96 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 673 پاسخ
  • 160,893 نمایش ها
  • 251 پاسخ
  • 46,005 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 9,551 نمایش ها
  • 206 پاسخ
  • 91,457 نمایش ها
  • 125 پاسخ
  • 25,744 نمایش ها
 1. تانک اصلی میدان نبرد K2

  • 41 پاسخ
  • 13,131 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 40,980 نمایش ها
 2. تانک اصلی میدان نبرد k1

  • 37 پاسخ
  • 10,040 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 26,494 نمایش ها
  • 206 پاسخ
  • 61,321 نمایش ها
  • 46 پاسخ
  • 23,393 نمایش ها
  • 262 پاسخ
  • 69,015 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,851 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 1,276 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 26,157 نمایش ها
  • 1,069 پاسخ
  • 284,700 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 35,827 نمایش ها
  • 308 پاسخ
  • 68,192 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,563 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 13,236 نمایش ها
  • 540 پاسخ
  • 240,610 نمایش ها
 3. تانک اصلی میدان نبرد TAM

  • 10 پاسخ
  • 4,492 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 11,315 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 8,281 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 20,593 نمایش ها
 4. تانک اصلی میدان نبرد Type 90

  • 14 پاسخ
  • 6,385 نمایش ها
 5. تانک Type 74 ژاپن

  • 10 پاسخ
  • 4,687 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 22,899 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 5,660 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,476 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 32,625 نمایش ها
  • 174 پاسخ
  • 42,077 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,401 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 55,242 نمایش ها
 6. تانک اصلی میدان نبرد TK-X

  • 23 پاسخ
  • 10,481 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,183 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 7,001 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 13,571 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 10,509 نمایش ها
 7. تانک اصلی میدان نبرد تایپ 99

  • 20 پاسخ
  • 11,203 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,864 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 6,389 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,258 نمایش ها
 8. تانک اصلی میدان نبرد MB-3

  • 5 پاسخ
  • 3,171 نمایش ها
 9. تانک سبک Anders

  • 24 پاسخ
  • 5,852 نمایش ها
 10. زره کوب Kanonenjagdpanzer

  • 3 پاسخ
  • 1,721 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 6,897 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,072 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 8,163 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 26,115 نمایش ها