,370 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,914 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 11,990 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 18,901 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,682 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 11,207 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,966 نمایش ها
 7. تانک اصلی میدان نبرد MB-3

  • 5 پاسخ
  • 4,863 نمایش ها
 8. تانک سبک Anders

  • 24 پاسخ
  • 11,006 نمایش ها
 9. زره کوب Kanonenjagdpanzer

  • 3 پاسخ
  • 3,205 نمایش ها