تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  2,011
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  441
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  506
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,148
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,154
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 112 پاسخ
  • 107,500 نمایش ها
  • 484 پاسخ
  • 306,034 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 13,551 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 248,943 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,019 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 31,971 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 21,663 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 107,015 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,683 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,004 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 5,385 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,351 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 59,483 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,866 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,854 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,841 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 25,749 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,174 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 60,072 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,666 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 29,275 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,389 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 13,107 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 3,829 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 16,030 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 79,157 نمایش ها
 4. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 8,235 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 14,574 نمایش ها
 5. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 13,547 نمایش ها
 6. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 4,730 نمایش ها
 7. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 11,134 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,015 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,817 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 16,687 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 19,996 نمایش ها
 8. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 6,544 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,623 نمایش ها
 9. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 10,736 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,652 نمایش ها
 10. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 6,907 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,540 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 21,361 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 17,968 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,375 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,183 نمایش ها
 11. xm29

  • 12 پاسخ
  • 5,405 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 10,763 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,285 نمایش ها
 12. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 4,142 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,926 نمایش ها