مقایسه هواپیماها

Military Air Planes Comparison

58 موضوع در این انجمن قرار دارد

  • 17 پاسخ
  • 16,970 نمایش ها
  • 52 پاسخ
  • 12,299 نمایش ها
 1. Su-30MKI or MiG-35

  • 40 پاسخ
  • 29,224 نمایش ها
 2. Su-24 در برابر F-15s

  • 18 پاسخ
  • 23,445 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 16,020 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 15,623 نمایش ها
  • 35 پاسخ
  • 12,263 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 14,002 نمایش ها
  • 70 پاسخ
  • 37,040 نمایش ها
 3. مقایسه سوخو 25 با آ -۱۰

  • 38 پاسخ
  • 20,860 نمایش ها
  • 76 پاسخ
  • 49,958 نمایش ها
  • 75 پاسخ
  • 21,002 نمایش ها
 4. سوخوي T-50 يا F-22 ؟

  • 5 پاسخ
  • 18,374 نمایش ها
  • 23 پاسخ
  • 11,738 نمایش ها
  • 63 پاسخ
  • 16,727 نمایش ها
  • 56 پاسخ
  • 45,647 نمایش ها
  • 11 پاسخ
  • 5,051 نمایش ها
  • 61 پاسخ
  • 19,999 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 11,862 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 9,543 نمایش ها
  • 45 پاسخ
  • 19,962 نمایش ها
  • 18 پاسخ
  • 9,906 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,440 نمایش ها
 5. نبرد بین F_4 و F_5

  • 6 پاسخ
  • 9,366 نمایش ها
  • 6 پاسخ
  • 20,228 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 11,296 نمایش ها
  • 7 پاسخ
  • 4,408 نمایش ها
  • 48 پاسخ
  • 36,878 نمایش ها
  • 19 پاسخ
  • 8,565 نمایش ها
 6. مقایسه پاتیروت و SA21

  • 3 پاسخ
  • 3,125 نمایش ها
 7. موشک ماترا یا آرچر

  • 2 پاسخ
  • 6,757 نمایش ها
  • 15 پاسخ
  • 9,193 نمایش ها
  • 39 پاسخ
  • 33,724 نمایش ها
 8. میگ 35یا یوروفایتر تایفون

  • 40 پاسخ
  • 17,064 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,645 نمایش ها
  • 21 پاسخ
  • 12,917 نمایش ها
  • 42 پاسخ
  • 11,568 نمایش ها
  • 2 پاسخ
  • 2,512 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 1,748 نمایش ها
 9. F-100 , F-101, F-102

  • 3 پاسخ
  • 2,308 نمایش ها
  • 22 پاسخ
  • 7,062 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 3,380 نمایش ها
  • 3 پاسخ
  • 7,295 نمایش ها
  • 5 پاسخ
  • 3,037 نمایش ها
  • 24 پاسخ
  • 10,113 نمایش ها
 10. اف14 يا ميگ31

  • 62 پاسخ
  • 19,538 نمایش ها
  • 0 پاسخ
  • 2,066 نمایش ها
 11. Su-25 یا A-10

  • 13 پاسخ
  • 2,005 نمایش ها
  • 4 پاسخ
  • 1,476 نمایش ها
  • 20 پاسخ
  • 4,402 نمایش ها