مقایسه هواپیماها

Military Air Planes Comparison

55 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 145 پاسخ
  • 67,181 نمایش ها
  • 106 پاسخ
  • 81,561 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 28,290 نمایش ها
 1. Su-24 در برابر F-15s

  • 18 پاسخ
  • 33,157 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 26,160 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 32,349 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 26,196 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 17,351 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 60,926 نمایش ها
 2. مقایسه سوخو 25 با آ -۱۰

  • 38 پاسخ
  • 35,187 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 72,774 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 42,874 نمایش ها
 3. سوخوي T-50 يا F-22 ؟

  • 5 پاسخ
  • 22,707 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 21,960 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 37,166 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 76,998 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 9,046 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 40,457 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 22,179 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 13,095 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 19,287 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 8,055 نمایش ها
 4. نبرد بین F_4 و F_5

  • 6 پاسخ
  • 23,353 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 26,292 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 21,544 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,933 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 54,751 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 18,379 نمایش ها
 5. مقایسه پاتیروت و SA21

  • 3 پاسخ
  • 6,352 نمایش ها
 6. موشک ماترا یا آرچر

  • 2 پاسخ
  • 10,281 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 54,683 نمایش ها
 7. میگ 35یا یوروفایتر تایفون

  • 40 پاسخ
  • 30,528 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,820 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 24,209 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 25,188 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,671 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,725 نمایش ها
 8. F-100 , F-101, F-102

  • 3 پاسخ
  • 5,547 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 16,416 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,158 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 11,271 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,419 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 19,738 نمایش ها
 9. اف14 يا ميگ31

  • 62 پاسخ
  • 39,563 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,071 نمایش ها
 10. Su-25 یا A-10

  • 13 پاسخ
  • 5,730 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,763 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,795 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,591 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,598 نمایش ها