97 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 31 پاسخ
  • 10,667 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 912 نمایش ها
  • 207 پاسخ
  • 93,530 نمایش ها
  • 677 پاسخ
  • 166,526 نمایش ها
  • 251 پاسخ
  • 47,622 نمایش ها
  • 125 پاسخ
  • 27,161 نمایش ها
 1. تانک اصلی میدان نبرد K2

  • 41 پاسخ
  • 13,970 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 42,288 نمایش ها
 2. تانک اصلی میدان نبرد k1

  • 37 پاسخ
  • 10,754 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 27,663 نمایش ها
  • 206 پاسخ
  • 62,969 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 23,639 نمایش ها
  • 262 پاسخ
  • 70,750 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 9,489 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,486 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 27,306 نمایش ها
  • 1,069 پاسخ
  • 288,193 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 37,479 نمایش ها
  • 308 پاسخ
  • 70,071 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,844 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 13,960 نمایش ها
  • 540 پاسخ
  • 242,980 نمایش ها
 3. تانک اصلی میدان نبرد TAM

  • 10 پاسخ
  • 4,689 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 12,078 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,521 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 21,574 نمایش ها
 4. تانک اصلی میدان نبرد Type 90

  • 14 پاسخ
  • 6,609 نمایش ها
 5. تانک Type 74 ژاپن

  • 10 پاسخ
  • 4,897 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 24,040 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 6,406 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,781 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 33,863 نمایش ها
  • 174 پاسخ
  • 43,478 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,672 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 56,407 نمایش ها
 6. تانک اصلی میدان نبرد TK-X

  • 23 پاسخ
  • 11,044 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,377 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,546 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 14,219 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 11,241 نمایش ها
 7. تانک اصلی میدان نبرد تایپ 99

  • 20 پاسخ
  • 11,783 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,098 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,914 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,471 نمایش ها
 8. تانک اصلی میدان نبرد MB-3

  • 5 پاسخ
  • 3,360 نمایش ها
 9. تانک سبک Anders

  • 24 پاسخ
  • 6,408 نمایش ها
 10. زره کوب Kanonenjagdpanzer

  • 3 پاسخ
  • 1,901 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 7,445 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,258 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,764 نمایش ها