تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  1,996
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  441
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  498
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,147
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,122
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 112 پاسخ
  • 104,281 نمایش ها
  • 484 پاسخ
  • 290,345 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 10,972 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 226,652 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 2,814 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 23,895 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 17,682 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 96,214 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 9,990 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,774 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 4,130 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,842 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 51,465 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,609 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,615 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,564 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 18,997 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,980 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 53,652 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,453 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 26,778 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,028 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 9,383 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 2,632 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 12,081 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 70,530 نمایش ها
 4. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 6,754 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,539 نمایش ها
 5. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 9,515 نمایش ها
 6. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 3,459 نمایش ها
 7. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 7,495 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,673 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,319 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 14,627 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 15,926 نمایش ها
 8. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 5,198 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 4,297 نمایش ها
 9. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 7,396 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,473 نمایش ها
 10. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 5,550 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 3,250 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,500 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 13,287 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,071 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,959 نمایش ها
 11. xm29

  • 12 پاسخ
  • 3,979 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 9,436 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,124 نمایش ها
 12. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 2,942 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,645 نمایش ها