مقایسه هواپیماها

Military Air Planes Comparison

55 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 145 پاسخ
  • 66,109 نمایش ها
  • 106 پاسخ
  • 80,548 نمایش ها
  • 17 پاسخ
  • 28,035 نمایش ها
 1. Su-24 در برابر F-15s

  • 18 پاسخ
  • 32,965 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 25,958 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 31,996 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 25,898 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 17,042 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 60,372 نمایش ها
 2. مقایسه سوخو 25 با آ -۱۰

  • 38 پاسخ
  • 34,655 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 72,148 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 42,388 نمایش ها
 3. سوخوي T-50 يا F-22 ؟

  • 5 پاسخ
  • 22,632 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 21,751 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 36,676 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 76,036 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 8,896 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 40,036 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 21,950 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 13,025 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 19,122 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,965 نمایش ها
 4. نبرد بین F_4 و F_5

  • 6 پاسخ
  • 22,752 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 26,133 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 21,377 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 7,862 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 54,303 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 18,164 نمایش ها
 5. مقایسه پاتیروت و SA21

  • 3 پاسخ
  • 6,285 نمایش ها
 6. موشک ماترا یا آرچر

  • 2 پاسخ
  • 10,222 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 54,108 نمایش ها
 7. میگ 35یا یوروفایتر تایفون

  • 40 پاسخ
  • 30,232 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,767 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 23,899 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 24,865 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,624 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 4,680 نمایش ها
 8. F-100 , F-101, F-102

  • 3 پاسخ
  • 5,497 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 16,238 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 8,125 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 11,178 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 6,353 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 19,537 نمایش ها
 9. اف14 يا ميگ31

  • 62 پاسخ
  • 39,078 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 5,031 نمایش ها
 10. Su-25 یا A-10

  • 13 پاسخ
  • 5,596 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 4,693 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 5,696 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 6,421 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,575 نمایش ها