مقایسه هواپیماها

Military Air Planes Comparison

57 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 106 پاسخ
  • 54,107 نمایش ها
  • 144 پاسخ
  • 40,639 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 18,496 نمایش ها
 1. Su-24 در برابر F-15s

  • 18 پاسخ
  • 24,226 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 16,890 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 17,075 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 13,542 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 14,586 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 39,324 نمایش ها
 2. مقایسه سوخو 25 با آ -۱۰

  • 38 پاسخ
  • 22,262 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 51,756 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 22,796 نمایش ها
 3. سوخوي T-50 يا F-22 ؟

  • 5 پاسخ
  • 19,166 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,646 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 18,379 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 51,006 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,473 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 21,592 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 12,772 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,979 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,699 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,774 نمایش ها
 4. نبرد بین F_4 و F_5

  • 6 پاسخ
  • 10,971 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 21,419 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,028 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,729 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 38,645 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,364 نمایش ها
 5. مقایسه پاتیروت و SA21

  • 3 پاسخ
  • 3,414 نمایش ها
 6. موشک ماترا یا آرچر

  • 2 پاسخ
  • 7,207 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,062 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 36,751 نمایش ها
 7. میگ 35یا یوروفایتر تایفون

  • 40 پاسخ
  • 18,148 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,937 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 14,007 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 12,701 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,747 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,969 نمایش ها
 8. F-100 , F-101, F-102

  • 3 پاسخ
  • 2,570 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,750 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,699 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,892 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,424 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 10,788 نمایش ها
 9. اف14 يا ميگ31

  • 62 پاسخ
  • 20,996 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,314 نمایش ها
 10. Su-25 یا A-10

  • 13 پاسخ
  • 2,297 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,708 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 5,125 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,575 نمایش ها