177 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 216 پاسخ
  • 129,631 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 45,912 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 21,413 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 12,423 نمایش ها
 1. تانک مدرن T-90 روسیه

  • 38 پاسخ
  • 15,416 نمایش ها
 2. تانک کرار

  • 376 پاسخ
  • 108,541 نمایش ها
  • 64 پاسخ
  • 34,682 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,144 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 11,021 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,528 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,177 نمایش ها
 3. TAM) Tanque Argentino Mediano)

  • 10 پاسخ
  • 3,630 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 10,585 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 16,740 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,830 نمایش ها
 4. تانک T-62

  • 6 پاسخ
  • 7,197 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,055 نمایش ها
  • 130 پاسخ
  • 32,949 نمایش ها
 5. تانک T-80U

  • 4 پاسخ
  • 3,492 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,808 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,488 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,289 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,764 نمایش ها
 6. تانک Type 90 ژاپن

  • 14 پاسخ
  • 5,673 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 18,010 نمایش ها
 7. تانک Type 74 ژاپن

  • 0 پاسخ
  • 2,933 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,717 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 9,046 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,917 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 9,119 نمایش ها
 8. تانک M-48 Patton

  • 11 پاسخ
  • 5,301 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,664 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,302 نمایش ها
 9. تانک T-54/T-55

  • 11 پاسخ
  • 4,694 نمایش ها
 10. تانک T-80 روسیه

  • 20 پاسخ
  • 11,077 نمایش ها
 11. تانک M60 Patton

  • 12 پاسخ
  • 5,068 نمایش ها
 12. تانک مفهومی PL-01

  • 13 پاسخ
  • 5,539 نمایش ها
 13. Leopard 2A7 آلمان

  • 23 پاسخ
  • 9,738 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,678 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,467 نمایش ها
 14. تانک سبک CV90105 سوئدی

  • 6 پاسخ
  • 3,777 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 2,823 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,430 نمایش ها
 15. تانک T-72 UA1

  • 1 پاسخ
  • 3,050 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 20,162 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 50,321 نمایش ها
 16. پسر چموش اکراینی-BMT-T72

  • 15 پاسخ
  • 5,897 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 5,164 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,084 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,972 نمایش ها