مقایسه هواپیماها

Military Air Planes Comparison

57 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 106 پاسخ
  • 56,167 نمایش ها
  • 144 پاسخ
  • 42,500 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 19,253 نمایش ها
 1. Su-24 در برابر F-15s

  • 18 پاسخ
  • 24,930 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 17,630 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 18,288 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 14,559 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 14,777 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 40,904 نمایش ها
 2. مقایسه سوخو 25 با آ -۱۰

  • 38 پاسخ
  • 23,233 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 53,211 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 24,277 نمایش ها
 3. سوخوي T-50 يا F-22 ؟

  • 5 پاسخ
  • 19,521 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 13,357 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 19,794 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 53,185 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,753 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 23,044 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 13,501 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 10,246 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 11,378 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,035 نمایش ها
 4. نبرد بین F_4 و F_5

  • 6 پاسخ
  • 11,713 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 21,813 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 12,765 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,003 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 40,034 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,056 نمایش ها
 5. مقایسه پاتیروت و SA21

  • 3 پاسخ
  • 3,645 نمایش ها
 6. موشک ماترا یا آرچر

  • 2 پاسخ
  • 7,471 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 10,728 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 38,177 نمایش ها
 7. میگ 35یا یوروفایتر تایفون

  • 40 پاسخ
  • 19,087 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,168 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 14,792 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 13,683 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,989 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,192 نمایش ها
 8. F-100 , F-101, F-102

  • 3 پاسخ
  • 2,812 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 8,420 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,065 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,171 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,672 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 11,468 نمایش ها
 9. اف14 يا ميگ31

  • 62 پاسخ
  • 22,379 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,548 نمایش ها
 10. Su-25 یا A-10

  • 13 پاسخ
  • 2,535 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,948 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 5,815 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,835 نمایش ها