مقایسه هواپیماها

Military Air Planes Comparison

58 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 17 پاسخ
  • 18,113 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 13,522 نمایش ها
 1. Su-30MKI or MiG-35

  • 40 پاسخ
  • 30,675 نمایش ها
 2. Su-24 در برابر F-15s

  • 18 پاسخ
  • 24,008 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 16,620 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 16,630 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 13,097 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 14,263 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 38,546 نمایش ها
 3. مقایسه سوخو 25 با آ -۱۰

  • 38 پاسخ
  • 21,748 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 51,150 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 22,196 نمایش ها
 4. سوخوي T-50 يا F-22 ؟

  • 5 پاسخ
  • 18,885 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,370 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 17,842 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 49,066 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,337 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 21,112 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 12,488 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,823 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 20,503 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,487 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,660 نمایش ها
 5. نبرد بین F_4 و F_5

  • 6 پاسخ
  • 10,323 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 20,956 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,802 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,606 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 38,022 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,108 نمایش ها
 6. مقایسه پاتیروت و SA21

  • 3 پاسخ
  • 3,331 نمایش ها
 7. موشک ماترا یا آرچر

  • 2 پاسخ
  • 7,046 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,664 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 35,720 نمایش ها
 8. میگ 35یا یوروفایتر تایفون

  • 40 پاسخ
  • 17,845 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,854 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 13,671 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 12,361 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,685 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,913 نمایش ها
 9. F-100 , F-101, F-102

  • 3 پاسخ
  • 2,492 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,561 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,630 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,692 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,290 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 10,616 نمایش ها
 10. اف14 يا ميگ31

  • 62 پاسخ
  • 20,538 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,241 نمایش ها
 11. Su-25 یا A-10

  • 13 پاسخ
  • 2,210 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,644 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,901 نمایش ها