مقایسه هواپیماها

Military Air Planes Comparison

58 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 17 پاسخ
  • 17,747 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 13,241 نمایش ها
 1. Su-30MKI or MiG-35

  • 40 پاسخ
  • 30,146 نمایش ها
 2. Su-24 در برابر F-15s

  • 18 پاسخ
  • 23,918 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 16,485 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 16,411 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,946 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 14,124 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 38,176 نمایش ها
 3. مقایسه سوخو 25 با آ -۱۰

  • 38 پاسخ
  • 21,536 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 50,952 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 21,954 نمایش ها
 4. سوخوي T-50 يا F-22 ؟

  • 5 پاسخ
  • 18,729 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,228 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 17,648 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 47,900 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,250 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 20,920 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 12,350 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,734 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 20,248 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,388 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,612 نمایش ها
 5. نبرد بین F_4 و F_5

  • 6 پاسخ
  • 9,868 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 20,655 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,700 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,568 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 37,754 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,021 نمایش ها
 6. مقایسه پاتیروت و SA21

  • 3 پاسخ
  • 3,288 نمایش ها
 7. موشک ماترا یا آرچر

  • 2 پاسخ
  • 6,973 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,559 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 34,952 نمایش ها
 8. میگ 35یا یوروفایتر تایفون

  • 40 پاسخ
  • 17,686 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,809 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 13,482 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 12,217 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,659 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,890 نمایش ها
 9. F-100 , F-101, F-102

  • 3 پاسخ
  • 2,458 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,483 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,598 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,579 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,222 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 10,537 نمایش ها
 10. اف14 يا ميگ31

  • 62 پاسخ
  • 20,379 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,216 نمایش ها
 11. Su-25 یا A-10

  • 13 پاسخ
  • 2,167 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,618 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,828 نمایش ها