تانک

MBT , Main battle Tanks & Light Tanks
 

96 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 217 پاسخ
  • 103,565 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 34,753 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,898 نمایش ها
  • 127 پاسخ
  • 35,779 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 27,361 نمایش ها
  • 217 پاسخ
  • 73,102 نمایش ها
  • 263 پاسخ
  • 80,296 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 34,541 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 357 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,076 نمایش ها
  • 253 پاسخ
  • 56,302 نمایش ها
  • 325 پاسخ
  • 81,184 نمایش ها
  • 177 پاسخ
  • 52,169 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,831 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 25,037 نمایش ها
 1. تانک اصلی میدان نبرد تایپ 99

  • 23 پاسخ
  • 15,381 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 15,404 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,661 نمایش ها
  • 122 پاسخ
  • 45,400 نمایش ها
 2. تانک اصلی میدان نبرد K2

  • 42 پاسخ
  • 18,604 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 14,969 نمایش ها
  • 677 پاسخ
  • 185,909 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 49,549 نمایش ها
 3. تانک اصلی میدان نبرد k1

  • 37 پاسخ
  • 14,659 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 12,774 نمایش ها
  • 1,063 پاسخ
  • 305,611 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,320 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 18,093 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,815 نمایش ها
  • 540 پاسخ
  • 255,201 نمایش ها
 4. تانک اصلی میدان نبرد TAM

  • 10 پاسخ
  • 6,088 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 16,066 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,501 نمایش ها
 5. تانک اصلی میدان نبرد Type 90

  • 14 پاسخ
  • 7,730 نمایش ها
 6. تانک Type 74 ژاپن

  • 10 پاسخ
  • 6,029 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 30,053 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 10,505 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,172 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 40,337 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,869 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 63,136 نمایش ها
 7. تانک اصلی میدان نبرد TK-X

  • 23 پاسخ
  • 13,974 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 9,418 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 10,563 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 17,380 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,164 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 9,822 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 4,488 نمایش ها
 8. تانک اصلی میدان نبرد MB-3

  • 5 پاسخ
  • 4,369 نمایش ها
 9. تانک سبک Anders

  • 24 پاسخ
  • 9,530 نمایش ها