97 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 210 پاسخ
  • 66,061 نمایش ها
  • 122 پاسخ
  • 40,158 نمایش ها
  • 71 پاسخ
  • 29,714 نمایش ها
  • 310 پاسخ
  • 73,154 نمایش ها
  • 175 پاسخ
  • 46,041 نمایش ها
 1. تانک اصلی میدان نبرد K2

  • 42 پاسخ
  • 15,371 نمایش ها
  • 55 پاسخ
  • 29,175 نمایش ها
  • 211 پاسخ
  • 96,218 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 11,861 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 1,378 نمایش ها
  • 677 پاسخ
  • 172,878 نمایش ها
  • 251 پاسخ
  • 50,084 نمایش ها
  • 125 پاسخ
  • 29,339 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 44,375 نمایش ها
 2. تانک اصلی میدان نبرد k1

  • 37 پاسخ
  • 11,803 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 24,039 نمایش ها
  • 262 پاسخ
  • 73,484 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 10,399 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,793 نمایش ها
  • 1,069 پاسخ
  • 293,349 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,272 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 15,067 نمایش ها
  • 540 پاسخ
  • 246,782 نمایش ها
 3. تانک اصلی میدان نبرد TAM

  • 10 پاسخ
  • 5,088 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 13,158 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,843 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 22,995 نمایش ها
 4. تانک اصلی میدان نبرد Type 90

  • 14 پاسخ
  • 6,909 نمایش ها
 5. تانک Type 74 ژاپن

  • 10 پاسخ
  • 5,217 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 25,730 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 7,520 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,211 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 35,596 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 7,006 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 58,209 نمایش ها
 6. تانک اصلی میدان نبرد TK-X

  • 23 پاسخ
  • 11,846 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,650 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 8,349 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 15,088 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,330 نمایش ها
 7. تانک اصلی میدان نبرد تایپ 99

  • 20 پاسخ
  • 12,661 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,407 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 7,684 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,749 نمایش ها
 8. تانک اصلی میدان نبرد MB-3

  • 5 پاسخ
  • 3,634 نمایش ها
 9. تانک سبک Anders

  • 24 پاسخ
  • 7,221 نمایش ها
 10. زره کوب Kanonenjagdpanzer

  • 3 پاسخ
  • 2,166 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,241 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,525 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 9,646 نمایش ها