مقایسه هواپیماها

Military Air Planes Comparison

55 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 145 پاسخ
  • 65,030 نمایش ها
  • 106 پاسخ
  • 79,273 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 27,757 نمایش ها
 1. Su-24 در برابر F-15s

  • 18 پاسخ
  • 32,755 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 25,748 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 31,648 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 25,599 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 16,822 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 59,707 نمایش ها
 2. مقایسه سوخو 25 با آ -۱۰

  • 38 پاسخ
  • 34,321 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 71,531 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 41,797 نمایش ها
 3. سوخوي T-50 يا F-22 ؟

  • 5 پاسخ
  • 22,542 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 21,506 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 36,209 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 74,441 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,772 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 39,605 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 21,719 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 12,970 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 18,962 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,874 نمایش ها
 4. نبرد بین F_4 و F_5

  • 6 پاسخ
  • 22,173 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 25,870 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 21,217 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,789 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 53,862 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 17,931 نمایش ها
 5. مقایسه پاتیروت و SA21

  • 3 پاسخ
  • 6,222 نمایش ها
 6. موشک ماترا یا آرچر

  • 2 پاسخ
  • 10,160 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 53,148 نمایش ها
 7. میگ 35یا یوروفایتر تایفون

  • 40 پاسخ
  • 29,896 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,715 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 23,667 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 24,593 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,563 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,644 نمایش ها
 8. F-100 , F-101, F-102

  • 3 پاسخ
  • 5,429 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 16,062 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,077 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 11,079 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,285 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 19,340 نمایش ها
 9. اف14 يا ميگ31

  • 62 پاسخ
  • 38,620 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,988 نمایش ها
 10. Su-25 یا A-10

  • 13 پاسخ
  • 5,482 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,636 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,585 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,130 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,530 نمایش ها