تانک

MBT , Main battle Tanks & Light Tanks
 

96 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 261 پاسخ
  • 67,430 نمایش ها
  • 692 پاسخ
  • 210,154 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 58,557 نمایش ها
  • 128 پاسخ
  • 54,647 نمایش ها
  • 222 پاسخ
  • 114,439 نمایش ها
  • 1,075 پاسخ
  • 326,412 نمایش ها
  • 236 پاسخ
  • 87,648 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,380 نمایش ها
  • 78 پاسخ
  • 41,949 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 7,839 نمایش ها
  • 265 پاسخ
  • 90,632 نمایش ها
  • 131 پاسخ
  • 44,910 نمایش ها
  • 68 پاسخ
  • 42,801 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 11,319 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 33,110 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 1,848 نمایش ها
  • 325 پاسخ
  • 91,866 نمایش ها
  • 177 پاسخ
  • 60,415 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,201 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 26,644 نمایش ها
 1. تانک اصلی میدان نبرد تایپ 99

  • 23 پاسخ
  • 18,887 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 19,781 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,804 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 19,480 نمایش ها
 2. تانک اصلی میدان نبرد k1

  • 37 پاسخ
  • 18,764 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 16,281 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,867 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 22,459 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,027 نمایش ها
  • 540 پاسخ
  • 267,904 نمایش ها
 3. تانک اصلی میدان نبرد TAM

  • 10 پاسخ
  • 7,592 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 20,415 نمایش ها
 4. تانک اصلی میدان نبرد Type 90

  • 14 پاسخ
  • 9,017 نمایش ها
 5. تانک Type 74 ژاپن

  • 10 پاسخ
  • 7,280 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 36,506 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 15,049 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,551 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 47,244 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,126 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 70,108 نمایش ها
 6. تانک اصلی میدان نبرد TK-X

  • 23 پاسخ
  • 17,129 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,490 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,762 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 20,883 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,321 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 12,938 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 5,570 نمایش ها
 7. تانک اصلی میدان نبرد MB-3

  • 5 پاسخ
  • 5,441 نمایش ها
 8. تانک سبک Anders

  • 24 پاسخ
  • 12,842 نمایش ها
 9. زره کوب Kanonenjagdpanzer

  • 3 پاسخ
  • 3,813 نمایش ها