95 موضوع در این انجمن قرار دارد

 1. تانک اصلی میدان نبرد K2

  • 40 پاسخ
  • 11,416 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 8,220 نمایش ها
  • 205 پاسخ
  • 87,944 نمایش ها
  • 249 پاسخ
  • 43,203 نمایش ها
  • 1,069 پاسخ
  • 278,572 نمایش ها
  • 121 پاسخ
  • 33,167 نمایش ها
  • 123 پاسخ
  • 23,003 نمایش ها
  • 203 پاسخ
  • 57,887 نمایش ها
  • 307 پاسخ
  • 65,157 نمایش ها
  • 261 پاسخ
  • 65,718 نمایش ها
  • 636 پاسخ
  • 144,108 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,559 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 24,519 نمایش ها
  • 69 پاسخ
  • 38,263 نمایش ها
  • 53 پاسخ
  • 23,888 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 12,195 نمایش ها
  • 540 پاسخ
  • 236,373 نمایش ها
 2. تانک اصلی میدان نبرد TAM

  • 10 پاسخ
  • 4,090 نمایش ها
  • 34 پاسخ
  • 10,112 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 7,801 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 19,149 نمایش ها
 3. تانک اصلی میدان نبرد Type 90

  • 14 پاسخ
  • 6,043 نمایش ها
 4. تانک Type 74 ژاپن

  • 10 پاسخ
  • 4,308 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 21,168 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 4,474 نمایش ها
  • 44 پاسخ
  • 22,558 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,989 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 30,702 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 7,603 نمایش ها
  • 174 پاسخ
  • 39,949 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,023 نمایش ها
  • 74 پاسخ
  • 53,016 نمایش ها
 5. تانک اصلی میدان نبرد TK-X

  • 23 پاسخ
  • 9,668 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,810 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 6,028 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 12,478 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 9,364 نمایش ها
 6. تانک اصلی میدان نبرد تایپ 99

  • 20 پاسخ
  • 10,266 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,453 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 5,359 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,891 نمایش ها
 7. تانک اصلی میدان نبرد MB-3

  • 5 پاسخ
  • 2,839 نمایش ها
 8. تانک سبک Anders

  • 24 پاسخ
  • 4,934 نمایش ها
 9. زره کوب Kanonenjagdpanzer

  • 3 پاسخ
  • 1,424 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 5,945 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 2,749 نمایش ها
 10. تانک اصلی میدان نبرد k1

  • 36 پاسخ
  • 8,874 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 7,174 نمایش ها
  • 30 پاسخ
  • 24,384 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,615 نمایش ها