96 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 262 پاسخ
  • 66,366 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 7,899 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 865 نمایش ها
  • 205 پاسخ
  • 58,624 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 24,422 نمایش ها
 1. تانک اصلی میدان نبرد K2

  • 40 پاسخ
  • 11,681 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,372 نمایش ها
  • 205 پاسخ
  • 88,501 نمایش ها
  • 249 پاسخ
  • 43,459 نمایش ها
  • 1,069 پاسخ
  • 279,966 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 33,615 نمایش ها
  • 123 پاسخ
  • 23,254 نمایش ها
  • 307 پاسخ
  • 65,584 نمایش ها
  • 636 پاسخ
  • 146,506 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,862 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 24,721 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 38,685 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 12,270 نمایش ها
  • 540 پاسخ
  • 237,111 نمایش ها
 2. تانک اصلی میدان نبرد TAM

  • 10 پاسخ
  • 4,147 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 10,283 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,914 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 19,283 نمایش ها
 3. تانک اصلی میدان نبرد Type 90

  • 14 پاسخ
  • 6,092 نمایش ها
 4. تانک Type 74 ژاپن

  • 10 پاسخ
  • 4,376 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 21,327 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 4,626 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 22,704 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,097 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 30,892 نمایش ها
  • 174 پاسخ
  • 40,161 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,069 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 53,375 نمایش ها
 5. تانک اصلی میدان نبرد TK-X

  • 23 پاسخ
  • 9,733 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,878 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,160 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,643 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 9,463 نمایش ها
 6. تانک اصلی میدان نبرد تایپ 99

  • 20 پاسخ
  • 10,378 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,525 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,516 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,945 نمایش ها
 7. تانک اصلی میدان نبرد MB-3

  • 5 پاسخ
  • 2,885 نمایش ها
 8. تانک سبک Anders

  • 24 پاسخ
  • 5,016 نمایش ها
 9. زره کوب Kanonenjagdpanzer

  • 3 پاسخ
  • 1,461 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,068 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,800 نمایش ها
 10. تانک اصلی میدان نبرد k1

  • 36 پاسخ
  • 8,948 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,308 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 24,712 نمایش ها