هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 248 پاسخ
  • 57,977 نمایش ها
 1. SU-34 FULL BACK

  • 123 پاسخ
  • 43,274 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 20,450 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 16,324 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 14,358 نمایش ها
  • 16 پاسخ
  • 13,364 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,690 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,398 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,100 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 10,051 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,006 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,822 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,224 نمایش ها
 2. XB-70 Valkyrie : اژدهای ناکام

  • 11 پاسخ
  • 9,123 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,056 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 8,772 نمایش ها
 3. بمب افکن روسی Tu-160

  • 25 پاسخ
  • 8,492 نمایش ها
 4. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 8,407 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,222 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,435 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 7,144 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 7,075 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,438 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,374 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,331 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,000 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 5,910 نمایش ها
 5. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 5,111 نمایش ها
 6. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 5,068 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,023 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,748 نمایش ها
 7. جنگنده سوخو 39

  • 3 پاسخ
  • 4,337 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,251 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,207 نمایش ها
 8. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 3,947 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 3,915 نمایش ها
 9. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 3,864 نمایش ها
 10. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 3,741 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,724 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,676 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,563 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,500 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,447 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,095 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 2,998 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,916 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,894 نمایش ها
 11. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 2,745 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,736 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,936 نمایش ها