مقایسه هواپیماها

Military Air Planes Comparison

55 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 145 پاسخ
  • 63,611 نمایش ها
  • 106 پاسخ
  • 77,360 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 27,345 نمایش ها
 1. Su-24 در برابر F-15s

  • 18 پاسخ
  • 32,492 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 25,524 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 31,188 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 25,232 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 16,513 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 58,893 نمایش ها
 2. مقایسه سوخو 25 با آ -۱۰

  • 38 پاسخ
  • 33,805 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 70,638 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 41,026 نمایش ها
 3. سوخوي T-50 يا F-22 ؟

  • 5 پاسخ
  • 22,377 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 21,147 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 35,547 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 71,661 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,600 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 38,910 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 21,386 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 12,904 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 18,747 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,745 نمایش ها
 4. نبرد بین F_4 و F_5

  • 6 پاسخ
  • 20,715 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 25,430 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 20,918 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,678 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 53,266 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 17,599 نمایش ها
 5. مقایسه پاتیروت و SA21

  • 3 پاسخ
  • 6,125 نمایش ها
 6. موشک ماترا یا آرچر

  • 2 پاسخ
  • 10,064 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 51,281 نمایش ها
 7. میگ 35یا یوروفایتر تایفون

  • 40 پاسخ
  • 29,496 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,638 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 23,264 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 24,183 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,463 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,577 نمایش ها
 8. F-100 , F-101, F-102

  • 3 پاسخ
  • 5,316 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 15,819 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,015 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 10,893 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,185 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 19,048 نمایش ها
 9. اف14 يا ميگ31

  • 62 پاسخ
  • 37,787 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,920 نمایش ها
 10. Su-25 یا A-10

  • 13 پاسخ
  • 5,284 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,559 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,465 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 5,032 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,467 نمایش ها