مقایسه هواپیماها

Military Air Planes Comparison

61 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 17 پاسخ
  • 16,119 نمایش ها
  • 43 پاسخ
  • 15,081 نمایش ها
 1. Su-30MKI or MiG-35

  • 40 پاسخ
  • 28,064 نمایش ها
 2. Su-24 در برابر F-15s

  • 18 پاسخ
  • 22,819 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 15,371 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 14,611 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 11,342 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 13,837 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 35,511 نمایش ها
  • 51 پاسخ
  • 10,669 نمایش ها
 3. مقایسه سوخو 25 با آ -۱۰

  • 38 پاسخ
  • 19,976 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 48,644 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 19,737 نمایش ها
 4. سوخوي T-50 يا F-22 ؟

  • 5 پاسخ
  • 17,999 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,080 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 15,498 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 43,223 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 12,229 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 4,797 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 18,781 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 11,205 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,274 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 19,582 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,194 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,171 نمایش ها
 5. نبرد بین F_4 و F_5

  • 6 پاسخ
  • 8,640 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 19,730 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 10,859 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,187 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 18,217 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 35,695 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 7,932 نمایش ها
 6. مقایسه پاتیروت و SA21

  • 3 پاسخ
  • 2,906 نمایش ها
 7. موشک ماترا یا آرچر

  • 2 پاسخ
  • 6,497 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 8,739 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 32,189 نمایش ها
 8. میگ 35یا یوروفایتر تایفون

  • 40 پاسخ
  • 16,211 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,438 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 12,178 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 10,720 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,294 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,547 نمایش ها
 9. F-100 , F-101, F-102

  • 3 پاسخ
  • 2,094 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 6,473 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,100 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 6,928 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 2,800 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 9,540 نمایش ها
 10. اف14 يا ميگ31

  • 62 پاسخ
  • 18,353 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,847 نمایش ها