96 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 658 پاسخ
  • 153,927 نمایش ها
  • 206 پاسخ
  • 59,688 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 23,178 نمایش ها
  • 262 پاسخ
  • 67,266 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,164 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,005 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 24,890 نمایش ها
 1. تانک اصلی میدان نبرد K2

  • 40 پاسخ
  • 11,956 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,605 نمایش ها
  • 205 پاسخ
  • 89,373 نمایش ها
  • 249 پاسخ
  • 44,027 نمایش ها
  • 1,069 پاسخ
  • 281,640 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 34,247 نمایش ها
  • 123 پاسخ
  • 23,706 نمایش ها
  • 308 پاسخ
  • 66,375 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,146 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 25,065 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 39,258 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 12,473 نمایش ها
  • 540 پاسخ
  • 238,222 نمایش ها
 2. تانک اصلی میدان نبرد TAM

  • 10 پاسخ
  • 4,253 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 10,526 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,017 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 19,561 نمایش ها
 3. تانک اصلی میدان نبرد Type 90

  • 14 پاسخ
  • 6,152 نمایش ها
 4. تانک Type 74 ژاپن

  • 10 پاسخ
  • 4,463 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 21,680 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 4,851 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,215 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 31,322 نمایش ها
  • 174 پاسخ
  • 40,646 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,154 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 53,835 نمایش ها
 5. تانک اصلی میدان نبرد TK-X

  • 23 پاسخ
  • 9,890 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,958 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,367 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,909 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 9,715 نمایش ها
 6. تانک اصلی میدان نبرد تایپ 99

  • 20 پاسخ
  • 10,597 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,631 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,763 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,020 نمایش ها
 7. تانک اصلی میدان نبرد MB-3

  • 5 پاسخ
  • 2,950 نمایش ها
 8. تانک سبک Anders

  • 24 پاسخ
  • 5,235 نمایش ها
 9. زره کوب Kanonenjagdpanzer

  • 3 پاسخ
  • 1,518 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,272 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,865 نمایش ها
 10. تانک اصلی میدان نبرد k1

  • 36 پاسخ
  • 9,116 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,516 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 25,109 نمایش ها