مقایسه هواپیماها

Military Air Planes Comparison

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 17 پاسخ
  • 16,513 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 15,611 نمایش ها
 1. Su-30MKI or MiG-35

  • 40 پاسخ
  • 28,620 نمایش ها
 2. Su-24 در برابر F-15s

  • 18 پاسخ
  • 23,127 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 15,697 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 15,088 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 11,774 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 13,919 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 36,254 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 11,151 نمایش ها
 3. مقایسه سوخو 25 با آ -۱۰

  • 38 پاسخ
  • 20,398 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 49,289 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 20,375 نمایش ها
 4. سوخوي T-50 يا F-22 ؟

  • 5 پاسخ
  • 18,176 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,400 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 16,089 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 44,309 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 12,341 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,917 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 19,359 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 11,508 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,406 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 19,751 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,535 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,291 نمایش ها
 5. نبرد بین F_4 و F_5

  • 6 پاسخ
  • 8,997 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 19,971 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,067 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,294 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 18,552 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 36,286 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,248 نمایش ها
 6. مقایسه پاتیروت و SA21

  • 3 پاسخ
  • 3,010 نمایش ها
 7. موشک ماترا یا آرچر

  • 2 پاسخ
  • 6,623 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,946 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 32,928 نمایش ها
 8. میگ 35یا یوروفایتر تایفون

  • 40 پاسخ
  • 16,624 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,532 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 12,544 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 11,117 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,400 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,642 نمایش ها
 9. F-100 , F-101, F-102

  • 3 پاسخ
  • 2,195 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 6,753 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,226 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,099 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,914 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 9,820 نمایش ها
 10. اف14 يا ميگ31

  • 62 پاسخ
  • 18,904 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,952 نمایش ها