مقایسه هواپیماها

Military Air Planes Comparison

55 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 145 پاسخ
  • 60,306 نمایش ها
  • 106 پاسخ
  • 74,109 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 26,108 نمایش ها
 1. Su-24 در برابر F-15s

  • 18 پاسخ
  • 31,393 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 24,323 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 29,258 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 23,698 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 16,241 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 56,009 نمایش ها
 2. مقایسه سوخو 25 با آ -۱۰

  • 38 پاسخ
  • 32,284 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 68,104 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 38,615 نمایش ها
 3. سوخوي T-50 يا F-22 ؟

  • 5 پاسخ
  • 21,980 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 19,979 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 33,143 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 68,948 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,155 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 36,609 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 20,208 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 12,497 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 17,657 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,339 نمایش ها
 4. نبرد بین F_4 و F_5

  • 6 پاسخ
  • 19,493 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 24,805 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 19,593 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,272 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 51,361 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 16,518 نمایش ها
 5. مقایسه پاتیروت و SA21

  • 3 پاسخ
  • 5,750 نمایش ها
 6. موشک ماترا یا آرچر

  • 2 پاسخ
  • 9,675 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 49,121 نمایش ها
 7. میگ 35یا یوروفایتر تایفون

  • 40 پاسخ
  • 27,980 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,259 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 22,049 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 22,654 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,082 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,222 نمایش ها
 8. F-100 , F-101, F-102

  • 3 پاسخ
  • 4,933 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 14,746 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 7,427 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 10,497 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,816 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 17,894 نمایش ها
 9. اف14 يا ميگ31

  • 62 پاسخ
  • 35,489 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,567 نمایش ها
 10. Su-25 یا A-10

  • 13 پاسخ
  • 4,876 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,171 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,067 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,304 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,092 نمایش ها