تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  1,996
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  440
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  498
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,143
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,122
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 112 پاسخ
  • 102,058 نمایش ها
  • 484 پاسخ
  • 284,250 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,227 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 216,672 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,666 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 22,001 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 15,969 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 88,955 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,081 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,665 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 3,701 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,320 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 49,457 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,276 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,224 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,242 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 17,252 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,859 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 51,017 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,120 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 24,916 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,615 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 8,580 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 2,347 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 10,879 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 67,283 نمایش ها
 4. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 6,307 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,468 نمایش ها
 5. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 8,555 نمایش ها
 6. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 3,106 نمایش ها
 7. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 6,687 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,332 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,118 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 12,220 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 14,728 نمایش ها
 8. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 4,820 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 3,974 نمایش ها
 9. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 6,274 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,201 نمایش ها
 10. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 5,223 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 2,942 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 16,438 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,101 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 3,716 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,624 نمایش ها
 11. xm29

  • 12 پاسخ
  • 3,637 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 9,016 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,937 نمایش ها
 12. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 2,659 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,275 نمایش ها