مقایسه هواپیماها

Military Air Planes Comparison

55 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 145 پاسخ
  • 52,242 نمایش ها
  • 106 پاسخ
  • 66,661 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 23,039 نمایش ها
 1. Su-24 در برابر F-15s

  • 18 پاسخ
  • 28,618 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 21,492 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 24,511 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 19,838 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 15,676 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 49,643 نمایش ها
 2. مقایسه سوخو 25 با آ -۱۰

  • 38 پاسخ
  • 28,453 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 61,097 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 32,311 نمایش ها
 3. سوخوي T-50 يا F-22 ؟

  • 5 پاسخ
  • 21,014 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 17,141 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 27,470 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 62,685 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,151 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 30,729 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 17,347 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 11,548 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 14,984 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,358 نمایش ها
 4. نبرد بین F_4 و F_5

  • 6 پاسخ
  • 15,849 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 23,437 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 16,509 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,313 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 46,629 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 13,719 نمایش ها
 5. مقایسه پاتیروت و SA21

  • 3 پاسخ
  • 4,834 نمایش ها
 6. موشک ماترا یا آرچر

  • 2 پاسخ
  • 8,749 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 44,179 نمایش ها
 7. میگ 35یا یوروفایتر تایفون

  • 40 پاسخ
  • 24,208 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,372 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 18,912 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 18,860 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,174 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,340 نمایش ها
 8. F-100 , F-101, F-102

  • 3 پاسخ
  • 4,006 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 12,019 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,944 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,500 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 4,913 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 15,178 نمایش ها
 9. اف14 يا ميگ31

  • 62 پاسخ
  • 29,883 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,687 نمایش ها
 10. Su-25 یا A-10

  • 13 پاسخ
  • 3,867 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,220 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,120 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,868 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,195 نمایش ها