مقایسه هواپیماها

Military Air Planes Comparison

57 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 106 پاسخ
  • 58,988 نمایش ها
  • 144 پاسخ
  • 44,999 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 20,262 نمایش ها
 1. Su-24 در برابر F-15s

  • 18 پاسخ
  • 25,882 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 18,634 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 19,931 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 15,985 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 15,077 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 43,269 نمایش ها
 2. مقایسه سوخو 25 با آ -۱۰

  • 38 پاسخ
  • 24,596 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 55,221 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 26,360 نمایش ها
 3. سوخوي T-50 يا F-22 ؟

  • 5 پاسخ
  • 19,936 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 14,349 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 21,748 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 56,226 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 6,126 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 25,052 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 14,466 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 10,587 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 12,303 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,378 نمایش ها
 4. نبرد بین F_4 و F_5

  • 6 پاسخ
  • 12,971 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 22,282 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 13,640 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 5,353 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 41,815 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 10,990 نمایش ها
 5. مقایسه پاتیروت و SA21

  • 3 پاسخ
  • 3,943 نمایش ها
 6. موشک ماترا یا آرچر

  • 2 پاسخ
  • 7,816 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 11,471 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 39,941 نمایش ها
 7. میگ 35یا یوروفایتر تایفون

  • 40 پاسخ
  • 20,410 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,472 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 15,848 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 15,036 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,283 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,481 نمایش ها
 8. F-100 , F-101, F-102

  • 3 پاسخ
  • 3,113 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 9,329 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,495 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 8,516 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,994 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 12,423 نمایش ها
 9. اف14 يا ميگ31

  • 62 پاسخ
  • 24,284 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,831 نمایش ها
 10. Su-25 یا A-10

  • 13 پاسخ
  • 2,851 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 2,271 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 6,766 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 3,169 نمایش ها