تانک

MBT , Main battle Tanks & Light Tanks
 

98 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 337 پاسخ
  • 107,060 نمایش ها
  • 701 پاسخ
  • 237,695 نمایش ها
 1. تانک اصلی میدان نبرد تایپ 99

  • 25 پاسخ
  • 22,934 نمایش ها
  • 1,085 پاسخ
  • 354,058 نمایش ها
  • 268 پاسخ
  • 77,917 نمایش ها
  • 228 پاسخ
  • 125,007 نمایش ها
  • 178 پاسخ
  • 68,491 نمایش ها
  • 140 پاسخ
  • 54,190 نمایش ها
  • 80 پاسخ
  • 47,759 نمایش ها
  • 547 پاسخ
  • 283,481 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 15,463 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,727 نمایش ها
  • 129 پاسخ
  • 62,366 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 48,426 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 499 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,983 نمایش ها
  • 237 پاسخ
  • 97,442 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,687 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 65,018 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,777 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,888 نمایش ها
  • 265 پاسخ
  • 103,301 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 37,123 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 4,295 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,650 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 28,961 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 22,700 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 22,921 نمایش ها
 2. تانک اصلی میدان نبرد k1

  • 37 پاسخ
  • 21,386 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 18,753 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 10,295 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 25,490 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 40,615 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,858 نمایش ها
 3. تانک اصلی میدان نبرد TAM

  • 10 پاسخ
  • 9,030 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 23,192 نمایش ها
 4. تانک اصلی میدان نبرد Type 90

  • 14 پاسخ
  • 10,106 نمایش ها
 5. تانک Type 74 ژاپن

  • 10 پاسخ
  • 8,100 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 18,055 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 10,931 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 52,233 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,934 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 74,610 نمایش ها
 6. تانک اصلی میدان نبرد TK-X

  • 23 پاسخ
  • 19,385 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 11,236 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,666 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 23,559 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,146 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,216 نمایش ها
 7. تانک اصلی میدان نبرد MB-3

  • 5 پاسخ
  • 6,093 نمایش ها