تانک

MBT , Main battle Tanks & Light Tanks
 

97 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 264 پاسخ
  • 71,854 نمایش ها
  • 132 پاسخ
  • 48,905 نمایش ها
  • 1,078 پاسخ
  • 334,854 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,247 نمایش ها
  • 692 پاسخ
  • 219,400 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 61,926 نمایش ها
  • 128 پاسخ
  • 58,529 نمایش ها
  • 222 پاسخ
  • 118,666 نمایش ها
  • 236 پاسخ
  • 92,001 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,325 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 44,769 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,326 نمایش ها
  • 265 پاسخ
  • 94,687 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 46,025 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,888 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 35,466 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,517 نمایش ها
  • 325 پاسخ
  • 96,355 نمایش ها
  • 177 پاسخ
  • 63,883 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,991 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 27,342 نمایش ها
 1. تانک اصلی میدان نبرد تایپ 99

  • 23 پاسخ
  • 20,502 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 21,570 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,304 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 21,310 نمایش ها
 2. تانک اصلی میدان نبرد k1

  • 37 پاسخ
  • 20,486 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 17,677 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,464 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 24,297 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,580 نمایش ها
  • 540 پاسخ
  • 273,524 نمایش ها
 3. تانک اصلی میدان نبرد TAM

  • 10 پاسخ
  • 8,164 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 22,131 نمایش ها
 4. تانک اصلی میدان نبرد Type 90

  • 14 پاسخ
  • 9,562 نمایش ها
 5. تانک Type 74 ژاپن

  • 10 پاسخ
  • 7,744 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 38,949 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 16,958 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 10,097 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 49,986 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,632 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 72,780 نمایش ها
 6. تانک اصلی میدان نبرد TK-X

  • 23 پاسخ
  • 18,403 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,949 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,024 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 22,320 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,789 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 14,220 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,997 نمایش ها
 7. تانک اصلی میدان نبرد MB-3

  • 5 پاسخ
  • 5,863 نمایش ها
 8. تانک سبک Anders

  • 24 پاسخ
  • 14,213 نمایش ها