مقایسه هواپیماها

Military Air Planes Comparison

58 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 77 پاسخ
  • 15,926 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 18,378 نمایش ها
 1. Su-30MKI or MiG-35

  • 44 پاسخ
  • 31,139 نمایش ها
 2. Su-24 در برابر F-15s

  • 18 پاسخ
  • 24,140 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 16,810 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 16,936 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 13,404 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 14,474 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 39,023 نمایش ها
 3. مقایسه سوخو 25 با آ -۱۰

  • 38 پاسخ
  • 22,135 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 51,574 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 22,609 نمایش ها
 4. سوخوي T-50 يا F-22 ؟

  • 5 پاسخ
  • 19,064 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,568 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 18,217 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 50,123 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,421 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 21,432 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 12,679 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,918 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 20,748 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,643 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,730 نمایش ها
 5. نبرد بین F_4 و F_5

  • 6 پاسخ
  • 10,683 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 21,261 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,954 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,673 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 38,418 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,266 نمایش ها
 6. مقایسه پاتیروت و SA21

  • 3 پاسخ
  • 3,380 نمایش ها
 7. موشک ماترا یا آرچر

  • 2 پاسخ
  • 7,169 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,966 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 36,352 نمایش ها
 8. میگ 35یا یوروفایتر تایفون

  • 40 پاسخ
  • 18,045 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,916 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 13,868 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 12,598 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,724 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,951 نمایش ها
 9. F-100 , F-101, F-102

  • 3 پاسخ
  • 2,545 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,688 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,685 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,825 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,379 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 10,739 نمایش ها
 10. اف14 يا ميگ31

  • 62 پاسخ
  • 20,864 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,297 نمایش ها
 11. Su-25 یا A-10

  • 13 پاسخ
  • 2,263 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,681 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 5,042 نمایش ها