مقایسه هواپیماها

Military Air Planes Comparison

55 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 145 پاسخ
  • 54,825 نمایش ها
  • 106 پاسخ
  • 69,263 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 24,030 نمایش ها
 1. Su-24 در برابر F-15s

  • 18 پاسخ
  • 29,570 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 22,451 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 26,083 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 21,139 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 15,876 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 51,791 نمایش ها
 2. مقایسه سوخو 25 با آ -۱۰

  • 38 پاسخ
  • 29,756 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 63,093 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 34,313 نمایش ها
 3. سوخوي T-50 يا F-22 ؟

  • 5 پاسخ
  • 21,335 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 18,131 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 29,421 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 64,744 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 7,489 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 32,611 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 18,327 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 11,877 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 15,902 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,711 نمایش ها
 4. نبرد بین F_4 و F_5

  • 6 پاسخ
  • 16,812 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 23,964 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 17,496 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 6,639 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 48,203 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 14,668 نمایش ها
 5. مقایسه پاتیروت و SA21

  • 3 پاسخ
  • 5,150 نمایش ها
 6. موشک ماترا یا آرچر

  • 2 پاسخ
  • 9,071 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 45,834 نمایش ها
 7. میگ 35یا یوروفایتر تایفون

  • 40 پاسخ
  • 25,492 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,675 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 19,987 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 20,136 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,484 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,640 نمایش ها
 8. F-100 , F-101, F-102

  • 3 پاسخ
  • 4,317 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 12,937 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 6,437 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 9,854 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 5,230 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 16,092 نمایش ها
 9. اف14 يا ميگ31

  • 62 پاسخ
  • 31,825 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,985 نمایش ها
 10. Su-25 یا A-10

  • 13 پاسخ
  • 4,210 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,543 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 4,448 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 3,342 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,500 نمایش ها