مقایسه هواپیماها

Military Air Planes Comparison

58 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 17 پاسخ
  • 18,004 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 13,375 نمایش ها
 1. Su-30MKI or MiG-35

  • 40 پاسخ
  • 30,397 نمایش ها
 2. Su-24 در برابر F-15s

  • 18 پاسخ
  • 23,966 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 16,559 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 16,532 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 13,029 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 14,189 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 38,352 نمایش ها
 3. مقایسه سوخو 25 با آ -۱۰

  • 38 پاسخ
  • 21,640 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 51,043 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 22,058 نمایش ها
 4. سوخوي T-50 يا F-22 ؟

  • 5 پاسخ
  • 18,804 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 12,300 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 17,744 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 48,544 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,299 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 21,016 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 12,421 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,777 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 20,380 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 10,436 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,638 نمایش ها
 5. نبرد بین F_4 و F_5

  • 6 پاسخ
  • 10,082 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 20,815 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,747 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,587 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 37,876 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 9,067 نمایش ها
 6. مقایسه پاتیروت و SA21

  • 3 پاسخ
  • 3,310 نمایش ها
 7. موشک ماترا یا آرچر

  • 2 پاسخ
  • 7,011 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,601 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 35,369 نمایش ها
 8. میگ 35یا یوروفایتر تایفون

  • 40 پاسخ
  • 17,764 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,833 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 13,586 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 12,292 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,673 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,900 نمایش ها
 9. F-100 , F-101, F-102

  • 3 پاسخ
  • 2,473 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,516 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,613 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,641 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,265 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 10,580 نمایش ها
 10. اف14 يا ميگ31

  • 62 پاسخ
  • 20,456 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,229 نمایش ها
 11. Su-25 یا A-10

  • 13 پاسخ
  • 2,187 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,629 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,864 نمایش ها