هجومی و بمب افکن

Bomber & Attack Air crafts

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 249 پاسخ
  • 59,100 نمایش ها
 1. SU-34 FULL BACK

  • 123 پاسخ
  • 43,814 نمایش ها
  • 32 پاسخ
  • 16,162 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 10,762 نمایش ها
 2. TU-95 خرس وحشی روسها

  • 9 پاسخ
  • 8,599 نمایش ها
 3. بمب افکن Tu-22M

  • 4 پاسخ
  • 2,924 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 20,790 نمایش ها
  • 27 پاسخ
  • 16,605 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 14,548 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 12,937 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,786 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 11,270 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 10,107 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,062 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,465 نمایش ها
 4. XB-70 Valkyrie : اژدهای ناکام

  • 11 پاسخ
  • 9,340 نمایش ها
  • 14 پاسخ
  • 9,277 نمایش ها
  • 10 پاسخ
  • 9,073 نمایش ها
 5. بمب افکن روسی Tu-160

  • 25 پاسخ
  • 8,696 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 8,375 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 7,647 نمایش ها
  • 26 پاسخ
  • 7,262 نمایش ها
  • 40 پاسخ
  • 7,252 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 6,530 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 6,524 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 6,436 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,140 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 6,040 نمایش ها
 6. Lockheed Senior Peg : طالع نحس

  • 5 پاسخ
  • 5,303 نمایش ها
 7. بمب افکن استراتژیک YB-49

  • 8 پاسخ
  • 5,262 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 5,094 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,863 نمایش ها
 8. جنگنده سوخو 39

  • 3 پاسخ
  • 4,430 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 4,334 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 4,302 نمایش ها
 9. رعد سرخ YAK-25

  • 4 پاسخ
  • 4,039 نمایش ها
  • 9 پاسخ
  • 4,026 نمایش ها
 10. آشنایی با بمب افکن B-47

  • 5 پاسخ
  • 3,969 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 3,850 نمایش ها
 11. YAK-130

  • 8 پاسخ
  • 3,814 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,764 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,650 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,578 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 3,531 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,172 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 3,056 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,044 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 2,979 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,804 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 1,988 نمایش ها