مقایسه هواپیماها

Military Air Planes Comparison

58 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 17 پاسخ
  • 17,427 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 12,872 نمایش ها
 1. Su-30MKI or MiG-35

  • 40 پاسخ
  • 29,828 نمایش ها
 2. Su-24 در برابر F-15s

  • 18 پاسخ
  • 23,730 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 16,314 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 16,128 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,688 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 14,061 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 37,738 نمایش ها
 3. مقایسه سوخو 25 با آ -۱۰

  • 38 پاسخ
  • 21,274 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 50,614 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 21,596 نمایش ها
 4. سوخوي T-50 يا F-22 ؟

  • 5 پاسخ
  • 18,588 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,061 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 17,320 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 46,970 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,175 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 20,589 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 12,178 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,671 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 20,134 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,219 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,551 نمایش ها
 5. نبرد بین F_4 و F_5

  • 6 پاسخ
  • 9,663 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 20,496 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,575 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,506 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 37,448 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,865 نمایش ها
 6. مقایسه پاتیروت و SA21

  • 3 پاسخ
  • 3,229 نمایش ها
 7. موشک ماترا یا آرچر

  • 2 پاسخ
  • 6,892 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,448 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 34,487 نمایش ها
 8. میگ 35یا یوروفایتر تایفون

  • 40 پاسخ
  • 17,469 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,750 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 13,281 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 11,961 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,608 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,842 نمایش ها
 9. F-100 , F-101, F-102

  • 3 پاسخ
  • 2,408 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,335 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,522 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,477 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,164 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 10,385 نمایش ها
 10. اف14 يا ميگ31

  • 62 پاسخ
  • 20,094 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,167 نمایش ها
 11. Su-25 یا A-10

  • 13 پاسخ
  • 2,111 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,570 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,682 نمایش ها