تجهیزات و تسلیحات انفرادی

مطالب مرتبط با انواع تسلیحات و لوازم انفرادی
Infantry Weapons & Equipment

زیر انجمن ها

 1. سلاح های هجومی

  در این بخش اسلحه های هجومی معرفی و بررسی می شوند
  Battle Rifle

  2,011
  ارسال ها
 2. تیربارها

  در این بخش انواع تیربارها معرفی می شوند
  Machine Gun

  441
  ارسال ها
 3. مسلسل های دستی

  در این بخش انواع مسلسل های دستی معرفی می شوند
  SubMachine Gun

  506
  ارسال ها
 4. پیستول ها و رولورها

  در این بخش انواع سلاح های کمری معرفی می شوند
  Hand Gun , Pistols & Revolvers

  631
  ارسال ها
 5. سلاح های تک تیر اندازی

  در این بخش انواع سلاح های دقیق زن و تک تیرانداز معرفی می شوند
  Sniper Rifles

  1,148
  ارسال ها
 6. شاتگان ها

  در این بخش انواع مدلهای مختلف شات گان ها معرفی می شوند
  ShotGuns

  285
  ارسال ها
 7. نارنجک انداز ها

  در این بخش انواع سلاح های نازنجک انداز معرفی می شوند
  Grenade Launchers

  117
  ارسال ها
 8. سایر تجهیزات انفرادی

  در این بخش سایر تجهیزات رزمی انفرادی از قبیل جلیقه های ضد گلوله ، کاردهای سنگری و ... معرفی می شوند
  Other Infantry Gear

  1,154
  ارسال ها

60 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 5 پاسخ
  • 13,550 نمایش ها
  • 112 پاسخ
  • 107,500 نمایش ها
  • 484 پاسخ
  • 306,031 نمایش ها
 1. اسلحه ی هجومی بولپاپ SAR-21

  • 1 پاسخ
  • 5,384 نمایش ها
  • 8 پاسخ
  • 6,351 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,865 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,853 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,841 نمایش ها
  • 47 پاسخ
  • 25,749 نمایش ها
  • 695 پاسخ
  • 248,940 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 3,018 نمایش ها
  • 13 پاسخ
  • 3,003 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,174 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,666 نمایش ها
 2. تفنگ Winchester 70

  • 5 پاسخ
  • 29,275 نمایش ها
  • 37 پاسخ
  • 60,072 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 7,388 نمایش ها
  • 73 پاسخ
  • 59,483 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 13,107 نمایش ها
 3. معرفي MK22 SPT RFL 22 LR Rifle

  • 0 پاسخ
  • 3,829 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 16,029 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 13,681 نمایش ها
  • 28 پاسخ
  • 79,157 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 14,572 نمایش ها
 4. تفنگ فیل 44/Lahti L-39

  • 27 پاسخ
  • 13,547 نمایش ها
 5. الهه سحر و جادو : Mini-Hecate

  • 2 پاسخ
  • 4,729 نمایش ها
 6. جعبه سیاه تفنگ

  • 15 پاسخ
  • 11,133 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 6,014 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 16,687 نمایش ها
 7. STEYR IWS2000

  • 12 پاسخ
  • 8,235 نمایش ها
 8. تجهيزات انفرادي

  • 3 پاسخ
  • 10,736 نمایش ها
  • 12 پاسخ
  • 5,622 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,652 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 31,971 نمایش ها
 9. Agram 2000 (Croatia)

  • 9 پاسخ
  • 6,906 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,539 نمایش ها
  • 29 پاسخ
  • 19,996 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,182 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 5,374 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 6,817 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,285 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 21,360 نمایش ها
  • 1 پاسخ
  • 10,763 نمایش ها
  • 38 پاسخ
  • 107,014 نمایش ها
  • 25 پاسخ
  • 10,603 نمایش ها
  • 36 پاسخ
  • 17,968 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,668 نمایش ها
 10. xm29

  • 12 پاسخ
  • 5,405 نمایش ها
 11. بلاندرباس Blunderbuss

  • 6 پاسخ
  • 6,544 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 21,663 نمایش ها