176 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 216 پاسخ
  • 130,653 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 46,783 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 21,824 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 12,542 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,724 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,159 نمایش ها
 1. آشنایی با تانک آلتای ترکیه

  • 34 پاسخ
  • 17,499 نمایش ها
  • 65 پاسخ
  • 35,878 نمایش ها
 2. تانک چلنجر 2

  • 39 پاسخ
  • 15,479 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 9,979 نمایش ها
 3. تانک مدرن T-90 روسیه

  • 38 پاسخ
  • 15,973 نمایش ها
 4. تانک کرار

  • 376 پاسخ
  • 110,238 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,279 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 11,447 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,693 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,542 نمایش ها
 5. TAM) Tanque Argentino Mediano)

  • 10 پاسخ
  • 3,750 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,028 نمایش ها
 6. تانک T-62

  • 6 پاسخ
  • 7,356 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,193 نمایش ها
  • 130 پاسخ
  • 33,548 نمایش ها
 7. تانک T-80U

  • 4 پاسخ
  • 3,650 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 8,153 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,617 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,591 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,834 نمایش ها
 8. تانک Type 90 ژاپن

  • 14 پاسخ
  • 5,780 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 18,468 نمایش ها
 9. تانک Type 74 ژاپن

  • 0 پاسخ
  • 3,046 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,827 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,366 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,058 نمایش ها
 10. تانک M-48 Patton

  • 11 پاسخ
  • 5,479 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,778 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,431 نمایش ها
 11. تانک T-54/T-55

  • 11 پاسخ
  • 4,866 نمایش ها
 12. تانک T-80 روسیه

  • 20 پاسخ
  • 11,485 نمایش ها
 13. تانک M60 Patton

  • 12 پاسخ
  • 5,208 نمایش ها
 14. تانک مفهومی PL-01

  • 13 پاسخ
  • 5,667 نمایش ها
 15. Leopard 2A7 آلمان

  • 23 پاسخ
  • 10,098 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,735 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,759 نمایش ها
 16. تانک سبک CV90105 سوئدی

  • 6 پاسخ
  • 3,895 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,934 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,668 نمایش ها
 17. تانک T-72 UA1

  • 1 پاسخ
  • 3,158 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 20,695 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 51,122 نمایش ها
 18. پسر چموش اکراینی-BMT-T72

  • 15 پاسخ
  • 6,183 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,404 نمایش ها