تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  2,011
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  441
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  506
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,148
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,154
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 484 پاسخ
  • 306,035 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 107,502 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 13,552 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 248,943 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 31,972 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 59,484 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 25,751 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 107,015 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 60,072 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 17,969 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 19,998 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 79,158 نمایش ها
 1. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 13,548 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 10,603 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 13,107 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 16,031 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,819 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 21,361 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 14,574 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,683 نمایش ها
 2. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 11,135 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,005 نمایش ها
 3. xm29

  • 12 پاسخ
  • 5,405 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,623 نمایش ها
 4. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 8,235 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,015 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 2,872 نمایش ها
 5. معرفی سلاح های انفرادی

  • 10 پاسخ
  • 7,997 نمایش ها
 6. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 6,907 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,352 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,668 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,540 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 4,219 نمایش ها
 7. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 6,544 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 21,664 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,389 نمایش ها
 8. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 29,275 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,842 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,174 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,376 نمایش ها
 9. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 10,736 نمایش ها
 10. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 4,730 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,855 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,866 نمایش ها
 11. XM29 یا M29 گران و بی خود

  • 1 پاسخ
  • 4,142 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 6,251 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 10,763 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,019 نمایش ها
 12. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 5,385 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,926 نمایش ها