تانک

MBT , Main battle Tanks & Light Tanks
 

99 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 2 پاسخ
  • 574 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 227,996 نمایش ها
  • 333 پاسخ
  • 101,925 نمایش ها
 1. تانک اصلی میدان نبرد تایپ 99

  • 25 پاسخ
  • 21,418 نمایش ها
  • 1,085 پاسخ
  • 344,226 نمایش ها
  • 268 پاسخ
  • 75,437 نمایش ها
  • 228 پاسخ
  • 121,943 نمایش ها
  • 178 پاسخ
  • 66,318 نمایش ها
  • 140 پاسخ
  • 52,299 نمایش ها
  • 80 پاسخ
  • 46,088 نمایش ها
  • 547 پاسخ
  • 278,565 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 14,955 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 12,388 نمایش ها
  • 129 پاسخ
  • 60,654 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 47,356 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 415 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,712 نمایش ها
  • 237 پاسخ
  • 94,657 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 1,539 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 63,547 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,142 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 8,662 نمایش ها
  • 265 پاسخ
  • 97,044 نمایش ها
  • 54 پاسخ
  • 36,267 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,513 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,427 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 28,234 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 22,089 نمایش ها
  • 31 پاسخ
  • 22,155 نمایش ها
 2. تانک اصلی میدان نبرد k1

  • 37 پاسخ
  • 20,963 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 18,258 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 9,956 نمایش ها
  • 33 پاسخ
  • 24,989 نمایش ها
  • 62 پاسخ
  • 39,697 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,714 نمایش ها
 3. تانک اصلی میدان نبرد TAM

  • 10 پاسخ
  • 8,660 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 22,674 نمایش ها
 4. تانک اصلی میدان نبرد Type 90

  • 14 پاسخ
  • 9,882 نمایش ها
 5. تانک Type 74 ژاپن

  • 10 پاسخ
  • 7,935 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 17,546 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 10,653 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 51,196 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 9,756 نمایش ها
  • 82 پاسخ
  • 73,621 نمایش ها
 6. تانک اصلی میدان نبرد TK-X

  • 23 پاسخ
  • 18,858 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 11,076 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 15,346 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 23,140 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 8,993 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,113 نمایش ها